عقد قرار داد همکاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس اهداف ذیل در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

الف: اهداف صندوق ضمانت:

۱-فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (بخش خصوصی) در صنایع کوچک.

۲-تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک.

۳-صدور ضمانت نامه برای هر طرح قابل پذیرش تا سقف سی میلیارد ریال که ۷۰ درصد آن توسط صندوق جهت ارائه ضمانت به بانک ها جهت دریافت وام ارائه خواهد شد.

ب: شرایط صدور ضمانت نامه:

۱-معرفی شرکتهای عضو سندیکا که واجد شریط باشند به صندوق.

۲-شرکتهایی که طرح های توجیه پذیر صندوق را دارا باشند جهت اخذ ضمانت نامه طبق ضوابط عمل خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بشتر با تلفن ۸۸۵۵۳۳۶۳ صندوق تماس حاصل فرمائید.

شما ممکن است این را هم بپسندید