دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

مدرس دوره:
«امیر خرمی
»
«علی بی آرام»

تاریخ برگزاری دوره: ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
۵۰۰ هزار تومان برای شرکت های عضو و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب
یک میلیون و دویست هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

«مباحث دوره»

شناخت قطعات مورد نیاز استاندارد هیدرولیک
تعاریف اولیه مربوط آسانسور هیدرولیک
قطعات تخصصی در استاندارد هیدرولیک
قوانین اورهد و پیت و جانپناه
نحوه تست و آزمون در آسانسور

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام دوره آموزش بازرسی و استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

نام(Required)

سایر مطالب