مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ در هتل المپیک تهران

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه عصر اقتصاد مورخ ۹۵/۰۱/۳۱ جلسه مجمع عمومی عادی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته که در مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه در محل هتل المپیک با حضور آقای رفعتی نماینده اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی و مشارکت تعداد ۲۰۰نفر اصالتا و ۳۹ نفر وکالتا از تعداد ۲۸۸ نفر اعضای مربوطه که دارای کارت معتبر اتاق را دارا بودند تشکیل شد.

پس از رسمیت یافتن جلسه ، آقای سعید رجائی انارکی به سمت رئیس، آقای حسین نصیری به سمت ناظر، آقای عیدالمجید کرمی به سمت ناظر ، آقای علیرضا میرنظامی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

 مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد:

الف۱- گزارش عملکرد هیات مدیره  توسط مهندس زهره وندی قرائت گردید. 

الف۲-  گزارش خزانه دار  صورتهای مالی و تراز منتهی به سال۱۳۹۴ قرائت گردید.

الف۳- گزارش بازرس قانونی توسط آقای مرزبان قرائت گردید. 

ب-روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

ج- ورودیه مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰  برای سال ۱۳۹۵ تعیین و تصویب  شد و اعضای وابسته معرفی شده از انجمن تولید کنندگان با حق عضویت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت

د- مجمع پس از استماع گزارشهای فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ را تصویب کرد.

ه- سایر تصمیمات :

مجمع با اخراج پنج شرکت از سندیکا تصویب نمود، اقدام شود ۱- شرکت سمند آسانبر آذر ۲- شرکت آسانبر فراز آرارات ۳-شرکت سرمد بالابر تهران ۴- شرکت مبین آسانبر سینا ۵- شرکت رادشیان اوج

ضمناً تصویب گردید شرکت آسانبر یاس کبود که در سنوات قبل مجمع آنرا اخراج نموده بود مجدداً به عضویت سندیکا درآید.

و- جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید :

۱- آقای نادر الهی با ۱۵۲ رأی به سمت بازرس اصلی 

2-آقای حمید رضا ناهیدی با ۱۲۲ رأی به سمت بازرس اصلی

۳- در نتیجه آقای سید سعید هیبتی با ۶۳ رأی به سمت  بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

ط- جهت انتخاب شورای حکمیت و داوری به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید:

۱-آقای سعید رجائی انارکی با ۱۵۵ رأی ۲- آقای محمود میرحیدری با ۱۴۸ رأی ۳- آقای قاسم سید قاسمی با ۱۳۶ رأی

۴-‌ آقای زادور قادمیان با ۱۰۰ رأی ۵- آقای مهدی زندنیا با ۹۹ رأی بعنوان شورای حکمیت و داوری در مجمع انتخاب شدند

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

شما ممکن است این را هم بپسندید