کسب مقام قهرمانی تیم سبا آسانبر با کسب شش مدال در مسابقات قهرمانی شمشیربازی

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران کسب مقام نخست مسابقات قهرمانی شمشیربازی پیشکسوتان کشور را به جناب آقای رامین دهنوی تبریک عرض مینماید. هیئت مدیره و بازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

شما ممکن است این را هم بپسندید