عطف کد گذاری ده رقمی با کد در تجارت با اوراسیا

عطف کد گذاری ده رقمی با کد در تجارت با اوراسیا

 با عنایت به مشکلات ایجاد شده در خصوص کدگزاری کالاهای ایرانی که به کشورهای اوراسیا على الخصوص فدراسیون روسیه صادر می شوند و عدم پذیرش کدهای اعلام شده مذکور، طبق ماده ۲۰ قانون امور گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، لازم است کلیه کالاها با کد ده رقمی، موجود در لینک زیر ، طبقه بندی و اظهار شوند
http://tunisia.tpo.ir/uploads/EAEU-Customs-Tariff-book-2020.pdf
لازم به توضیح است که میزان حقوق ورودی کالا و فهرست مجوزهای مورد نیاز برای ارائه به مراجع گمرکی از قبیل گواهی نامه انطباق بر اساس کد مذکور انجام می پذیرد و عدم درج آن بطور کامل باعث بروز اختلافاتی بین اظهار کننده و گمرکات مقصد می شود. همچنین عدم انطباق کدهای ثبت شده با کدهای ۱۰ رقمی باعث تحمیل هزینه های اضافی گمرکی شده و در برخی موارد پرونده کالا به استناد بخش ۲ ماده ۱۹.۲ قانون جرایم اداری فدراسیون روسیه تحت عنوان اظهارنامه غیردقیق مشمول جریمه می گردد.

سایر مطالب