عضویت اعضا در شرکت تعاونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اعمال تغییرات اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی

عضویت اعضا در شرکت تعاونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اعمال تغییرات اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی

 

بسمه‌تعالی

 

جناب آقای مهندس عرب زاده

رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تعاونی آتیه صنعت آسانسور و پله برقی

با سلام و احترام؛

پیرو مصوبه ششمین جلسه هیئت مدیره  مورخه ۹۶/۱۱/۲۴ در خصوص تشکیل شرکت تعاونی خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید کلیه اعضای سندیکا تا تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰ به عضویت شرکت تعاونی در آیند و هیئت مدیره فعلی تعاونی که فقط ماموریت ایجاد شرکت تعاونی را داشته است با مشارکت حداکثری اعضای جذب شده نسبت به برگزاری مجمع عمومی و اعمال تغییرات اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره اقدام نمایند.

تشکیل شرکت تعاونی

سایر مطالب