مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه استان اصفهان در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۷

مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه استان اصفهان در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۷ با حضور آقایان مهندس زهره وندی(رئیس هیئت مدیره)، مهندس نیازی(نایب رئیس هیئت مدیره)، مهندس شفائی(خزانه دار و نایب رئیس کمیته امور شعب و آقای اباذر براری(نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) و مدیران شرکت های آسانسوری عضو شعبه مذکور جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرسین برگزار گردید. در این جلسه که از ساعت ۱۶ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد از اعضاء حاضر جهت انتخاب هیئت مدیره شعبه اصفهان رأی گیری به عمل آمد که نتیجه نهایی شمارش آرا به شرح ذیل اعلام گردید:

اعضای اصلی هیئت مدیره:

  1. آقای غلامرضا فعال اصفهانی با ۵۷ رأی
  2. آقای حسن عبادت با ۴۰ رأی
  3. خانم زهرا گلشن با ۳۵ رأی
  4. آقای حمید علیزاده با ۳۴ رأی
  5. آقای مرتضی طباطبائی فر با ۳۳ رأی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

  1. آقای امید خیام باشی با ۲۸ رأی
  2. آقای هوشنگ لیلائیون با ۲۲ رأی

همچنین آقای آرش قنبری با ۳۹ رأی به عنوان بازرس اصلی و آقای اصغر اسدالهی با ۲۸ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

شما ممکن است این را هم بپسندید