هفتمین جلسه هیات مدیره سندیکا برگزار شد

 

هفتمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در محل سندیکا برگزار شد.

در این جلسه با حضور نمایندگان و بازرسان هیات مدیره شعبه سندیکا در استان خراسان رضوی، صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسان مجمع پیش روی خراسان رضوی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت.

همچنین در این جلسه گزارشی از پیگیری و توافق هیات مدیره با وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ که مدیران فنی آنها دیپلمه هستند و برای تمدید پروانه هایشان با مشکلاتی مواجه شده اند ارائه شد.

قابل ذکر است اطلاعیه توافق هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سایت منتشر شده است.

IMG_3488 IMG_3483 IMG_3479

شما ممکن است این را هم بپسندید