پیام تبریک ریاست محترم هیئت مدیره سندیکا به مناسبت پیروزی جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری