چهل و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۰۴/۱۳

بسمه تعالی

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵/۰۴/۱۳

 

1-بررسی برنامه های کمیته فنی و استاندارد جهت سال ۱۳۹۵٫

۲-بررسی برنامه های سندیکا در نمایشگاه آسانسور تیر ماه و برگزاری همایش ساماندهی نصابان و سرویسکاران در محل نمایشگاه.

۳-بررسی و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ تعدادی از اعضا.

شما ممکن است این را هم بپسندید