گزارش عملکرد یکساله کمیته آموزش دوره نهم

عملکرد کمیته آموزش سندیکا از ابتدای فعالیت دوره نهم تا کنون 
۱- برگزاری ۸ دوره  آزمونهای مدیران و تکنسینهای فنی به طور منظم  در سراسر کشور

آزمونهای برگزار شده

تاریخ آزموناستانهای شرکت کننده در آزمونتعداد استانهای شرکت کننده  درآزمونتعداد تکنسینهای
 شرکت کننده
در آزمون
تعداد مدیران فنی شرکت کننده در آزمونتعداد کل شرکت کنندگان
۱۳۹۷/۰۲/۲۶تهران، خراسان ضوی، چهارمحال و بختیاری،
یزد
۴۲۱۱۳۳۴
۱۳۹۷/۰۳/۳۰تهران، مازندران، قم، گیلان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی۱۱۸۱۵۵۱۳۶
۱۳۹۷/۰۴/۲۷مازندران، قم، گیلان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خوزستان، خراسان شمالی، فارس، زنجان، یزد۱۱۱۰۵۵۷۱۶۲
۱۳۹۷/۰۵/۲۹اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد۱۷۱۲۱۷۳۱۹۴
۱۳۹۷/۰۷/۱۷اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، ایلام، قم، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، آذربایجان شرقی۲۱۱۴۹۹۲۲۴۱
۱۳۹۷/۰۸/۲۲تهران، آذربایجان شرقی، همدان، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، یزد، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران، البرز، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، فارس ۱۶۱۲۸۸۰۲۰۸
۱۳۹۷/۰۹/۱۹اردبیل، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، فارس، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، گیلان، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، البرز، مازندران، همدان، کرمان۱۹۱۰۲۵۹۱۶۱
۱۳۹۷/۱۰/۱۷اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان، اصفهان، یزد، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان۲۲۱۷۱۷۵۲۴۶
 جمع کل  ۸۷۸۵۰۴۱۳۸۲

دوره های برگزار شده

۲-برگزاری ۱۸ دوره آموزشی (لیفت دیزاینر مقدماتی،  لیفت دیزاینرپیشرفته، آشنایی با نرم افزار محاسبات یکسان آسانسور،  آشنایی با  اجزای آسانسور هیدرولیکی و طراحی و محاسبات آسانسورهای هیدرولیکی و تعمیر موتور گیربکس و …)
 تعداد شرکت کنندگانتعداد شرکت کنندگان
لیفت دیزاینر مقدماتیزمستان ۹۶۱۷
بهار۹۷۱۱
تابستان ۹۷۲۱
پاییز ۹۷۲۱
زمستان۹۷۲۳
پیشرفتهزمستان ۹۶۱۳
بهار۹۷۱۳
تابستان ۹۷۱۰
پاییز ۹۷۱۴
زمستان۹۷۱۲
نرم افزار محاسباتاولین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات۱۳۹۷/۰۵/۰۹۲۹
دومین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات۱۳۹۷/۰۵/۱۶۲۵
سومین دوره آموزشی نرم افزار محاسباتدوره اول شهریور ۱۳۹۷ ۲۴
چهارمین دوره آموزشی نرم افزار محاسباتدوره دوم شهریور ۱۳۹۷۱۸
پنجمین دوره آموزشی نرم افزار محاسباتآبانماه ۱۳۹۷۶۲
برگزاری سه دوره آموزشی نرم افزار محاسبات در استان اصفهانبهمن ۱۳۹۷۱۵۰
  شناخت و آشنایی با اجزای آسانسورهای هیدرولیکیپاییز ۹۷۷
آموزش طراحی آسانسورهای هیدرولیکیپاییز ۹۷۹
تعمیر موتور گیربکس آسانسوربهار۹۷۱۳
جمع کل  ۴۹۲
طراحی سوالات آزمون مدیران و تکنسینهای فنی۳-برگزاری جلسات  جهت تهیه  بانک سوالات آزمون مدیران و تکنسین های فنی
با حضور آقایان زینعلی، امامی راد، ابراهیم آبادی، کهنسال، قیطاسی، خرمی، بهرامی، یاسان، براتعلی، اسکافی، رمضانعلی، مومنی، خانم چهارمحالی
۳۰۰ نفر ساعت
  ۴- تهیه ۱۰ سری  سوالات مدیران و تکنسینهای فنی با سرفصلهای ذیل
استاندارد ۱-۶۳۰۳ و ۲-۶۳۰۳
مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان
ایمنی در آسانسور و پله برقی
طراحی و محاسبات

سایر مطالب