نظر سنجی شرکتهای بازرسی

بسمه تعالی

 

مدیران محترم شرکتهای عضو سندیکا

 

 

با سلام و احترام

کمیتـه بازرسـی و استـانـدارد سنـدیکای صنایع آسـانسـور و پله برقی ایران و خدمات وابسته در نظر دارد از طریق “نظر سنجی” از اعضـاء سنـدیکا ، چگونگی برخورد بازرسـین شـرکـتهای بازرسـی با شرکتهای طراح و مونتاژ کننده آسانسورها را مشخص نماید تا از طریق تعـامـل با اداره کـل اسـتاندارد اسـتان تهـران و شرکتهای بازرسی ، اقدامات لازم برای بهبود ارتباطات فیمابین را به عمل آورد .

لذا، خواهشمند است فـرم نظــر سنـجی پیویست را به تعداد شـرکتهای بازرســی که طی سـه سـال گذشته آسـانسـور هـای طـراحـی و نصـب شـده توسط آن شرکت را بازرسی نموده اند تکثیر و تکمیل و در پاکت درب بسته تا روز شنبه مورخ ۲۰/۴/۹۴ به این سنـدیـکا ارسال فرمائید.

ضمناً، مستدعی است روی پاکـت محتوی فرمـهای تکمیل شده ، عبارت “محتوی فرم های تکمیل شده نظر سنجی” را نیز مرقوم فرمایید.

قبلاً از همکاری آن شرکت محترم سپاسگزاری می نماید.

با تشکر و آرزوی توفیق

محمدرضا زهره وندی

                                                                                                   رئیس هیئت مدیره

دانلود فرم نظرسنجی (۲)

 

شما ممکن است این را هم بپسندید