" />ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته