گروه بازرسی ICNET به عنوان نمایندگی نوتیفای بادی اینسپککوبا آماده ارائه خدمات به اعضای سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

آگاهی از استانداردهای اروپایی هماهنگ شده خصوصا EN 81 ، برای مراحل طراحی و تولید بالابرها یا آسانسورها و قطعات ایمنی آسانسورها، برای تولید کنندگان بالابرها ضروری است ، همچنین زمانیکه تولید کننده آسانسور یا قطعه ایمنی آن، قصد دریافت گواهینامه CE اروپا را از یکی از ارگان های مطلع یا NB های اروپایی داشته باشد، برای تکمیل مدارک فنی مورد نیاز برای تکنیکال فایل محصول مانند گزارش ارزیابی ریسک و تست ریپورتها، دسترسی به استاندارد رفرنس آسانسور یا قطعه ایمنی بالابر ، بعنوان پیش نیاز محسوب می شود.
گروه بازرسی ICNET به عنوان نمایندگی نوتیفای بادی اینسپککوبا کد۲۴۵۹ آماده ارائه خدمات به اعضای سندیکای آسانسور و پله برقی ایران می باشد همچنین برای انجام خدمات اخذ گواهی COI بازرسی در مبداء به همراه نامه بانک جهت واردات قطعات آسانسور و پله برقی به ایران در خدمت اعضای محترم این سندیکا می باشد

سایر مطالب