پیرو اعتراضات واصله از طرف شرکتهای مختلف مبنی بر عدم تمکین برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی

شما ممکن است این را هم بپسندید