پیشنهاد اجرای مصوبات شورای عالی استانها

بسمه تعالی

 

کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران به ریاست سر کار خانم دکتر آباد عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران در روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۹۶ با حضور نمایندگان سندیکا جناب آقایان نیازی نائب رئیس ، یوسفی عضو هیات مدیره و شیرینی مشاور عالی سندیکا برگزار گردید.

پیشنهاد اجرای مصوبه شورای عالی استانها برای الزام به قید شرکت های معتبر دارای پروانه طراحی و مونتاژ در بدو صدور پروانه ساختمان مطرح شد.که در ادامه مقرر شد که درج نامه شرکت سازنده و نصاب آسانسور در پروانه ساختمان به شهرداری تهران از سوی شورای شهر ابلاغ شود و همچنین مقرر شد شهرداری به عنوان مرجع ذی صلاح در روند اجرای سامانه آسانه حضور داشته باشد و نسبت به کنترل ونظارت امور اقدام نماید.

در ضمن اخذ بیمه مسئولیت برای آسانسورها و پله برقی ها با اولویت مراکز تجاری اداری و درمانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گیرد.

سر کارخانم دکتر آباد اضافه نمودند که بر اساس آمار آتش نشانی بیشترین آمار سازمان آتش نشانی به حوزه آسانسور و پله برقی بوده است که عمده دلیل آن استفاده از تجهیزات غیر استاندارد و ناامن و همچنین اجراو نصب از طریق افراد غیر متخصص است.

در آخر مقرر شد جلسات تا حصول نتیجه و کاهش خسارات ادامه پیدا کند.

شما ممکن است این را هم بپسندید