" />پرداخت حق عضویت سالیانه (آزمایشی) - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

پرداخت حق عضویت سالیانه (آزمایشی)

قابل توجه اعضای محترم فرم ذیل در حالت آزمایشی بوده و در حال حاضر امکان پرداخت آنلاین وجود ندارد و جهت پرداخت حق عضویت خود از روشی های قبلی استفاده نمائید.

پرداخت حق عضویت

از طریق این فرم میتوانید حق عضویت سال های 96-97-98 خود را بپردازید.
    • نام شرکت دقیقا مشابه روزنامه رسمی باشد
    • مطابق آخرین روزنامه رسمی
    • مندرج در برگه عضویت سندیکا
    • 0 ریال