دریافت اطلاعات اعضا جهت چاپ لیست دو زبانه

اعضای محترم؛

همانگونه که استحضار دارید یکی از سیاست های سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در جهت معرفی اعضای خود به بازارهای هدف، چاپ دفترچه لیست اعضاء و انتشار آن می باشد. بر همین اساس با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری هفتمین نمایشگاه بین الملل آسانسور و نیز حضور شرکت ها و بازدیدکنندگان خارجی از این نمایشگاه، همچنین حضور در بازارهای بین المللی و معرفی توانمندی های اعضای سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، مقرر گردید برای نخستین بار دفترچه لیست اعضاء به صورت ۲ زبانه فارسی و انگلیسی به چاپ برسد.

لذا خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فایل راهنمای پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام فرمائید. شایان ذکر است با توجه به کثرت اعضاء، امکان ویرایش اطلاعات توسط دبیرخانه ممکن نبوده و اطلاعات وارد شده عیناً چاپ خواهد شد.

سایر مطالب