چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۹۵/۰۵/۰۳

بسمه تعالی

چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۹۵/۰۵/۰۳

۱- گزارش ریاست هیات مدیره از جلسه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص درخواست تاسیس اتحادیه مستقل کشوری.

۲- بررسی و تصویب پیشنهادی کمیته حل اختلاف در خصوص معرفی اعضای شورای حل اختلاف .

۳- بررسی تمدید پروانه طراحی و مونتاژ تعدادی از اعضاء.

شما ممکن است این را هم بپسندید