عضویت در کمیته فنی متناظر ISO/TC 178

قابل توجه اعضای محترم
با عنایت به اهمیت استاندارد سازی و کاربرد استانداردهای بین المللی در عرصه تجارت جهانی ، سازمان ملی استاندارد با همکاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و تشکل های مربوطه اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی ISO نموده است . این کمیته ها متشکل از صاحبنظران و خبرگان از گروه های ذینفع و ذیربط کشور بوده و با هدف ساماندهی مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و ارائه نقطه نظرات و آرای گروه های ذینفع ، مبتنی بر منافع ، مصالح و توسعه صنعتی کشور فعالیت می کنند. در همین راستا از کلیه اعضای محترمی که علاقمند به عضویت در کمیته فنی متناظر ISO/TC 178 دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با تکمیل نمودن و ارسال فرم ذیل (فرم عضویت در کمیته) به آدرس ایمیل info@iseei.net، نسبت به ثبت درخواست عضویت خود اقدام نمایند.

سایر مطالب