صدور گواهینامه شغلی برای پروژه های خارج از کشور

دسته: آخرین مطالب , اطلاعیه ها
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۳

صدور گواهینامه شغلی برای پروژه های خارج از کشور

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در طی تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضا شد مسئولیت پیگیری و صدور گواهینامه‌های شغلی را بر عهده گرفت. این گواهینامه که برای پرسنل شرکتهای ایرانی‌ای صادر می‌شود که برای انجام پروژه‌های خارج از کشور، از مرز خارج می‌گردند واجد مزایایی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند وجهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج از کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه کند.”
۲- افراد تحت تکفل فرد دارای گواهینامه شغلی نیز مشمول موارد فوق هستند.
لازم به ذکر است که مزایای دیگری نیز در همین ارتباط در مذاکرات مطرح شده است که به محض رسمیت یافتن، اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ضمن شرکتها می‌توانند در خصوص مزایا، رأساً از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری نمایند.
لذا با توجه به راه‌اندازی سایت صدور و تمدید گواهینامه شغلی به آدرس :
(http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx)
و صدور این کارت برای برخی از شرکتهای متقاضی و اجرایی شدن پروسه، شرکتها می‌توانند ازاین پس با مراجعه به نشانی فوق‌الذکر و ثبت نام در این سایت و ارسال مدارک مورد نظر به آدرس انجمن برای تأیید ثبت‌نام‌ها و دریافت کارت، از مزایای مورد نظر بهره‌مند گردند.
لازم به ذکر است که پروسه ثبت نام را شرکتها می‌توانند به انجمن واگذار نمایند که با توجه به الزام مدارک تأییدی به انجمن، سپردن روند ثبت‌نام نیز به انجمن، می‌تواند باعث تسریع در روند کار و تدقیق بیشتر شود.

مدارک تأییدی مورد نیاز که الزامی ا‌ست شرکتها آن ها را در اختیار انجمن قرار دهند:
۱- کپی قراداد تأیید شده پروژه توسط سفارت ایران در کشور محل اجرای پروژه،
۲- کپی مدارک سجلی نیروی کار معرفی شده، شامل کپی شناسنامه (تمام صفحات)، کارت ملی و گذرنامه
۳- کپی مدارک سجلی افراد تحت تکفلِ پرسنل شامل کپی شناسنامه (تمام صفحات)، کارت ملی و گذرنامه (در صورت موجود)
۴- فهرست اسامی نیروی کار مشغول در پروژه، با ذکر رده شغلی آنها که به تأیید کارفرما رسیده باشد.
۵- کپی مدارک هویتی شرکت، شامل آگهی ثبت و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور و گواهی آخرین رتبه‌بندی رسمی.

 


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 609 مطلب
بازدید: ۱۷
برچسب ها: