عید سعید فطر مبارک

عطرخوش #عیدفطر
از پنجره ملکوتے رمضان
گواراے وجود پاکتان
خـدایـا
خروج از ماه مبارک
را مقارن با خروج از
تمامی گناهان ما قرار بده
🌷 “عیدتون مبارک” 🌷

سایر مطالب