سی و دومین جلسه هیئت مدیره سندیکا مورخ ۹۴/۱۲/۰۹

بررسی بیمه مهندسی آسانسور که گزارش آن توسط امور بیمه ای سندیکا ارائه گردید.

بررسی حسابرسی شعب استانها، شعبه مرکزی برای ارائه به مجمع سال ۹۵ اقدامات لازم مقرر گردید انجام پذیرد.

بررسی و تصویب تمدید پروانه تعدادی از شرکتهای عضو انجام پذیرفت.

شما ممکن است این را هم بپسندید