قابل توجه مدیران فنی دارای سابقه بالای ۱۳ سال و شرکت های دارای حداقل ۲ دوره تمدید پروانه طراحی و مونتاژ