آموزش نرم افزار محاسبات یکسان ویرایش جدید آسانسور طی سه دوره در شعبه استان اصفهان برگزار گردید

دوره آموزش نرم افزار محاسبات یکسان ویرایش جدید آسانسور با همت کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و کمیته آموزش سندیکای شعبه استان اصفهان و با حضور آقای مهندس دایی جواد کارشناس محترم اداه کل استاندارد استان اصفهان و تعداد از مدیران شرکت های بازرسی در محل مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان برگزار گردید.

در این دوره که با تدریس آقای مهندس حریری طی سه جلسه در روز های چهارشنبه(صبح و بعد ازظهر) و پنجشنبه مورخ ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه برگزار شد، مجموعا ۱۵۰ نفر از مدیران و تکنسین های فنی شرکت های فعال در صنعت آسانسور و بازرسان شرکتهای بازرسی استان آموزش دیدند.

جا دارد از تلاش های رئیس و اعضای هیئت مدیره سندیکای اصفهان و آقای مهندس علیزاده که مقدمات تشکیل این دوره ها را فراهم نمودند و همچنین آقای مهندس حریری عزیز که با تمام مشغله های کاری ، جهت بحث آموزش همکاران زحمت میکشند قدر دانی نمائیم.

همچنین خاطر نشان میگردد کمیته آموزش سندیکای آمادگی دارد در صورت دعوت و درخواست، این دوره را در سایر شعب استانی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار نماید.

آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور
آموزش نرم افزار یکسان بازرسی آسانسور

سایر مطالب