دومین دوره کلاس آموزش ویرایش جدید استاندارد ملی آسانسورهای برقی برگزار گردید

این دوره آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی شرکتهای عضو از قوانین جدید استاندارد ملی آسانسورهای برقی (۱-۶۳۰۳) به اهتمام کمیته آموزش سندیکا و به مدرسی جناب آقای مهندس عطاریان با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان شرکت های عضو سندیکا در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۵ در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزار گردید.

شما ممکن است این را هم بپسندید