مجمع سالیانه صندوق حمایت صنفی

بسمه تعالی

مجمع سالیانه صندوق حمایت صنفی
با توجه به گذشت یکسال از فعالیت صندوق حمایت عملکرد مالی صندوق مورد تصویب قرار گرفت که در طول مدت یک سال مبلغ دویست و سی و دو میلیون تومان وام بدون بهره (قرض الحسنه) که یکصد و هفتاد و دو میلیون تومان از پرداختی های خیرین و شصت میلیون تومان از محل باز پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه به نیازمندان شاغل در صنعت پرداخت و مبلغی را نیز به عنوان تامین نیاز درمانی برخی اعضا بصورت بلا عوض در حد مقدورات صندوق پرداخت شد.

پیشنهاد گردید که به اعضای محترم سندیکا اطلاع رسانی گردد که برای مراسم ختم هزینه دسته گل به حساب صندوق واریز و صندوق بنر تسلیت به مراسم ارسال خواهد نمود.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید