" />مطالب و فیلم آموزشی Archives - صفحه 2 از 2 - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: مطالب و فیلم آموزشیRSS
کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۴
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۴

آشنایی با درایوها ۴ (کنترل سرعت) در صنعت آسانسور ، مبانی ، ساختار ، اجزا ، مزایا و تفاوتها پروژه مشترک کارگروه آموزش تخصصی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و واحد آموزش شرکت آرمان فراز ✍🏼کلیپ های آموزشی دیگری در بخش های مختلف صنعت اعم از ایمنی ، محاسبات ، استاندارد ، هیدرولیک و…..

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۳
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۳

آشنایی با درایوها ۳ (کنترل سرعت) در صنعت آسانسور ، مبانی ، ساختار ، اجزا ، مزایا و تفاوتها پروژه مشترک کارگروه آموزش تخصصی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و واحد آموزش شرکت آرمان فراز ✍🏼کلیپ های آموزشی دیگری در بخش های مختلف صنعت اعم از ایمنی ، محاسبات ، استاندارد ، هیدرولیک و…..

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۲
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۲

آشنایی با درایوها ۲ (کنترل سرعت) در صنعت آسانسور ، مبانی ، ساختار ، اجزا ، مزایا و تفاوتها پروژه مشترک کارگروه آموزش تخصصی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و واحد آموزش شرکت آرمان فراز ✍🏼کلیپ های آموزشی دیگری در بخش های مختلف صنعت اعم از ایمنی ، محاسبات ، استاندارد ، هیدرولیک و…..

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۱
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کنترل سرعت در صنعت آسانسور ۱

آشنایی با درایوها ۱ ، ۲ (کنترل سرعت) در صنعت آسانسور ، مبانی ، ساختار ، اجزا ، مزایا و تفاوتها پروژه مشترک کارگروه آموزش تخصصی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و جناب آقای مهندس امید هاشمی( واحد آموزش شرکت آرمان فراز ) ✍🏼کلیپ های آموزشی دیگری در بخش های مختلف صنعت اعم از…..

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۴
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۴

در این ویدئو و ویدئو های بعدی در چند قسمت در رابطه با آشنایی ساختمان داخلی موتورهای گیرلس ( موتورهای بدون گیربکس) پرداخته خواهد شد. همچنین انواع موتورهای گیرلس_ مقایسه این موتورها با آسانسور های دارای موتور گیربکس و حتی مقایسه میزان مصرف انرژی آسانسور های گیرلس با آسانسور های هیدرولیک و… مشخصات فنی موتورهای…..

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۳
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۳

در این ویدئو و ویدئو های بعدی در چند قسمت در رابطه با آشنایی ساختمان داخلی موتورهای گیرلس ( موتورهای بدون گیربکس) پرداخته خواهد شد. همچنین انواع موتورهای گیرلس_ مقایسه این موتورها با آسانسور های دارای موتور گیربکس و حتی مقایسه میزان مصرف انرژی آسانسور های گیرلس با آسانسور های هیدرولیک و… مشخصات فنی موتورهای…..

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۲
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۲

در این ویدئو و ویدئو های بعدی در چند قسمت در رابطه با آشنایی ساختمان داخلی موتورهای گیرلس ( موتورهای بدون گیربکس) پرداخته خواهد شد. همچنین انواع موتورهای گیرلس_ مقایسه این موتورها با آسانسور های دارای موتور گیربکس و حتی مقایسه میزان مصرف انرژی آسانسور های گیرلس با آسانسور های هیدرولیک و… مشخصات فنی موتورهای…..

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۱
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فیلم آموزشی شناخت موتورهای گیرلس ۱

در این ویدئو و ویدئو های بعدی در چند قسمت در رابطه با آشنایی ساختمان داخلی موتورهای گیرلس ( موتورهای بدون گیربکس) پرداخته خواهد شد. همچنین انواع موتورهای گیرلس_ مقایسه این موتورها با آسانسور های دارای موتور گیربکس و حتی مقایسه میزان مصرف انرژی آسانسور های گیرلس با آسانسور های هیدرولیک و… مشخصات فنی موتورهای…..