هشتمین جلسه کمیسیون فنی تدوین استاندارد آسانسورهای مسافربر و باربر جدید در ساختمان های موجود BS EN 81-21:2018 مورخ ۹۸/۰۲/۰۴

دسته: کمیته فنی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

در جلسه هشتم کمیسیون فنی تدوین استاندارد آسانسورهای مسافربر و باربر جدید در ساختمان های موجود BS EN 81-21:2018، زیربند های مربوط به فاصله های آزاد کاهش یافته در چاهک و وسیله های تامین فضاهای جان پناه در چاهک، بررسی و اصلاحات مورد نظر در پیش نویس استاندارد مزبور اعمال شد. ۹۸/۰۲/۰۴


نوشته شده توسط:info@iseei.net - 651 مطلب
بازدید: ۲۹
برچسب ها: