کسب مقام سومی تیمی مسابقات شمشیر بازی اسلحه سابر و فلوره مسابقات پیشکسوتان آسیا و اقیانوسیه توسط عضو سابق هیئت مدیره سندیکا

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

کسب مقام سومی تیمی اسلحه سابر و فلوره مسابقات پیشکسوتان آسیا و اقیانوسیه را به جناب آقای رامین دهنوی مدیر عامل شرکت محترم خیام آسانبر تبریک عرض مینماید.

 photo_2016-08-31_16-51-45هیئت مدیره و بازرسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

شما ممکن است این را هم بپسندید