چهاردهمین جلسه هئیت مدیره و بازرسین دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

بسمه تعالی

چهاردهمین جلسه هئیت مدیره و بازرسین دوره دهم سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل سندیکا تشکیل گردید.

دستور جلسه:

۱- گزارش کارگروه طرح و برنامه در ارتباط با جلسه با نمایندگان پژوهشگاه نیرو

۲- گزارش کار گروه فرهنگی در خصوص انتخاب مشاور فرهنگی- مطبوعاتی

۳- گزارش کار گروه حقوقی و انضباطی در خصوص تصمیم گیری ادامه فعالیت تعدادی از اعضا

۴- بحث و بررسی و تبادل نظر در ارتباط با پکیج های تولید داخلی

۵- بحث و بررسی در ارتباط با حوزه فعالیت های صنفی و صنعتی

اعضای محترم هئیت مدیره پس از انجام بررسی مفاد دستور جلسه مصوبات ذیل را به تصویب رساندند:

۱- کارگروهی از اعضای هئیت مدیره جهت مذاکرات با مالیات بخش فروش با وزارت دارایی تعامل نمایید.

۲- جهت جلسه با پژوهشگاه نیرو با حضور اعضای هیئت مدیره و منتخبی از تولید کنندگان تابلوی فرمان با هماهنگی کمیته فنی اقدامات لازم صورت پذیرد.

۳- کمیته فرهنگی برنامه ای از فعالیت مشاورین فرهنگی و اهداف پیشنهادی مورد نظر را طی گزارش به اطلاع رساند.

۴- از وکیل برای حضور در جمع هئیت مدیره و مشاوره با ایشان دعوت به عمل آید.

۵- برگزاری کلاس های آموزشی طبق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کار گروه آموزش مصوب شد.

جلسه راس ساعت ۱۰:۱۵ به اتمام رسید

سایر مطالب