مراسم تقدیر از دست اندرکاران طرح ساماندهی و آموزش نصابان

مراسم تقدیر از دست اندرکاران ساماندهی و آموزش نصابان روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۲/۹۶ در محل دانشگاه کوشا با حضور رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و اساتید از کلیه دست اندرکاران ساماندهی و آموزش نصابان تقدیر به عمل آمد. در جلسه فوق ضمن بحث و بررسی در ارتباط با فعالیت های انجام گرفته توسط سندیکا و دانشگاه های کوشا و دماوند راهکارها و مشکلات و اهداف این طرح در آینده مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. در پایان ضمن اهدا لوح تقدیر و هدایا به دست اندرکاران این طرح از طرف سندیکا و دانشگاه از آنان تقدیر به عمل آمد.

شما ممکن است این را هم بپسندید