گلستان

میدان ولیعصر(عج)-خیابان دوم لشکر(شهید نامجو)-ساختمان اتاق بازرگانی-کوچه هشتم

تلفن:۰۱۷۳۲۲۲۷۲۸۰

سایت: www.gseei.com

رییس هیات مدیره: سید یاسر حسینی