فراخوان آگهی در تلویزین

«فراخوان»

 

از کلیه شرکت های معتبر و تولید کنندگان عضو سندیکا که علاقمند به تبلیغات تلویزیونی به صورت گروهی با سندیکا می باشنذ دعوت میگردد مراتب اعلام آمادگی خود را کتبا به دبیرخانه اعلام فرمایند.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های متعلقه و زمان پخش و نحوه مشارکت با دبیر کمیته فرهنگی تماس حاصل نمایند.

شما ممکن است این را هم بپسندید