شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

بسمه تعالی


شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با حضوراعضای محترم هیئت مدیره سندیکا و بازرسین محترم در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در تاریخ ۰۳/۰۲/۹۶ راس ساعت ۱۷:۰۰ برگزار گردید.
مطابق با دستورجلسه هیئت مدیره به رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص پرونده های ارجاعی از جانب کمیته ارزشیابی پرداخته . جناب آقای یوسفی دبیر کارگروه سامانه آسانه گزارشی در خصوص روند توسعه و اجرای این سامانه ارائه نمودند.
در ادامه جلسه موسسه حسابرسی جهت بررسی عملکرد مالی سال ۹۵ سندیکا از بین موسساتی که پاسخ استعلام هزینه حسابرسی را ارائه نموده بودند، انتخاب گردید.
در انتهای جلسه هیئت مدیره سندیکا با عضویت افتخاری آقایان مهندس علی محمد غریبانی (نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی) و حاج آقا محمد شاهی عربلو (عضو محترم تشخیص مصلحت نظام و نمایند اسبق مجلس شورای اسلامی) موافقت نمودند.

شما ممکن است این را هم بپسندید