" /> اعضا - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

اعضا

اعضای سندیکا

ردیفنام شرکتنام مدیر عاملکد عضویت آدرستلفنفاکسسایت و ایمیل
۱آبادگران فراز پیماحسین شمس۹۳۲۱۴۳تهران، خیابان آزادی، بعد از استاد معین، ساختمان ۵۵۵، پلاک ۴۸۶، طبقه۴، واحد۱۳۶۶۵۰۴۶۶۲-۶۶۵۰۴۵۹۸۶۶۵۰۴۵۹۸abadgaran01@gmail.com
2آبتین آریا صعود سبلانمحمد فتحی سقزچی۹۱۲۰۴۳تهران، نارمک، خیابان شهید حسین عسگری(۲۶ غربی) خیابان شهید دکتر آیت، پلاک ۶۷۸، طبقه ۳، واحد۵۷۷۰۹۰۷۰۶-۷۷۰۹۰۷۰۵-۷۷۰۹۰۷۰۴-۷۷۱۹۹۴۵۲۷۷۱۹۹۴۵۲eimen_gostar@yahoo.com
3آبتین سازه یکتا ایرانیانزهرا حاتم آبادی فراهانی۹۴۲۲۸۱تهران، میدان آرژانتین، خیابان گاندی، خیابان پنجم ، پلاک ۲۲، طبقه هفتم، واحد۷۰۳۸۸۷۹۸۸۰۲-۸۸۷۹۸۸۰۵۸۸۷۹۸۸۰۵ryuas@gmail.com
4آتی سازان افق پارسامیررضا محمدحاجی نصرالله۸۵۱۷۷۳تهران، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۲، طبقه چهارم ، واحد۲۸۸۰۶۹۰۰۵-۷- ۸۸۰۶۹۸۰۱۸۸۰۶۹۸۰۱
۵آتی صعود تابندهسید یوسف موسوی۹۵۲۳۱۱تهران،بلوار مرزداران، انتهای خیابان پیروزی، پلاک ۱۸، طبقه ۴۴۴۳۷۶۱۸۷-۴۴۳۷۶۲۵۷۴۴۳۷۶۱۸۷tabandehelenator@gmail.com
6آتیس ویستارضا نظری۹۳۲۲۰۹تهرانپارس بلوار اتحاد خیابان ۱۹غربی پلاک ۲۷ ساختمان اتیس (خط ویژه۷۳۰۴۸)-۲۲۸۹۲۳۰۱-۲-۷۷۴۴۵۰۱۱۷۳۰۴۸ ( داخلی ۴)atiselevator@yahoo.com
7آذر آسانبر آریاحسین خیاطی شیخلان۹۱۲۰۳۲تهران، میدان پونک، خیابان میرزابایایی، خیابان شاهد شمالی، میدان استاندارد، نبش شاهد ۳، پلاک ۲۷، طبقه ۲، واحد۶ ۴۴۸۹۱۵۵۳-۴۴۶۱۶۲۰۵-۴۴۴۷۸۰۲۲۴۴۴۷۸۰۲۲
۸آذین رو تیسبهاءالدین بهاء۸۹۱۹۷۴تهران انتهای اتوبان شهید همت غرب، اتوبان شهید خرازی، مجتمع اداری تجاری تجاری رزمال، طبقه همکف۴۴۷۳۹۹۳۰-۴۴۷۴۳۱۹۶-۴۴۷۴۹۰۹۸-۴۴۷۴۹۰۹۵۴۴۷۴۹۰۹۵
۹آرا تک بناواحد رضا مافی۸۵۱۷۵۴تهران ،خیابان ولی عصر ، بعد از میرداماد ، خیابان سرو ، پلاک ۷۲۸۸۷۸۱۱۳۹-۸۸۷۸۱۱۴۰-۸۸۷۸۱۱۴۱-۸۸۶۶۱۴۳۹۸۸۶۶۱۴۳۹info@aratecco.com
10آرام آسانبر زمان حمید رضا فتح آبادی۸۹۱۹۷۸تهران ، بزرگراه رسالت، خیابان کرمان جنوبی، خیابان اردستانی، پلاک ۱۱۹، طبقه ۲، واحد ۴۲۶۳۱۲۱۵۴-۲۶۳۱۲۱۵۳۲۶۳۱۲۱۵۳
۱۱آرام سیر برجاسکندر عباسی قودجانکی۹۲۲۱۳۰تهران، جانبازان غربی، پلاک ۲۶۹، طبقه سوم۷۷۸۴۴۰۴۰-۷۷۲۶۸۴۵۳-۲۲۳۱۷۷۲۵۷۷۲۶۸۴۵۳info@aram-seirborj.com
12آرام فراز ایرانیانمرجان جدیری گرم رودی۹۶۲۳۳۸تهران، سه راه افسریه، مجتمع تجاری جم، طبقه همکف، واحد ۳۰۳۳۱۴۴۹۱۷۳۳۱۴۴۹۱۷
۱۳آرام فراز ایساتیسناصر محبی۸۰۱۳۸۳تهران، سعادت آباد، میدان بوستان، بلوار فرحزادی، کوچه مطهری، مجتمع میلاد، طبقه۲، واحد ۲۰۶۲۲۳۶۱۴۶۸-۹-۲۲۳۶۵۰۷۵-۶۲۲۳۷۲۷۱۱
۱۴آرام فراز آرتمیسامیر قربانی۸۸۱۹۰۹تهران، تهرانسر، بلوار اصلی، نبش کوچه پانزدهم ، مجتمع تجاری سهند، طبقه ۶، واحد ۶۰۲۴۴۵۰۰۵۰۷-۴۴۵۵۵۵۱۲-۴۴۵۵۵۵۱۳۴۴۵۵۵۵۱۳
۱۵آرام فراز خاوراقبال چیوائی۹۵۲۳۰۱تهران، تهرانپارس، خیابان شهید برادران صادقی (۱۱۳)، خیابان برادران امیری طائمه (۱۴۲)، پلاک ۱۳۰، بلوکB، طبقه اول، واحد ۳۷۷۰۴۳۶۲۱۷۷۰۴۳۶۲۱www.aramfaraz.com
16آرام فراز گستر صحراد قاسم زاده ثمرین ۸۱۱۲۸۴تهران، خیابان امام خمینی (ره) بین چهارراه قصر الدشت و خوش، پلاک ۸۹۲، طبقه دوم۶۶۴۳۲۶۴۱- ۶۶۹۰۹۹۶۷- ۶۶۹۰۹۹۶۸-۶۶۹۰۱۱۰۹۶۶۹۰۹۹۶۸
۱۷آرتا پیشرو آرش فرازمیثم رحیم زاده۹۴۲۲۲۸اردبیل، شهرک صنعتی یک، انتهای خیابان نهم قطعه، پلاک ۶۸/۱۴۵۳۳۶۴۰۰۶۴۴۵۳۳۶۴۰۰۶۴rahimzadehlift@yahoo.com
18آرتمن صعود صنعترضا دلفانی۹۸۲۳۷۸تهران، میدان سبلان، ابتدای گلبرگ غربی(میدان امام رضا)تقاطع مسیل باختر، نبش کوچه روشنائی، پلاک ۱۶، طبقه سوم۸۸۴۱۵۰۴۶-۸۸۴۳۸۷۱۱۸۸۴۱۵۰۴۶
۱۹آرتنوس صنعت آسانبرعرفان کریمی۹۴۲۲۵۰تهران، شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، مجتمع تجاری – اداری مالمون، طبقه ۳، واحد ۲۴۴۶۰۲۰۳۸۴-۴۶۰۲۰۳۸۵۴۶۰۲۰۳۸۴artenus.co@gmail.com
20آرشام پردیس آرادمهدی شاکری مبارکه۹۵۲۳۰۶تهران، نارمک، خ شهید ثانی، خ سمنگان، پلاک ۹۷ ، طبقه اول، واحد ۱۷۷۹۲۸۱۳۱۷۷۹۲۸۱۳۱skakeri.apa@gmail.com
21آرمان آسانبر البرز ایرانیانیحیی محمداکبرزاده ۹۶۲۳۲۴تهران، ملارد ، شهریار اسفند آباد، ۱۰متری قائم، خیابان یادگار امام ، پلاک ۱ ، طبقه همکف۰۲۶۳۶۶۳۰۶۸۱-۰۲۶۳۶۴۵۱۷۸۸-۰۲۶۳۶۵۰۰۰۳۱۲۶۳۶۵۰۰۰۳۱
۲۲آرمان فراز برجمجتبی گرجیان۹۸۲۳۶۱تهران، میدان نبوت، خیابان جانبازان شرقی، میدان ۲۰، پلاک ۱۰۴، طبقه همکف۷۷۹۵۸۵۱۵-۸۹۷۸۴۲۳۶۸۹۷۸۴۲۳۶afb_elevator@yahoo.com
23آرمان فراز پیمان احسان عسگریان فر ۷۹۱۰۱۳تهران ، خیابان جلال آل احمد( غرب) ، بعد از پل آزمایش، نرسیده به چهارراه آریافر، پلاک ۲۷۳۴۴۲۵۷۵۶۸-۴۴۲۹۷۶۵۳-۴۴۲۵۷۶۳۳-۴۴۲۹۷۶۸۰-۳،۴۴۲۹۷۶۹۱-۴،۴۴۲۵۰۸۷۸۴۴۲۹۷۶۹۵
۲۴آرمان مانگقاسم رحمانی ۸۰۱۲۷۵تهران ، خیابان کارگر شمالی ، پایین تر از چهارراه دکتر فاطمی کوچه هما، پلاک ۴،طبقه ۶، واحد ۱۸ ۶۶۴۳۶۶۵۶- ۶۶۴۲۰۸۷۸- ۶۶۴۳۰۲۹۲ -۶۶۵۷۲۶۲۰-۳ ۶۶۴۳۰۲۹۲info@armanmang.com
25آرمین فراز تهران خسرو اسدی ۸۰۱۰۱۴تهران ، فلکه دوم صادقیه ، خیابان آیت ا… کاشانی ، بعد از پمپ بنزین ، برج یاران ، طبقه ۳، واحد ۳۰۱ ۴۴۰۷۸۹۹۹- ۴۴۰۵۱۳۷۹۴۴۰۷۸۹۹۹
۲۶آریا ایمن بران داوود حسین پور۸۱۱۲۸۰تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید سبحانی، نبش حسام الدین، کوچه زارع، پلاک۲ ، طبقه۴، واحد ۲۸۵۵۷۴۵۴۳۱۵۵۷۴۵۴۳۱
۲۷آریا آسان آردمصمد شفائی۸۸۱۹۱۵تهران ،بلوار مرزداران ، خیابان اطاعتی ( شیخ فضل اله جنوب، جلال آل احمد غرب) کوچه مهدی اول، پلاک ۵۱ ، طبقه اول، واحد ۱۴-۴۴۲۶۸۲۹۳-۴۴۲۳۴۶۲۲-۳۴۴۲۳۴۶۲۲
۲۸آریا آسانبر آرکااسداله شفاعتی۱۴۰۰۲۴۱۴تهران، پردیس، بومهن، کوچه ورزش، خیابان علامه طباطبایی، پلاک ۰، طبقه همکف۷۶۴۸۴۰۳۷
۲۹آریا آسانبر دیباامید سلق۹۳۲۱۵۹تهران، اتوبان امام علی(ع)،به سمت شمال لاین کندرو، بین نیکنام و پیروزی،نبش کوچه شکوری گرگانی،پلاک ۲۵۳۳۳۰۷۷۶۳-۷۷۹۷۴۶۸۵۳۳۳۰۷۷۶۳-۷۷۹۷۴۶۸۵salaghomid7@gmail.com
30آریا آسانبر رویامهدی شکاری۹۹۲۴۰۰تهران، بلوار ۳۵ متری استقلال، خ شهید جمالو، پلاک ۲۲۷۷۲۴۷۲۰۷۷۷۲۴۷۲۰۷www.arya-elevetor.ir
31آریا سهند عمود سیرمیلاد علیرضایی جاهد۹۸۲۳۶۶مراغه، بلوار شهیدان ماهری، جنب مسجد امام حسین – پلاک ۱۸( تهران، امام خمینی( ر-ه) مابین خوش و رودکی، پلاک ۷۷۸۰۴۱۳۷۲۴۸۳۸۵-۰۴۱۳۷۲۴۸۳۸۶۴۱۳۷۲۴۸۳۸۶
۳۲آریا سیر عرشیامهدی زارعی ثانی۹۵۲۲۷۸تهران، تهرانپارس، خیابان شهید محمد گلشنی(۱۱۷)، خیابان فرجام شرقی، پلاک ۱۰۱، طبقه دوم، واحد ۸۷۷۷۲۵۲۲۴۷۷۷۲۵۲۲۴www.ariea.sier.arshia.com
33آریا صعود پیماسید امید وزیرپور یزدی۹۴۲۲۴۴تهران، ، خیابان ستارخان، خیابان شهید محسن صادقی پورمجتمع تجاری اداری الماس دریای نور، پلاک ۹۱۰، طبقه ۳۴۴۲۱۱۹۴۹-۸۸۰۰۰۲۶۷-۴۴۲۱۱۸۱۴۴۴۲۱۱۸۱۴aryasoud.co@gmail.com
34آریا عرش امیرامیر علیزاده۹۴۲۲۷۷تهران، تهرانسر، کوچه ۱۵ متری سوم، بلوار شاهد (نیلوفر) پلاک ۲۵۲، طبقه اول، واحد غربی۴۴۵۸۷۸۰۰-۴۴۵۸۷۸۰۱۴۴۵۸۷۸۰۱amirelevator@yahoo.com
35آریان آسانسور علی بدیعی گورتی۷۸۱۵۸۱تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از بلوار ناهید ، پلاک ۲۴۳ ،طبقه ۱۲۳۵۵۳۰۰۰- ۲۲۰۵۱۱۷۱۲۲۰۵۱۱۷۱ www.arianasansor.com – info@arianasansor.com
36آریان آسانسور هزاره سوم رضا براتعلی۹۳۲۱۷۱تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه گلدان، پلاک ۸، طبقه سوم، واحد ۱۰۲۲۰۳۶۴۷۵-۸۰۲۲۰۳۶۴۷۵info@AH3K.com
37آریان توان تارانادر دشتی۹۳۲۲۰۸تهران، خیابان دماوند، ایستگاه ابوریحان، پلاک ۴۰۸، طبقه سوم، واحد ۸۷۷۶۹۳۱۱۱-۷۷۴۱۴۵۹۵-۷۷۱۶۷۸۰۰۷۷۴۱۴۵۹۵
۳۸آریان توان سپهر فرازابوالقاسم رجبی۹۳۲۱۸۹تهران، خیابان آیت، بعد از خیابان چمن غربی، مجتمع تجاری مروارید نارمک، پلاک ۴۱۸، طبقه ۴،واحد۲۴۷۷۹۲۵۷۴۹-۷۷۹۵۶۹۹۰۷۷۹۲۵۷۴۹
۳۹آریان دیبا اوجبهزاد شمسیان ۸۶۱۷۹۴تهران،خیابان میرداماد، میدان محسنی(مادر)، خیابان شاه نظری، خیابان دوم، پلاک ۱۵، واحد ۱۰، کدپستی ۱۵۴۷۹۳۵۴۳۶۲۲۵۷۸۶۹۶-۲۲۵۴۷۰۱۷-۲۲۲۲۴۰۷۳۲۲۵۴۷۰۱۷
۴۰آریانا آسانبر شاهرخ ارشد نژاد۸۳۱۶۰۲تهران ،خیابان ملا صدرا، بین خیابان شیراز شمالی و شیخ بهائی، پلاک ۱۶۸، طبقه ۶، واحد۱۸۸۸۶۲۶۴۷۲۸۸۶۲۶۴۷۲
۴۱آرین پارسا ایرانیانحسین جوادی کوشا ۸۵۱۷۵۳تهران ، سی متری نیروی هوایی، پائین تر از ایستگاه سنگکی ، پلاک ۱۳۴، واحد ۲۷۷۴۶۹۲۵۶-۷۷۴۷۳۸۹۱۷۷۴۶۹۲۵۶
۴۲آرین دنا شرقامیر قره باغی۸۲۱۰۱۹تهران ،رسالت، فرجام غربی، خیابان طباطبایی نسب، نبش خیابان ۱۸۰/۱، پلاک ۶۹، طبقه اول، واحد یک ۷۷۷۲۲۰۳۵ – ۷۷۷۲۱۶۱۸۷۷۷۲۱۶۱۸
۴۳آزما آسانبر شرقمجید رضائی نژاد۸۸۱۹۰۷تهران ، خیابان دماوند، ایستگاه داریوش، نبش خیابان ۱۰۹ تهرانپارس، پلاک ۱، طبقه ۵، واحد ۱۴۷۷۲۰۴۴۷۵-۷۷۷۴۰۲۳۶-۷۷۷۴۵۹۴۱-۷۷۱۳۱۷۲۰۷۷۷۴۰۲۳۶
۴۴آژند آریا آسانبر صنعتسید محمدصادقی برقعی۹۹۲۳۹۷قم، شهید صدوقی، بین کوی ۳۲ و ۳۴ ، طبقه فوقانی بانک سپه، واحد ۳۰۲۵۳۲۹۱۱۱۹۹-۰۲۵۳۲۹۳۴۴۹۹۲۵۳۲۹۱۱۱۹۹aryaasansor@yahoo.com
45آسا سیر ستایشابوذر مومنی۹۳۲۱۶۷تهران، سه راه افسریه، خیابان ۳۵ متری قصر فیروزه، جنب آتش نشانی، مجتمع اداری نیک روز، طبقه ۳ ، واحد ۳۰۵۳۳۲۰۸۵۵۰-۲۳۳۸۷۱۳۹۰asaseir.setayesh.co@gmail.com
46آسا مهر بهنامجمیل رضائی۹۵۲۲۸۴تهران، تهرانپارس، خ شهید محمد قصابان(۱۹۲ شرقی) خ شهید محمدجواد شادلوئی(۱۳۱) پلاک ۱۵۱، طبقه اول۲۶۲۰۹۵۵۳-۲۶۲۰۹۵۶۳-۲۲۰۴۹۰۸۵۲۲۰۴۹۰۸۵info.asamehr@gmail.com
47آساپل آسانبر صعود جعفر مرادی۸۸۱۹۳۰تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان هویزه شرقی ،‌پلاک ۱۸ ،‌واحد ۱۰ ۸۸۵۱۶۳۳۷-۸۸۵۱۶۳۲۹۸۸۵۱۶۱۵۰
۴۸آساتیس صنعت آریاعلی بازدار۸۸۱۹۱۱تهران ،سعادت آباد،بلوار پاکنژاد، ضلع شمال شرقی، میدان سرو، خیابان ۱۲ متری صنوبر، پلاک ۳۸، طبقه ۱، واحد۱۲۶۷۶۵۹۸۳۴۲۶۹۳۹۹۰
۴۹آساک آسانبر ماندگارذوالفقاراصغری گزل آباد سفلی۹۵۲۲۹۵تهران، کهریزک، خیابان مصطفوی، بوستان چهارباغ، کوچه کریمی، ساختمان الماس، قطعه ۱۲۸۵۶۵۱۰۳۷۵-۵۶۵۱۰۳۹۵۵۶۵۱۰۳۹۵asghari63322@gmail.com
50آساکار بهروز فیروزفر ۷۸۱۰۲۱تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنایی ، خیابان دوم ، پلاک ۳۶ ، ط۲ ، شماره ۱۵۸۸۸۴۳۶۹۸-۸۸۸۴۳۶۹۹-۸۸۸۴۱۱۲۲۸۸۸۴۱۱۲۲asakarlifts@yahoo.ca
51آسان ایمن نیکرو رسول ندافی سنگاچینی۸۱۳۰۳۷پردیس بومهن- پل خلیج فارس- کارخانه سیمان – بلوار اصلی – خ نیایش – پ ۸۲/۲۲۲۹۵۵۴۲۸۲۲۹۵۵۴۲۸Asan.imen.nikro@gmail.com
52آسان بالا رو تهراناحمد محسن پور۸۰۱۲۹۵تهران، بزرگراه رسالت، بین مجیدیه و شانزده متری اول، نبش کوچه احمدی، پلاک ۳۰، طیقه ۴، واحد۱۲۲۲۳۳۲۷۰۲-۲۲۳۳۲۷۲۰۳۲۲۳۳۲۷۰۳
۵۳آسان بر ایمن امدادداور مرادی۹۴۲۲۷۸تهران، خیابان۱۷ شهریور، خیابان جوشن، هفتم غربی، طبقه همکف، پلاک ۲۶۶۰۶۵۸۷۴-۶۶۸۰۲۷۱۹۶۶۸۰۲۷۱۹imenemdad@yahoo.com
54آسان بر پیمان شکیب عباس امینیان۸۹۱۹۸۰تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، خیابان کوشش، پلاک ۳۵، طبقه چهارم، واحد۱۲۸۸۷۲۸۹۲۵-۸۸۷۲۸۹۳۴–۸۸۷۲۸۹۳۴
۵۵آسان بر نوین صنعتمحمد نشاطی ۸۱۱۵۴۰تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۱۱، واحد ۵۴۴۲۸۹۵۴۳۴۴۲۸۹۵۴۳
۵۶آسان برج پیما عبدالمجید کرمی ۸۱۱۰۱۰تهران، خیابان دماوند، گلبرگ شرقی، خیابان بهار، خیابان ۱۰۹، پلاک ۱، طبقه ۵، واحد ۱۳۷۷۸۶۶۱۷۸-۷۷۷۴۰۲۲۵۷۷۸۶۶۱۷۸
۵۷آسان پیمای عرش محسن جوادی۷۸۱۳۱۲تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، بعد از پل نصر ، مقابل بانک کشاورزی ، پلاک ۸۱، طبقه ۲، واحد ۵ ۸۸۲۷۵۸۵۹-۸۸۲۶۹۷۴۸-۸۸۲۷۰۹۱۷۸۸۲۷۵۸۵۹info@aspalift.irو http://aspalift.ir
58آسان راه آسانسور سعید وحیدی سپهر۷۹۱۳۰۴تهران ،خیابان آزادی بین شادمان و یادگار امام روبروی شهرداری منطقه ۱۰ کوچه شهید باغبان ، کوچه سوم ، پلاک ۴ ، واحد۱۶۶۰۱۵۷۸۹-۶۶۰۱۹۱۱۷-۶۶۰۳۳۵۴۵ ۶۶۰۱۹۱۱۷
۵۹آسان راهبر پرشینعلی اصغر فامیل خدابخش۹۲۲۰۹۴تهران،تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان شهیدان مهدوی زفرقندی، پلاک ۴۲۰، طبقه ۲، واحد۳۷۷۹۷۶۹۹۰-۲-۷۷۹۷۶۹۹۲۷۷۹۷۶۹۹۲Ali-kh602006@yahoo.com
60آسان رسان انرژی توانعلیرضا نیکروان گشتی۹۸۲۳۷۲تهران، بزرگراه رسالت شرق، بعد از اتوبان باقری، پلاک ۲۶۹۷۷۷۱۲۴۷۳۷۷۷۱۲۴۷۳info@aratlift.com
61آسان ره پایدار امیر حقیقی۸۹۱۹۵۷تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک ۵۰، واحد۱۸۸۶۶۲۱۹۱-۲ -۸۸۸۷۴۲۰۶۸۸۸۷۴۲۰۶
۶۲آسان رهان شایانمرتضی اناری ۹۴۲۲۳۳تهران، محله دکتر هوشیار، کوچه دوم، خیابان شهیدان، پلاک ۱۴۳، مجتمع زیتون، بلوک A، طبقه هفتم، واحد۳۲۶۳۴۶۵۰۰۵۴۲۶۳۴۶۵۰۰۵۴morteza.anari225@gmail.com
63آسان رو صدوق محمد علی صادق زاده۸۳۱۶۰۳تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده، کوچه باغ نو؛ خیابان قدر ، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد۵۷۷۲۹۸۷۲۷-۶۶۹۰۳۴۷۷ ۶۶۹۰۳۴۷۷
۶۴آسان رو قائممحمد جواد برخورداری۸۶۱۷۹۵تهران،میدان خراسان، ابتدای ۱۷ شهریور شمالی، پلاک ۷۲۲( ساختمان همشهری) بلوک B، طبقه سوم، واحد۱۲۳۳۱۲۸۹۳۳-۳۳۰۲۱۲۶۳-۳۳۱۳۵۴۷۲-۳۳۱۳۵۴۷۲۳۳۱۳۵۴۷۲
۶۵آسان رو ماد اسکانبهروز شیروانی ۸۲۱۰۲۶تهران، دهکده المپیک، سه راه زیبادشت، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۴۴۴۷۱۱۲۹۶-۴۴۹۲۵۲۱۶۴۴۹۲۵۲۱۶
۶۶آسان روان آریا صدوقعادل نظری۹۴۲۲۳۸تهران، خیابان دکتر هوشیار، خیابان محسن حیدر تاش، خیابان آزادی، پلاک ۴۱۰۶۶۱۹۶۰۵۱-۶۶۱۹۶۱۲۶۶۶۱۹۶۰۵۱
۶۷آسان روان شایان اصغر اناری۸۰۱۲۷۷تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از تیراژه، کوچه خان بابایی، پلاک ۸، واحد ۱۳۴۴۴۶۲۹۸۹-۹۰-۴۴۴۷۳۵۳۹-۴۴۴۵۶۴۲۱۴۴۴۵۶۴۲۱
۶۸آسان سازان یاران بهرام مرادی ۸۲۱۰۲۷تهران ، یوسف آباد، خیابان ۶۴، پلاک ۱۰/۱ واحد۲۸۸۲۱۶۲۷۱-۸۸۷۲۴۹۷۱-۸۸۶۲۴۹۱۱-۸۸۶۲۴۵۴۹۸۸۲۱۶۲۷۱
۶۹آسان صاعد پویاحمیدرضا کرمی ۸۵۱۷۲۳تهران ، میدان انقلاب ، ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۵ ، واحد ۱ ۶۶۴۳۳۷۷۹-۶۶۹۰۴۹۶۵-۶۶۹۰۴۹۶۳۶۶۹۰۴۹۶۳
۷۰آسان صعود آسمانعباس محسنی نژاد۸۸۱۹۴۰تهران، شریعتی، بلوار صبا، سه راه قیطریه، ابتدای اندرزگو، پلاک ۱۴۵، طبقه اول۲۲۲۴۱۰۴۶-۲۲۲۰۱۰۹۸-۲۲۲۰۱۴۹۸۲۲۲۰۱۴۹۸
۷۱آسان صعود صنعترحمن صفائی دولت آبادی۹۲۲۰۷۹تهران، سعادت آباد ، میدان شهرداری، خیابان سرو غربی، بیست متری آسمان ، نبش آسمان ۷ شرقی، پلاک ۵۵، طبقه اول، واحد۱۲۲۳۷۹۴۳۵-۲۲۳۸۱۲۳۱۲۲۳۸۱۲۳۱
۷۲آسان صعود میلادمیلاد جوادی رو۹۳۲۲۰۳تهران، تهران نو، خیابان حجت، خیابان دماوند، پلاک ۱۱۱۲، طبقه همکف۷۷۰۳۲۳۹۸۲۲۴۸۴۴۸
۷۳آسان عرش آریانمحمد علی پارسا۸۶۱۸۲۷تهران، آریا شهر، بلوار فردوس،خیابان آیت اله کاشانی، کوچه سلیمی جهرمی، خیابان اعتمادیان، پلاک ۲۸ ، طبقه اول، واحد ۵۴۴۰۴۳۳۲۲-۴۴۰۵۵۲۵۲-۴۴۰۵۶۱۶۱-۴۴۰۵۳۷۳۸۴۴۰۵۳۷۳۸
۷۴آسان عرش متینحسین فراهانی۹۲۲۱۰۹تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، خیابان سلیمی جهرمی، پائین تر از بلوار فردوس، خیابان اعتمادیان شرقی، پلاک۲۷، واحد۶۴۴۰۲۲۳۸۳-۴۴۰۶۶۱۸۹۴۴۰۶۶۱۸۹
۷۵آسان فراز زرینه آذرمیثم روزگرد۹۹۲۳۷۹تهران، اسلامشهر، کوچه ۲، خ مهدیه ، پاساژ گلستان، طبقه اول، واحد ۳۱۴۵۶۱۲۴۹۲۱-۵۶۱۲۶۵۱۴۵۶۱۲۴۹۲۱zarineazar314@yahoo.com
76آسان محک غربعلیرضا زرگری ۸۵۱۷۵۹تهران ، خیابان شهید مطهری ، بعد از سهروردی ، پ ۵۳، ساختمان محیا ، ط ۲، واحد ۱۸۸۴۴۳۰۰۲- ۸۸۴۴۴۷۰۳-۵۸۸۴۴۳۰۰۲
۷۷آسانبر البرز آذرخشرحمن لشکری فر۹۸۲۳۷۰تهران، میدان جمهوری، خ آذربایجان، جنب مترو برج اداری تجاری گردون، واحد ۳۰۱ شمالی۶۶۳۸۱۸۹۴-۶۶۹۷۳۴۸۰۶۶۹۷۳۴۸۰
۷۸آسانبر اوج بر مغاناصغر آقاپور۹۵۳۲۰۲اردبیل، پارس آباد، خیابان امام، پاساژ امیر، طبقه دوم( تهران، آیت اله کاشانی، بین ابراهیمی و حسن اباد، پلاک ۴۳۲، طبقه ۴، واحد ۴۱۲)۴۴۲۳۹۷۰۷-۰۴۵۳۲۷۸۰۰۸۲-۴۴۲۶۵۳۰۱۴۴۲۳۹۷۰۷asansorojbar@yahoo.com
79آسانبر ایمن فراز محمدرضا شیاسی ۸۱۱۲۸۵تهران ، شمس آباد، مجیدیه شمالی، میدان بهشتی، خ برادران محمدی، نبش کوچه سعیدی، پلاک ۱، طبقه چهارم، واحد۱۱۲۲۳۳۵۸۳-۲۲۳۳۳۵۸۱-۲۲۲۳۳۳۵۸۳
۸۰آسانبر آتی پروازروح اله صادقی۸۱۱۳۱۹تهران، استاد معین، خیابان شهید قاسم نجارزادگان، کوچه شهید محمدتقی خالقیان، پلاک ۶، طبقه اول جنوبی۶۶۰۵۶۷۹۹-۶۶۰۱۷۳۳۷۶۶۰۱۷۳۳۷
۸۱آسانبر آرام اطمینان ( آقای آسانسور)احمد فضلی۹۳۲۱۵۷تهران، خیابان شریعتی ، بالاتر از خیابان بهشتی(چهارراه قصر) خیابان متحیری، پلاک ۲، طبقه اول۸۸۵۳۸۰۷۴-۶-۴۵۳۸۴۴۳۸۵۶۳۳۴info@arametminanasansor.com-www.mr_asansor.com
82آسانبر آرمین دژرامین رزمی متعلق۹۲۲۱۰۵تهران، خیابان آزادی، خیابان استاد معین، بالاتر از کوچه نوغان، پلاک۱۵۵، واحد۳۶۶۰۴۰۴۷۱-۶۶۱۹۷۲۶۹۶۶۱۹۷۲۶۹
۸۳آسانبر آسایش غربانوشیروان شکاری ۸۴۱۷۰۲تهران، جنت آباد، ۳۵ متری گلستان، خیابان سوسن آبادی، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶۴۴۴۸۹۷۲۵-۴۴۶۱۲۹۱۸۴۴۶۱۲۹۱۸
۸۴آسانبر آسمان امید ایرانیانپرهام علی پور۹۵۲۳۱۵تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، نرسیده به اتوبان همت، کوچه ۱۴ مرکزی پلاک۲۸۷۷۲۴۹۷۱۱-۷۷۲۴۹۷۱۸۷۷۲۴۹۷۱۸
۸۵آسانبر آسمان فرساحسن آذرتاش شندی۸۲۱۶۵۹تهران، مقدس اردبیلی، خیابان ب، نبش خیابان دوم، پلاک ۱، طبقه ۵، واحد۱۵۲۲۰۲۲۰۳۳-۲۲۰۴۸۱۴۵۲۲۰۴۸۱۴۵
۸۶آسانبر بام زمانافشین درگاهی۸۱۱۲۹۸تهران ، سردار جنگل ، ضلع جنوب شرقی، تقاطع مخبری و سردار، کوچه شقایق ، پلاک ۴۵، طبقه اول۴۴۴۴۹۴۴۵-۴۴۴۶۳۷۴۴-۴۴۴۴۴۴۹۹۴۴۴۶۳۷۴۴
۸۷آسانبر بهار عقاب رو آسیا بابک محمدپور۸۷۱۸۹۱تهران، میدان دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۶، واحد ۶۱۲۴۴۲۸۸۹۳۲-۴۴۲۸۰۷۲۰-(۰۲۳۳۴۲۰۱۱۹۶-۰۲۳۳۴۲۰۷۲۰۸)۸۹۷۸۲۳۹۸www.oghabro.ir-oghabro@gmail.com
88آسانبر تهران پویان عباس رجبی ۸۰۱۲۸۸تهران، تهرانپارس، خیابان شادلوئی، خیابان زفرقندی، پلاک ۴۴۳، طبقه ۴، واحد۶۸۸۸۴۳۷۹۴-۸۸۸۲۰۵۱۰ ۸۸۸۲۰۵۱۰
۸۹آسانبر جهان پویشداوود رحیمی ۸۱۱۳۰۱تهران- میدان هفت حوض-جانبازان غربی-بعد از تقاطع کرمان جنوبی-نبش کوچه اکبری-پلاک ۱-واحد ۷۷۷۸۴۱۱۹۶-۷۷۶۹۳۴۹۸-۹۹۷۷۶۹۳۴۹۸-۹
۹۰آسانبر دیبائیان تهرانحسین علی بابای لواسانی ۸۱۱۰۴۵تهران ، خیابان استاد نجات الهی ، کوچه فرشته ، پلاک ۴ ، واحد ۳۸۸۸۹۹۷۰۳-۸۸۸۰۵۶۱۰۸۸۸۰۵۶۱۰
۹۱آسانبر ساتراپ فرازبهمن همایون پور۹۰۲۰۱۶تهران ، بزرگراه نواب ، جنب پل کمیل ، مجتمع تجاری افرا ، واحد ۵۰۸۵۶۳۶۵۴۹۸-۵۵۴۳۹۴۸۶۵۵۴۳۹۴۸۶www.satrapfaraz.blogfa.com
92آسانبر سازان عرش پیمای توحید حسین پوریوسفی لنگرودی ۸۱۱۴۹۵تهران، شهرک غرب، خیابان درختی، خیابان شهید طائمه، خیابان گلبرگ سوم، مجتمع تجاری مسکونی، یادگار طبقه اول، واحد ۱۸۸۸۶۸۹۳۰۳-۸۸۶۸۶۱۰۱۸۸۶۸۶۱۰۱
۹۳آسانبر سازان ناهیدناصر قربان پور۹۳۲۱۴۶کرج، کوهسار، بلوار امام خمینی، خیابان طالقانی، کوچه فسونگر، پلاک ۲۰( میدان شهر زیبا، ضلع غربی پاساژ تجاری و اداری حجت بن الحسن پلاک ۲۸، طبقه آخر)۰۲۶۴۴۳۲۶۹۸۹-۰۲۶۴۴۳۲۷۵۵۱۲۶۴۴۳۲۶۹۸۹asansornahid@gmail.com
94آسانبر سایان فرازان سعید بهرامپور ۸۱۱۲۹۱کرج ، بلوار هفت تیر، فردوسی شمالی، بن بست سعدی ، قطعه ۵، مجتمع ارغوان، ورودی B، واحد ۳( شعبه تهران: سید خندان، خیابان جلفا، کوچه سهره، پلاک ۲۰، واحد ۴ )۲۶۳۲۸۲۳۲۰۰۲۶۳۲۸۲۳۲۰۰www.ASFelevator.ir – sayanfarazan@yahoo.com
95آسانبر سدید پاسارگادامیر هوائی۹۲۲۰۹۹شیراز، چهارراه ستارخان، روبروی بیمارستان خدادوست، نبش خیابان رادفر، ساختمان ۱۱۰، طبقه دوم، واحد۸۰۷۱۳۶۴۹۴۷۴۸-۰۷۱۳۶۴۹۳۷۳۸-۰۲۱۴۳۸۵۵۰۳۵۲۱۴۳۸۵۵۰۳۵sadid.lift@gmail.com
96آسانبر سیر یگانه آریاامیر حسین نژاد۹۶۲۳۳۷تهران، نارمک، خیابان شهید اسماعیل بزرگیان، خیابان شهید آیت اله مدنی، مجتمع تجاری و اداری پالمیرا، طبقه ۶، واحد ۶۱۹۸۸۴۱۲۳۳۹۸۸۴۱۲۳۳۹www. Asia-elevator.ir
97آسانبر شایان آذرمیر جواد امامی هیبت لر ۸۲۱۲۷۰تهران، سردار جنگل، بهار غربی، انتهای بهار، میدان استاندارد شاهد سوم، پلاک ۲۷، واحد ۹۴۴۴۱۶۰۱۱-۴۴۴۱۳۴۵۱۴۴۶۱۶۲۰۳
۹۸آسانبر صنعت آرمان سید حمید احدی ۸۳۱۶۲۵تهران ، بلوار کشاورز ، نرسیده به خیابان دکتر قریب ، ساختمان ۴۱۶ ،پلاک ۳۷۰، طبقه ۱ ، واحد ۶ ۶۶۵۹۵۱۹۹-۶۶۹۴۶۱۸۴۶۶۹۴۶۱۸۴
۹۹آسانبر صنعت پارمیسفرامرز شکاری۹۰۲۰۰۳تهران، جنت آباد، بالاتر از همت، کوچه دانش، پلاک ۸۲، واحد۵۴۴۸۲۴۹۱۸-۴۴۸۲۴۹۱۸-۴۴۴۸۳۳۴۵-۴۴۸۲۴۹۱۸asanbarsanaatparmice@yahoo.com
100آسانبر صنعت سپنتاکامران محمد علیزاده۸۸۱۹۰۳تهران، میدان هروی، ابتدای خیابان وفامنش، برج هروی، بلوک A، طبقه ۵، واحد ۵۰۱۲۲۹۵۶۰۱۶-۲۲۹۵۶۲۴۷۲۲۹۵۶۴۲۶
۱۰۱آسانبر طوس یاران البرزقربان بخشی صوفیانی۹۴۲۲۵۳تهران، بلوار آیت اله کاشانی، روبروی پمپ بنزین ، ساختمان گلزار، پلاک۱۶۰، طبقه ۶، واحد۲۳۴۴۰۱۲۱۸۲-۶۴۴۰۱۲۱۸۲ (داخلی۵)www.automaticyaran.com
102آسانبر عروج فراز مهدی گرجی ۸۱۱۲۹۰تهران ،خیابان میرداماد، خیابان رودبار غربی، کوچه هفتم، پلاک ۲، طبقه ۴، واحد ۱۵۳۳۸۷۰۶۱۲-۳-۳۳۴۹۵۴۳۰ -۲۳۰۴۴۱۳۱۳۳۴۹۵۴۳۰
۱۰۳آسانبر فراز شرققربانعلی پوریا منش۸۱۱۳۰۳تهران، تهرانپارس، خیابان رسالت، نرسیده به چهارراه تیرانداز، پلاک ۲۰۷، واحد۱۷۷۷۳۲۲۹۰۷۷۷۳۲۲۹۰faraz_shargh@elevator.com
104آسانبر کاران آذر علی فتحی۸۰۱۰۴۷تهران ، میدان فاطمی ، میدان گلها ، بلوار گلها ، پلاک ۵ ، طبقه اول ۸۸۰۰۶۴۱۹-۸۸۰۱۲۴۷۲۸۸۰۱۲۴۷۲
۱۰۵آسانبر کاران سبحانسید علی اکبر صدقی موسوی۹۵۲۲۸۳تهران، نارمک، خیابان ۴۶ متری شرقی( شهید ثانی)، نبش حدادی؛ پلاک ۴۴، طبقه دوم، واحد۲۷۷۹۵۸۷۱۰۷۷۹۵۸۷۱۰asanbarkaran.sobhan@yahoo.com
106آسانبر کاران عرشیانسعید محققی۹۰۲۰۰۹تهران، تهرانپارس، بزرگراه شهید باقری(جنوب به شمال) رسالت شرق، نرسیده به خیابان رشید، پلاک ۲۱۸، ساختمان روتانو، طبقه پنجم، واحد ۴۷۷۷۲۰۵۸۱-۷۷۷۰۳۳۹۷۷۷۷۰۳۳۹۷info@arshianlift.com
107آسانبر کهن صنعتحمیدرضا اکبرزاده ۸۴۱۶۵۷تهران، جاده ملارد، ۲۰ متری مارلیک، سه راه سرو، نبش کوچه سیاره، پلاک ۴۲۶۵۱۷۳۸۱۵-۶۵۱۷۳۸۶۲۶۵۱۷۳۸۱۵
۱۰۸آسانبر گیسو پروازمرتضی پارسا۹۳۲۱۹۸تهران، مهرآباد جنوبی، بیست متری شمشیری، پلاک ۱۷۲۶۶۶۳۹۳۰۱-۶۶۶۳۱۹۸۲۶۶۶۳۱۹۸۲gisoparvaz.elevator@gmail.com
109آسانبر مهر هومانرضا دهقانی۹۴۲۲۶۳تهران، خیابان دماوند، بین ایستگاه فرودگاه و فتحنایی نبش خیابان مهاجر، پلاک ۱۲۱۵، واحد پنجم ( سوم جنوبی)۷۷۵۵۵۹۴۵-۷۷۵۵۵۹۶۷-۷۷۵۵۶۱۳۹۷۷۵۵۶۱۳۹
۱۱۰آسانبر میلاد برجمسعود فلاح زاده۹۳۲۱۶۶تهرانپارس، حکیمیه، خ فرهنگ ، بلوار معراج ، پلاک ۵ ، واحدیک۷۷۰۱۰۰۹۵-۷۷۰۱۰۰۹۸۷۷۰۱۰۰۹۸
۱۱۱آسانبر نگین زاگرسمحسن زرپور۹۳۲۲۱۴تهران، پاکدشت، روبروی دانشگاه ابوریحان، میدان مادر، پلاک ۱۳۶۰۱۶۵۹۷-۳۶۰۱۶۵۹۸۳۶۰۱۶۵۹۷
۱۱۲آسانبر نگین غربعلی مؤمنی شیرغان۸۴۱۶۸۳کرج، میدان مادر، ساختمان بزرگمهر، طبقه۳، واحد۱۲۲۶۳۳۵۲۰۳۴۶۲۶۳۳۵۲۰۳۴۶
۱۱۳آسانبر نما پرشینعباسعلی ذوالفقاری۹۰۲۰۱۱تهران، بزرگراه رسالت، خیابان شهید منصوری، نبش کوچه آسترکی، پلاک ۱۶۴، ساختمان ۱۱۰،( میلاد )طبقه۳، واحد۱۱۲۲۵۰۹۹۷۷-۲۲۳۰۷۱۷۰۲۲۳۰۷۱۷۰
۱۱۴آسانبر نیروی برتر هیرمندمیلاد عالی زاده۹۶۲۳۳۹تهران، تهرانسر غربی(محله پاسداران) کوچه نرگس ۱۸، بلوار شاهد (نیلوفر) پلاک ۳۱۸، ساختمان سبز، طبقه سوم، واحد ۹۷۷۲۸۶۱۴۴۷۷۲۸۶۱۴۴m.blift@gmail.com
115آسانبر نیکروز شرقوحید توفیقی۹۹۲۳۷۴تهران، اسلام آباد، خ مظاهر، خ ۳۵ متری قصر فیروزه ، ساختمان نیکروز، طبقه همکف ، واحد۷۰۳۳۶۴۰۲۶۱-۳۳۸۱۲۹۴۸
۱۱۶آسانبر و پله برقی بنیس فرازسیامک کیان مهر(جارچی )۸۸۱۸۹۷تهران ، سهروردی شمالی، خیابان آپادانا،پلاک ۱۰۳، طبقه سوم غربی ، واحد ۶۸۸۷۴۷۹۳۷-۸۸۷۵۷۳۹۴-۶ ۸۸۷۴۷۹۳۷www.benislift.com – info@benislift.com
117آسانبر و پله برقی پیمان پایا سعید رجائی انارکی ۸۰۹۸۱۲تهران ، خیابان وزراء ، روبروی پارک ساعی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک ۹ ، طبقه ۱ ، واحد ۳ ۸۸۷۱۵۹۸۹-۸۸۷۱۱۸۹۳-۸۸۵۵۲۷۰۰۸۸۵۵۲۷۰۰Rajaei_peymanpaya@yahoo.com
118آسانبر و پله برقی دیبا صعودعباس ابریشمی ۸۰۱۱۵۵تهران ، بلوار آفریقا، بالاتر از ناهید شرقی ، کوچه شاهرخ، پلاک ۷، واحد ۸۲۲۰۱۳۳۲۰-۲۲۰۱۰۸۴۶۲۲۰۱۰۸۴۶
۱۱۹آسانبر و پله برقی سپهر پلکان امیر هوشنگ یاوری ۸۱۱۱۸۲تهران ، خیابان شریعتی ،نرسیده به چهارراه بهار شیراز، کوچه جزایری، پلاک ۲، واحد۲۷۷۶۴۵۸۰۴-۵ ۷۷۶۴۵۸۰۶
۱۲۰آسانبر و پله برقی افراشته خرمعباس سجودی ۷۹۱۰۶۶تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از پل سید خندان ، روبروی پارک شریعتی ، نبش کوچه اتوبانک ، پلاک ۱۰۰۷، واحد۱۱۲۲۸۵۲۰۶۸-۲۲۸۸۳۸۵۵۲۲۸۸۳۸۵۵afrashteh_khoram@yahoo.com
121آسانبر و پله برقی تهران گروه گسترعلی نقی ثابت کیش۷۹۱۴۲۳تهران ، خیابان یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان هفدهم، نبش خیابان اشک شهر، پلاک ۳۶، واحد یک۸۸۰۰۵۲۰۰-۸۸۳۳۲۳۴۷-۸۸۰۲۴۱۳۳۸۸۰۰۵۲۰۰
۱۲۲آسانبر و پله برقی سازه گستر فراز ثمینرضا خواجه علی چالشتری۹۶۲۳۲۱تهران، خیابان جنت آباد جنوبی، خیابان چهارباغ شرقی، ۱۶ متری شمالی، کوچه آذر شب غربی، پلاک ۳۶۴۴۶۲۹۷۹۱۴۴۶۲۹۷۹۱farazsamin@gmail.com
123آسانبر و پله برقی سایتال سازهنرگس الداغی۹۱۲۰۵۴تهران، خیابان قزوین، دوراهی قپان، پاساژ اداری و تجاری الجواد، پلاک ۸۸۸، طبقه ۲، واحد ۶، کدپستی ۱۳۵۹۶۸۴۹۴۳۵۵۷۲۹۳۴۹-۵۵۷۵۴۳۳۳۵۵۷۵۴۳۳۳saytalsaze@gmail.com
124آسانبر یاران الوندایرج کریملو۸۳۱۶۳۴تهران، تهرانپارس، خیابان ۱۷۲ غربی بین عادل وزرین ، پلاک ۵۶ طبقه سوم، واحد ۱۷۷۷۸۷۷۲۸۴۷۷۸۷۷۲۸۴
۱۲۵آسانبر یاس کبودسیامک مشهدی طهماسب۸۱۱۰۶۹تهران، بزرگراه رسالت شرق، مابین خیابان کرمان و اتوبان امام علی، پلاک ۸۰۸، طبقه سوم، واحد ۱۵۲۲۳۳۸۸۷۷۲۲۳۳۸۸۷۷
۱۲۶آسانبراوج آوران طراحمحمود رضا علائی وند ۸۷۱۸۸۶تهران ، چهار راه ولیعصر، خیابان رازی، نبش خیابان صائب، پلاک ۶۵، واحد۴۶۶۷۴۵۴۸۶-۶۶۷۴۵۴۸۷۶۶۷۰۱۸۶۲
۱۲۷آسانبرپرگاس پیمان اطلسسیروس درگاهی۹۹۲۴۰۳تهران، جاده شهریار، باغستان، شهرک مهدیه،خ امام خمینی،پ۲۶۷۶۵۳۸۵۱۹۷-۶۵۳۸۵۲۹۶۶۵۳۸۵۲۹۶
۱۲۸آسانبرفراز اوج شرق مصطفی رحیمی ۸۱۱۵۰۳تهران،بزرگراه رسالت، خیابان ۱۶ متری دوم شمالی، خیابان ذبیح اله مظفری، پلاک ۱۰۸، طبقه اول، واحد یک شمالی۲۲۵۰۱۱۱۶۲۲۵۰۱۱۱۶management@farazouj.com
129آسانبرگرانیگاه فارسعلی اکبر منجمی۸۷۱۸۸۱شیراز، محله ایمان شمالی، کوچه ۲۳ قدوسی غربی، بن بست ۲۳/۲ قدوسی غربی، پلاک ۴۴۳، ،طبقه دوم، واحد۱۰۷۱۱۶۲۴۲۲۳۹-۰۷۱۱۶۲۴۳۳۵۹-۰۷۱۱۶۲۴۲۸۰۵۷۱۱۶۲۴۲۸۰۵www.geranigah.com – info@geranigah.com
130آسانسور اطلس تکپرویز متقی۷۸۱۰۶۵تهران ، خیابان شهید بهشتی،خیابان احمد قیصر (بخارست)،خ ششم ،پلاک۲۶۶۸۲۰۳۰۷-۱۰-۸۸۷۳۸۹۷۹-۸۸۷۳۸۹۵۹۸۸۷۳۸۹۵۹hatashkari@atlastec.org
131آسانسور بام تهرانعلیرضا جنیدی جعفری۸۰۱۳۷۰تهران ،یوسف آباد، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان لاله، پلاک ۷۰، طبقه ۴، واحد غربی۸۸۶۱۴۹۱۱-۸۸۶۱۴۹۱۴۸۸۶۱۴۹۱۴
۱۳۲آسانسور بهفخر سید فخرالدین مکی۷۸۱۳۸۴تهران ، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، ساختمان شماره ۵، طبقه ۱۸۸۷۹۳۲۰۳-۸۸۷۹۰۱۰۱۸۸۷۹۳۲۰۳info@bfelevator.com
133آسانسور جاوید کارغلامرضا قلیج خانی ۷۹۹۴۸۷تهران ، بزرگراه یادگار امام، بالاتر از فرحزاد ، خیابان ایثارگران شمالی ، ساختمان سیمرغ،پلاک ۱۶ واحد ۱۰۲۲۰۸۷۴۳۵-۲۲۰۸۷۴۳۶۲۲۰۸۷۴۳۶javidkarco@gmail.com
134آسانسور رازی محمد فلاح پور ۷۸۱۲۵۰تهران ، ستارخان ، خیابان تهران ویلا ، کوچه هور سر ، پلاک ۳۰ ، طبقه همکف و اول۶۶۵۲۳۷۱۵-۶۶۵۲۳۷۱۶-۶۶۵۱۰۷۰۲-۶۶۵۲۳۷۸۳-۶۶۵۰۱۶۰۹۶۶۵۲۳۷۸۳www.razielevator.com – info@razielevator.com
135آسانسور سازی دماوندروزبه میر عبداله یانی۷۸۱۱۲۹تهران ، خیابان دماوند ، خیابان اتحاد ، خیابان ۱۹ ، پلاک ۲۱۷۷۳۴۹۹۲۵-۷۷۳۴۹۲۲۱-۷۷۳۳۹۱۹۰-۷۷۳۳۹۵۵۷۷۷۳۴۹۹۲۵
۱۳۶آسانسور سعیدبهروز یوسفی ۷۸۱۱۸۵تهران ، رسالت ، خیابان جانبازان غربی ، میدان ۹۷ ، پ ۲۱۵ ، واحد ۳ ۷۷۸۹۹۲۹۰-۷۷۴۵۷۰۷۹۷۷۴۵۷۰۷۹
۱۳۷آسانسور عرش بام تهرانابراهیم کمالی۹۵۲۳۱۸تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، خیابان وحدتی، پلاک ۴۷، واحد ۷۴۴۲۸۳۷۷۲۴۴۲۸۳۷۷۲
۱۳۸آسانسور فرارومحمد محمدی راد۸۱۱۳۲۱تهران- بلوار آفریقا-نبش خیابان عاطفی غربی-ساختمان صبا-طبقه ۶-واحد ۶۲۲۲۲۱۳۳۴۳ – ۲۲۰۱۳۳۹۷ -۲۲۰۱۳۳۴۳۲۲۰۵۶۸۲۲
۱۳۹آسانسور نوین ارتفاع علی ارجمندفرد۷۹۹۵۳۷تهران ، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید مصطفی حسینی، میدان سنایی، ساختمان ۴۹، پلاک ۶۱، واحد ۵۰۵۸۸۳۰۳۲۰۴-۸۸۸۳۷۳۳۸-۸۸۴۸۱۸۰۹-۸۸۸۴۳۷۳۳-۸۸۴۸۱۷۶۷-۸۸۴۸۱۷۷۲-۸۸۴۸۱۸۵۶ ۸۸۸۳۷۳۳۸
۱۴۰آسانسور و پله برقی الفارسعلی اکبر شکوری ۷۸۱۳۳۲کرج، جهانشهر، خیابان استانداری، نبش خیابان فریما، مجتمع آراکس، طبقه۴ ، واحد۵۰۲۶۳۴۴۵۵۳۴۷-۰۲۶۳۴۴۵۷۳۹۴۲۶۳۴۴۵۷۳۹۴
۱۴۱آسانسور و پله برقی سپید نهادعلیرضا ارجمندی فر۹۳۲۱۳۹تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکیان، پلاک ۱۱، طبقه اول۸۸۹۶۹۹۱۶-۸۸۹۶۹۱۹۷-۸۸۹۶۶۳۰۰۸۸۹۶۶۳۰۰iran-sepidnahad@yahoo.com
142آسانسور و پله برقی سهندرحیم ادریسی ۷۸۱۴۷۵تهران، ۲۲۶۸۷۳۰۴-۲۲۶۹۶۴۶۰۲۲۶۸۷۳۰۴www.sahandlift.com – info@sahandlift.com
143آسانسوراورندقاسم سید قاسمی۷۸۱۳۴۷تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نرسیده به میدان یاسمن، مجتمع اداری ولنجک، طبقه سوم، واحدهای۳۰۱ و ۳۰۲ ۲۲۱۷۹۲۴۷-۲۲۱۷۹۲۶۵-۲۲۱۷۹۱۲۶-۲۲۱۷۹۱۸۴۲۲۱۷۹۱۲۶ www.orandlift.com – orandliftco@yahoo.com
144آسانسوردیباجواد مشکوه رضوی ۷۸۱۴۳۷تهران ، خیابان حافظ ، روبروی بیمارستان نجمیه ، پ ۲۷۵ ۶۶۷۰۷۰۴۲-۶۶۷۰۷۰۴۵-۸۸۸۳۴۹۴۱-۸۸۸۳۶۱۲۶-۶۶۷۱۱۰۴۰-۸۸۸۲۰۲۵۰۶۶۷۱۱۰۴۰dibaelevator@yahoo.com
145آسانسیر تکوینداریوش کرمی ۸۱۱۳۱۳تهران ، ابتدای خیابان ستارخان، بین چهار راه اسدی و خسرو ، برج مرجان ، طبقه ۳، واحد ۴۳۴۴۲۲۵۷۲۷-۴۴۲۶۲۳۲۵-۴۴۲۲۹۵۶۲۴۴۲۲۹۵۶۲asanseir_takvin@yahoo.com
146آسانوران تهرانزهرا مؤذن ۸۱۱۰۵۵تهران ، تهرانپارس، خیابان رشید جنوبی، پلاک ۹۹ ، ساختمان امیر کبیر، طبقه چهارم ، واحد ۱۵۷۷۷۲۴۸۷۶-۷۷۷۱۰۰۲۳۷۷۷۲۴۸۷۶
۱۴۷آسمان اوج آریامحمد گوزلی۹۳۲۱۴۹تهران، مجیدیه ، خیابان جانبازان غربی، کوچه هشتم شرقی، پلاک ۱۲، طبقه دوم۸۸۴۵۰۷۸۶-۸۶۰۲۹۸۳۷-۸۶۰۲۹۸۳۷۸۶۰۲۹۸۳۷
۱۴۸آسمان اوج دنیزسمانه احمدوند۹۲۲۱۱۸تهران،خیابان فرجام، خیابان سراج، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد۵۲۶۳۲۰۶۹۰-۷۷۰۹۳۵۹۱۷۷۲۷۲۳۲۳deniz-lift-co@yahoo.com
149آسمان آبی تیراژه پارسیانعلیرضا علیپور۹۴۲۲۵۴تهران، خیابان خاوران، روبروی پارک فدائیان اسلام،نبش کوچه خوانباش، پاساژ بعثت، پلاک ۳۴۶، واحد ۱۰و ۱۱۳۳۷۲۰۱۸۷-۳۳۰۱۶۵۵۵۳۳۰۱۶۵۵۵asansorjahani@gmail.com
150آسمان خراش بیهقمهدی دلگشا۹۳۲۲۱۰تهران، قرچک، خیابان اصلی، روبروی بانک صادرات ایران، ساختمان آریو، طبقه دوم، واحد۷۳۶۱۴۸۶۵۵۳۶۱۴۸۶۵۵
۱۵۱آسمان خراش سیرجاناحمد خواجه سلیمی۹۳۲۱۵۲کرمان، بلوار جمهوری، بلوار کشاورز، نرسیده به کوچه ۲۳۴۱۲۱۱۶۲۶۹۳۴۱۲۱۱۶۲۶۹ahmad.khajeh.salimi@gmail.com
152آسمان خراش کهرباسید احمد موسوی۹۶۲۳۳۳تهران، جمالزاده شمالی،کوچه حجت، پلاک ۱۵، واحد۴
۱۵۳آسمان رو یارانجلیل مومنی شیرغان ۷۹۱۱۳۸تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ، بالاتر از پل همت ، نبش ۳۵متری گلستان ، ساختمان رز b ، طبقه۴،واحد۸۴۴۴۳۱۶۶۹-۴۴۴۳۵۳۳۵۴۴۴۳۱۶۶۹
۱۵۴آسمان روان پارسیانعباس فرح پور۹۶۲۳۴۵تهران، قنات کوثر، بزرگراه شهید سردار حسن باقری،خیابان شهید حمیدمحرم پور(۲۰۶ غربی)، پلاک۱۷۷۷۱۲۱۳۶۶۷۷۱۲۱۳۶۶
۱۵۵آسمان روی پگاهمحمد علی منفرد۷۹۱۰۵۷تهران، خیابان کارگر جنوبی، بین جمهوری و آذربایجان، پلاک ۸۲۶، طبقه ششم، واحد ۱۶۶۶۵۷۳۶۳۲-۶۶۵۷۳۶۳۱۶۶۵۷۳۶۳۲www.asemanroyepegah.com – asemanroyepegah@yahoo.com
156آسمان روی متحدجمشید مؤمنی شیرغان ۷۸۱۰۳۹تهران ، ستارخان ، خسرو شمالی ، روبروی تره بار صادقیه ، مجتمع بهاران، طبقه هفت، واحد۷۴۴۲۰۷۲۱۳-۴۴۲۰۰۴۹۷۴۴۲۰۰۴۹۷
۱۵۷آسمان سوار علی احمدی ۷۹۱۰۵۹تهران، بزرگراه حکیم، تقاطع بلوار اباذر، کوچه مینا، پلاک ۲، واحد ۱۲۴۴۰۳۱۳۴۹۴۴۰۳۱۳۴۸
۱۵۸آسمان فراز اردلان تهرانایرج نیازی اربابی۸۶۱۸۲۲تهران، بزرگراه رسالت ، کوچه شهید حاجی پور ، کوچه شهید خادمی ، پلاک ۵۲۲۵۳۲۱۲۸-۲۲۵۰۴۰۴۹۲۲۵۰۴۰۴۹
۱۵۹آسمان فراز ایساتیسمجتبی زینعلی هدش۹۱۲۰۵۱تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان شهید کرمانی، خیابان یدالهی، پلاک ۲۰، طبقه ۲، واحد ۶۶۶۶۴۴۲۵۳-۶۶۶۸۶۶۷۰۶۶۶۸۶۶۷۰
۱۶۰آسمان فراز عرشیاسعید قنبرپور ۸۰۱۳۱۸تهران ، نارمک ، خیابان فرجام شرقی ، نبش خیابان ۳۷ ، پلاک ۷۹۶، طبقه اول۷۷۱۹۶۴۷۹۷۷۱۸۶۸۶۵info@afalift.com
161آسمان فراز کوروشمحسن کرمی جنتی۹۶۲۳۴۷تهران، رباط کریم، شهرستان بهارستان، شهرک گلستان، فلکه اول، پاساژ معصومی، طبقه ۶، واحد ۷۰۶۵۶۷۴۲۳۲۷۵۶۷۴۲۳۲۷
۱۶۲آسمان فراز لجورعلیرضا بوالحسنی۹۳۲۲۰۴تهران، محله پرستار جنوبی، خیابان پرستار جنوبی، خیابان ائمه اطهار، پلاک ۲۵۸، طبقه همکف۳۳۶۴۸۴۵۵-۳۳۶۴۸۴۵۶۳۳۶۴۸۴۵۶
۱۶۳آسمان فراز موعودمرتضی محمدی فرمهینی۹۶۲۳۴۹تهران، محله چهارصد دستگاه ، کوچه مسلسل، خیابان پیروزی، پلاک ۹۵۶، طبقه دوم۳۶۶۰۸۵۶۲۳۶۶۰۸۵۶۲
۱۶۴آسمان نورد امیرانامیر رضائی۹۹۲۳۷۳تهران، سبلان جنوبی، خ شهید امیرکیایی، خ سبلان جنوبی، پلاک ۱۱۲( تهران نو، خیابان شهید محمد باب زرتابی، خ دماوند، پلاک ۸۸۰، طبقه همکف )۷۷۲۶۰۰۲۵-۷۷۲۵۰۰۲۶
۱۶۵آسیا بالابر شروین محمد احمدی ۸۰۱۳۱۷تهران ، خیابان گلبرگ شرقی، بعد از تقاطع در دشت، مجتمع گلبرگ، طبقه ۳، واحد۵۹۷۷۹۲۴۱۹۰۷۷۹۲۴۱۹۰
۱۶۶آسیا تجهیز همتسلیمان همت زاده۹۳۲۱۸۲تهران، باقرخان، نبش فروزنده ، پلاک ۵، طبقه سوم۸۸۰۷۰۹۸۷-۶۶۹۴۷۷۸۰۸۸۰۷۰۹۸۷
۱۶۷آسیا رهرو گستربهنام هاشمی ۷۹۱۰۶۳تهران ، نیاوران ، مجتمع اداری نارون ، طبقه ۲ ، واحد ۲۰۸ ۲۶۱۰۴۱۵۴-۲۶۱۰۴۱۵۵-۲۶۱۰۴۱۸۹۲۶۱۰۴۱۸۹
۱۶۸آکام تک آسان سیرمحمدرضا رجبی۹۵۲۳۰۹تهران ، شهرک غرب، میدان صنعت، برج لیدوما، طبقه ۷، واحد ۱۲۸۶۰۹۰۰۳۵-۳۸۸۶۰۹۰۰۳۵
۱۶۹آماج آسانبر صعوداکبر افشاری۹۴۴۴۷۹تهران، بزرگراه آیت اله کاشانی،نبش خیابان عقیل، پلاک ۳۷۴، ساختمان البرز، طبقه چهارم، واحد۲۲۴۴۰۵۹۶۱۳۴۴۰۵۹۶۱۳amaj-asanbar@yahoo.com
170آناممهدی زندنیا ۷۹۱۳۲۲تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، پایین تر از چهارراه عباس آباد ، کوچه باسقی ، پلاک ۲ ، واحد ۱ ۸۸۷۵۶۴۶۵-۸۸۷۵۶۴۶۶-۸۸۷۵۶۴۶۷۸۸۷۴۸۲۲۳anamlift@yahoo.com
171آوین آسا سپهرفریبا نجیبی۹۳۲۱۹۹تهران، جمالزاده، کوچه شهید کمال سبکرو کریمی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک ۱۲۱، طبقه اول۶۶۴۲۹۸۳۳-۶۶۹۲۹۲۶۸۶۶۹۲۹۲۶۸avinelevator@gmail.com
172ابر پیما سبلانمحمدهادی علیایی۹۴۲۲۷۶تهران، خیابان جنت آباد نبش کوچه آباد کوچه سوم شرقی، پلاک ۲۹،طبقه ۲، واحد۳۴۴۴۱۷۴۸۲۴۴۴۱۷۴۸۲
۱۷۳ارتفاع گستر اوجمهدی ترحمی رفع تعلیق۸۱۱۳۶۰تهران، خ گاندی، ابتدای خالد اسلامبولی ،روبروی آنتن شبکه ۲ ،پلاک ۱۳۲ ، طبقه اول ،واحد ۳۸۸۴۲۱۲۷۰-۸۸۶۴۲۱۷۱-۸۸۶۳۹۷۹۹۸۸۸۷۵۳۰۷
۱۷۴ارتفاع نورد شرقشهناز موسوی ۸۴۱۶۸۵تهران ، تهرانپارس ، اتوبان باقری ،ابتدای ۱۹۶ شرقی، نبش خیابان گلشنی، پلاک ۹۷، طبقه پنجم، واحد ۱۵۷۷۲۹۹۹۲۷-۷۷۲۹۹۲۸۹۷۷۷۰۰۱۵۵
۱۷۵ارس آسانبر آتروپاتفرهاد مقدم۹۱۲۰۱۸تهران ،فلکه اول صادقیه، مرکز خرید پردیس، طبقه ۵، واحد ۱۶ اداری (آدرس شعبه: گلشهر ویلا، بلوار دانش آموز، روبروی نمایشگاه اتومبیل قائم، ساختمان مهر آسا۴۴۲۳۱۸۵۱-۴۴۲۹۴۷۱۹-۴۴۲۹۴۶۹۴۴۴۲۳۱۸۵۱aras.elevator@yahoo.com
176ارکان چی چستبهزاد حقیقی مهمانداری۹۸۲۳۶۱تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از باغ فیض، جنب مسجد کوی نور، کوچه بدیع، ابتدای آذری، پلاک ۴۵، طبقه ۳،واحد۱۲۲۲۱۳۷۸۳۷۲۲۱۳۷۸۳۷www.arkan-ee.com
177اروند فراز آسانبربهزاد نزاکتی جعفرزاده۸۷۱۸۷۹تهران ، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی ، خیابان ۲۸ غربی، پلاک۶۸۸۶۱۷۳۶۶ -۹۸۸۶۱۷۳۶۹
۱۷۸اسکان فراز دلتاجواد میرزائی نخستین۹۱۲۰۵۷تهران، اشرفی اصفهانی ، بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، واحد ۴۰۸ ۴۴۳۸۶۴۰۶-۴۴۳۸۶۴۱۶-۴۴۳۸۶۴۲۶۴۴۳۸۶۳۷۶www.ef-delta.com
179اشکان کار دقیقابراهیم منفرد۷۹۱۰۶۴تهران ، انتهای بلوار کشاورز، پائین تر از نصرت، کوچه سوسن، پلاک ۲، واحد۲۵۶۶۹۲۷۸۷۲-۶۶۹۳۸۵۲۷۶۶۹۳۸۵۲۷
۱۸۰افرند کالا سازهعباس حقیقی ۷۸۱۰۶۷تهران ، جاده دماوند ، منطقه صنعتی خرمدشت ، خیابان اصلی خرمدشت ، خیابان هفتم غربی ، پ ۱۱۴۸۸۸۸۶۵۸۸-۸۸۸۸۶۳۶۸-۸۸۸۸۶۹۷۴-۷۶۲۱۵۴۶۴-۵-۷۶۲۱۵۴۸۰-۱۷۶۲۱۵۴۶۶www.afrand-ks.com – info@afrand-ks.com
181افشک فرازسعید مولائی ۷۸۱۰۶۸تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به طوس شرقی، جنب پل عابر ، نبش کوچه سید کریمی، پلاک ۱۶۶۰۲۸۳۸۶-۶۶۰۲۸۳۸۷-۶۶۰۲۸۳۸۶
۱۸۲افلاک مهر اوجسید عقیل هاشمی۹۴۲۲۵۶تهران، اتوبان همت غرب، بعد از اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، نبش خیابان حیدری مقدم، پلاک ۳۲، واحد ۴ و ۵۴۴۴۲۶۷۷۱-۴۴۴۰۱۲۶۵۴۴۴۰۱۲۶۵
۱۸۳البرز آسانبرفریبا ضیائی۸۰۱۳۳۰تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک ساعی ، برج سرو ساعی ، طبقه ۱۵ ، واحد ۱۵۰۱۸۸۷۲۵۴۱۱-۸۸۷۲۵۴۱۳- ۸۸۷۲۵۴۱۴- ۸۸۷۲۵۴۱۰۸۸۷۲۵۴۱۰
۱۸۴الکترو آسانسور رضا سلیمی شیرغان ۷۹۱۰۶۹تهران ، خیابان شیخ بهایی شمالی ، برج صبا ، طبقه ۴ ، شماره ۴۴۸۸۰۴۴۰۶۳-۸۸۰۴۴۰۶۹-۸۸۰۴۴۱۸۰۸۸۰۴۴۱۸۰
۱۸۵الکترو صنعت شرقاحمد شفاعتی ۸۶۱۸۰۶تهران ، تهرانپارس ، بلوار پروین ، خیابان ۲۱۲ شرقی(خدابنده)، خیابان ۱۳۱ شمالی ، بین خیابان ۲۱۴ و ۲۱۶پلاک ۳۵۱۷۷۷۹۹۰۶۱-۷۷۷۹۹۰۵۲- ۷۶۷۹۱۶۲۳۷۶۷۹۱۶۲۳shafaatiahmad@yahoo.com
186الماس نگین سیما جوان تاش۷۹۱۰۷۱تهران ، اول خیابان دماوند ، ابتدای ۳۰ متری نارمک ، کوچه مولایی، پ ۱و۳۷۷۹۰۴۴۶۳ -۷۷۹۰۴۹۳۴۷۷۹۰۴۹۳۴
۱۸۷الماس نگین سبلانمحمدرضا زهره وندی ۸۱۱۳۳۴تهران ، نارمک ، خیابان شهید آیت ، سی متری نارمک ، کوچه شهید مولایی ، پلاک ۱و۳ ۷۷۹۰۴۴۶۳ – ۷۷۹۰۴۹۳۴ – ۷۷۹۲۵۴۰۲ ۷۷۹۰۴۹۳۴info@almasgroupiran.com
188الوند اترک یوسف پهلوانی۸۱۱۰۷۲تهران ،خیابان ستارخان، نبش باقرخان، جنب داروخانه دکتر دادفر، پلاک ۱۳۱، ظبقه سوم، واحد ششم۶۶۹۴۷۵۰۳-۴۶۶۹۴۷۵۰۳
۱۸۹امباربا آسانبرمهدی کامل طوسی۹۷۲۳۵۶تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک ۴۹، طبقه ششم، واحد جنوبی
۱۹۰امداد آسانبر آواسهراب شهبازی چالشمی۹۱۲۰۶۵تهران، خیابان آزادی ، خیابان آذربایجان، نرسیده به کوچه آقاجانی، پلاک ۸۰۹، طبقه اول، واحد۴۶۶۵۹۷۳۲۹-۶۶۹۱۳۵۹۸-۶۶۹۰۶۱۵۲-۶۶۹۰۶۱۵۳۶۶۹۰۶۱۵۲www.avalift@yahoo.com
191امید روان رو تهرانمهدی رجبی نیا۹۱۲۰۳۶تهران، سبلان شمالی، روبروی بازار روز، پلاک ۵۹۸، واحد ۱۷۷۹۹۸۶۰۹-۲۲۸۶۳۰۳۸۷۷۹۹۸۶۰۹meha13001@yahoo.com
192امیران آسانبر البرزسید مرتضی میران۹۲۲۱۳۲کرج، جاده ملارد، خیابان پیک ، نبش نیلوفر ۲۵، جنب املاک حامدی۲۶۳۶۶۵۵۷۹۰۲۶۳۶۶۵۵۷۹۰
۱۹۳امین آسانبر تواناعلی مرزبان ۸۴۱۷۱۵تهران ،یوسف آباد، جهان آرا، بین ۱۶ و ۱۸ پلاک ۳۳، مجتمع شقایق، طبقه ششم، واحد۳۰۸۸۰۱۶۸۱۵-۸۸۳۵۶۹۳۴-۸۸۳۵۶۷۰۶-۸۸۰۱۶۹۴۸-۸۸۳۵۶۹۳۴
۱۹۴امین آسانبرکوروشناصر نصیری۹۲۲۰۹۸تهران، مجیدیه، خیابان شهید عوض توحیدی (گلستان ۴)خیابان شهید برادران پناهی نیا(گلزار)، پلاک۱۵۹، طبقه چهارم، واحد ۱۰۷۷۹۶۴۶۳۱۷۷۹۶۴۶۳۱
۱۹۵اندیشه راه کمال محمد ارجمند بیگدلی ۸۲۱۰۷۵تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، کوچه ناهید ، پ ۸۶ ۸۸۷۱۹۰۲۵-۸۸۷۱۶۲۹۰۸۸۷۱۶۲۹۰info@arclift.com
196اندیشه کاران بیهقمحمدعلی محمد اسمعیلی طامه۸۸۱۹۰۱تهران ، میدان رسالت ، خیابان دهخورقان، خیابان شهید ربیعی(۵۵ شمالی)، پلاک ۴۱، واحد۱۷۷۲۴۲۹۰۷-۷۷۲۲۷۲۱۷۷۷۲۴۲۹۰۷
۱۹۷انصار آسانبر شرقحسین آقایی قادرلو ۸۵۱۷۸۵تهران ، شهرک اکباتان ، فاز ۲ ، بلوک۱۶ ،جنب ورودی ۳، طبقه همکف۵۵۸۳۶۰۹۳۵۵۸۳۶۰۹۳ansarasanbar@gmail.com
198اوج افراز احسانعلیرضا قلی پور ۸۰۱۳۴۱تهران ، سه راه افسریه، اسلام آباد، ۳۵ متری قصر فیروزه ، جنب آتش نشانی ، پاساژ نیک فروز، طبقه سوم، واحد ۴۱۴۳۳۴۹۹۹۲۱-۳۳۴۹۹۸۵۵
۱۹۹اوج افراز آریاولی بصیر بنه کهل۹۴۲۲۳۷تهران، خیابان فدائیان اسلام، روبروی بیمه حسین آباد، نبش کوچه آزادی، پلاک ۲ ۳۳۳۹۲۹۷۹-۳۳۳۷۲۷۳۷۳۳۳۹۲۹۷۹
۲۰۰اوج ایمن پارسسعید قربانی ۸۱۱۳۴۲تهران ، میدان نبوت، گلبرگ شرقی جنب اتوبان باقری، پلاک۱۹۸، طبقه دوم، واحد پنجم۷۷۹۴۰۵۱۶-۷۷۹۴۰۵۱۴-۵۷۷۹۴۰۵۱۶
۲۰۱اوج آسانبر امیناحمد قدیری قوشچی۹۴۲۲۷۱تهران، خیابان قزوین ، نبش خیابان سبحانی، مجتمع میلاد قائم( عج)، طبقه دوم، واحد ۶۱۸۶۶۶۸۹۳۲۵۶۶۶۸۹۳۲۵
۲۰۲اوج آسانبر بهرودمرتضی نجفی۹۳۲۱۹۴تهران، تجریش، شهرک محلاتی، کوچه سلمان، بلوار شاهد، پلاک ۱۷، مجتمع ورودی شمالی، طبقه دوم۷۶۲۳۱۲۰۳۷۶۲۳۱۲۰۳
۲۰۳اوج آسانبر تهران شایانرضا دهقانی۹۱۲۰۴۴تهران،تهرانپارس، خ ۱۹۶ غربی،پلاک ۱۳۴، طبقه اول ، واحد۲۷۷۲۹۶۵۶۹-۷۷۷۲۹۰۹۵-۶۷۷۲۹۶۵۶۹
۲۰۴اوج آسانبر دانیالاکبر محمدی ۸۵۱۷۵۱تهران، پایین تر از جمهوری، بزرگراه نواب، مجتمع تجاری شاهین ، طبقه ۱، واحد ۱۰۲۶۶۳۸۸۷۵۶-۶۶۳۸۸۱۹۴۶۶۳۸۸۱۹۴
۲۰۵اوج آسانبر غربستار صی محمدی۸۲۱۰۸۴ایلام ، میدان مادر ، ابتدای خیابان خرمشهر ، نبش اولین کوچه سمت راست ، طبقه فوقانی نوشت افزار فروشی پیام فن۰۸۴۱۳۳۶۳۲۲۸۸- ۳۳۶۳۲۸۶۸۴۱-۳۳۶۳۲۲۸۸
۲۰۶اوج آسانبر کهنجعفر براتی پیره۹۲۲۰۷۸کرج، محمد شهر، جاده مشکین دشت، شهرک بعثت، بلوار سعدی، ساختمان مهرداد، واحد تجاری۱۲۶۳۶۷۰۶۶۷۱۲۶۳۶۷۰۶۶۷۱
۲۰۷اوج آسانبران کیهان گسترسعید محمدی ۸۰۱۳۳۸تهران ، خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، بعد از پل اول، کوچه هفتم غربی، پلاک۲۳۳۱۶۰۴۳۶ – ۳۳۱۶۰۷۷۰۳۳۱۶۰۴۳۶
۲۰۸اوج آسانسور تهرانجلال جلالی کندی ۷۸۱۰۷۷تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان طاهرخانی، خیابان احسان،کوچه باهنر، پلاک ۱۱، واحد ۱۲۲۳۶۲۸۲۱-۲۲۳۶۷۷۶۴-۲۶۷۶۷۱۴۴۲۲۳۶۲۸۲۱www.ouj.ir – info@ouj.ir
209اوج آلان بالابرمحسن ناصر وفائی۹۲۲۱۱۷تهران،اتوبان ستاری، نرسیده به ۳۵ متری گلستان ، نبش کوچه هشتم ، پلاک ۱۱۴، ساختمان پارس، واحد۴۴۴۶۱۱۷۸۰-۸۱-۴۴۴۱۱۰۳۹-۴۴۴۲۷۰۸۰۴۴۴۱۱۰۳۹ojalanbalabar@yahoo.com
210اوج بران البرز تهرانوحید رضا نژاد۸۱۱۳۴۳تهران ، خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، خیابان مرغاب،کوچه ایازی،پلاک ۱۹،طبقه ۴،واحد ۱۶۸۸۷۴۵۳۷۱-۸۸۷۵۲۲۶۱- ۸۸۷۴۹۱۲۵۸۸۷۴۹۱۲۵
۲۱۱اوج بران سنا سهندبابک پرنیان ۹۵۲۳۱۰تهران، مهر آبادجنوبی سی متری طالقانی، پلاک۱۰، طبقه همکف واحد۲۶۶۶۳۱۰۳۳۶۶۶۳۱۰۳۳
۲۱۲اوج بران صدرمجتبی باشی ۷۸۱۲۱۷تهران ، خیابان میرداماد ، خیابان شاه نظری ، کوچه ۲ ، پلاک ۱۰، واحد c122255874-22278653-2227806522278065ojbaransadr@yahoo.com
213اوج بران کیهاناسماعیل عربیان ۸۶۱۸۱۹تهران ، خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی ، مجتمع نسیم ، طبقه ۵ ، واحد۳۰۷۷۴۰۱۸۱۳-۷۷۴۰۱۸۲۶-۷۷۴۸۵۳۱۰-۷۷۴۸۵۳۰۹۷۷۴۸۵۳۰۹
۲۱۴اوج پیما صنعتروح اله ارجمند فرد ۸۰۱۳۴۴تهران ، خیابان ستارخان ، بعد از فلکه اول صادقیه ، مجتمع نگین ، ط ۵ ، واحد ۲۳۴۴۲۰۲۶۲۱- ۴۴۲۱۳۶۲۸۴۴۲۱۳۶۲۸
۲۱۵اوج پیمان سپهرحمیدرضا محمودیان ۷۹۱۰۸۰تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنایی ، پلاک ۳۱ ، طبقه اول ، واحد ۳ ۸۸۸۴۳۹۳۷-۸۸۳۰۵۳۳۹۸۸۳۰۵۳۳۹
۲۱۶اوج پیمای افقپیمان ویسه۹۵۲۲۷۷تهران، بلوار فردوس شرق، پلاک ۶۸ ، طبقه۴، واحد ۲۰۴۴۰۷۸۲۴۰-۴۴۰۶۷۵۳۷۴۴۰۷۸۲۴۰
۲۱۷اوج پیمای امینعباس لطفی۹۳۲۲۲۴تهران، شهرک امیر کبیر، خیابان جواد الائمه ۱، خیابان جواد الائمه پلاک ۷، طبقه دوم۴۴۷۴۸۳۴۸-۴۴۷۴۸۳۵۷۴۴۷۴۸۳۵۷
۲۱۸اوج پیمای آذر شهرام مردمی متعلق ۸۳۱۶۳۹تهران ، خیابان آیت اله کاشانی، جنت آباد جنوبی، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۶۶، مجتمع بانک سپه، طبقه اول، واحد ۳۴۴۴۰۰۵۹۴-۴۴۴۰۰۵۹۵-۴۴۴۰۰۵۵۸۴۴۴۰۰۵۵۸
۲۱۹اوج پیمای خورشیدناصر بازدار۹۳۲۲۰۱تهران، جنت آباد مرکزی، پلاک ۱۸۰، ساختمان سروناز، طبقه ۲، واحد ۶۴۴۴۶۷۶۳۲-۴۴۴۶۰۶۳۸۴۴۴۶۰۶۳۸ojpeymayekhorshid@gmail.com
220اوج پیمای وزینمحمدرضا فخر ۷۹۱۰۷۹تهران، خیابان شبخ بهائی، میدان شیخ بهائی، برج صدف، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۷۸۸۶۰۷۸۱۷۸۸۶۰۷۸۱۷Ouj_peymay_vazin@yahoo.com
221اوج تیس مرتفعرضا حق جو۹۹۲۳۹۸تهران، محله اندیشه، کوچه شهید محمدرضا نادربیگی، خیابان مقصود،پلاک۲، طبقه منفی یک۴۴۱۷۹۵۳۰-۴۴۱۷۹۵۳۰۴۴۱۷۹۵۳۰
۲۲۲اوج حدید آلفامحمد علی مخبری قمشه۸۸۱۹۱۶تهران، ترکمنستان، نبش کوچه توسکا، پلاک ۳، واحد ۶، طبقه سوم۹۱۰۰۷۰۷۱۹۱۰۰۷۰۷۱
۲۲۳اوج فرهاد سیرحسین مافی کرمانشاهی۸۴۱۷۱۹تهران، یافت آباد شمالی، کوچه محمود خانزاده، خیابان شهید جواد زندیه، پلاک ۱۰، طبقه سوم، واحد ۱۰۶۶۰۵۷۴۵۷-۶۶۲۳۳۰۵۸۶۶۰۵۷۴۵۷
۲۲۴اوج گستر استیلاسعید نقوی ۷۸۱۰۲۲تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان قندی غربی ، پ ۲۶ ، واحد ۵ ۸۸۷۵۶۶۸۱-۲-۸۸۵۳۵۰۹۱-۵۸۸۷۶۹۹۵۷ouj.gostar.steela@gmail.com
225اوج گستران پادراحسن چگینی۹۳۲۲۱۱تهران، خیابان سیمون بلیوار، خیابان فکوری، خیابان ۲۴ متری زیتون، ساختمان پارس، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد۸۴۴۸۶۷۹۶۶-۴۴۸۶۹۹۴۳-۴۴۸۶۷۹۵۳۴۴۸۶۷۹۶۶novinpadra@yahoo.com
226اوج گستران سهندعلی اصغر ملک محمودی۹۳۲۱۹۵تهران،مهر آباد جنوبی، خیابان ۲۰متری شمشیری، پلاک ۱۳۱، ساختمان بیتا، طبقه ۳، واحد ۱۹۵۵۱۷۰۸۹۷۵۵۱۷۰۸۹۷
۲۲۷اورنگ گستر پاسارگادعلی پارسا۹۰۲۰۱۲۲۲۹۱۲۲۹۵-۲۲۹۱۲۳۵۷-۲۲۲۵۲۸۵۲۲۲۹۱۲۳۵۷www.orang-co.com – info@orang-co.com
228ایده بالابر آریاعباس خیر اندیش۹۱۲۰۲۹تهران، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، خیابان الوند ۱۶، نامدار ۱۳، نبش یادگار امام، شماره ۹۵۷، واحد۳۴۴۳۸۹۱۸۲-۸۴-۸۷۴۴۳۸۹۱۸۲eadehbalabar.aria@yahoo.com
229ایده طرح پیشرورضا سید قاسمی ۸۲۱۰۸۷تهران ، خیابان شریعتی ، قلهک ، خ شهید کدوئی ، کوچه طباطبایی ،بن بست غنچه،پلاک ۲۲،طبقه ۳،واحد ۸۲۲۶۴۳۱۰۴-۵۲۲۶۴۳۱۰۵iranetpco@yahoo.com
230ایده هزاره دیناداود طاهری شایسته۸۹۱۹۵۹تهران ، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بالاتر از بلوار دریا، نبش بهار اول، پلاک ۱۹، طبقه سوم، واحد ۶۸۸۶۹۵۲۳۳-۸۸۶۹۷۶۵۴-۸۸۶۹۵۳۳۷۸۸۶۹۵۲۳۳
۲۳۱ایراء آناهیتا آسانبرامیرحسین یاسان۹۶۲۳۵۲تهران، دروس، شهید رضا وارسته ، خیابان شهید یوسف کلاهدوز، پلاک ۳۰۸، طبقه ششم۷۵۰۳۰۰۰۰۷۵۰۳۰۰۰۰
۲۳۲ایرانیان صعود صنعتسید علی علیزاده طباطبایی ۸۴۱۷۰۱تهران،خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، پلاک ۲۰۳، واحد یک۶۶۵۵۷۹۸۸-۶۶۵۵۹۸۸۵-۶۶۵۵۹۸۸۴۶۶۵۵۹۸۸۵manage@iraniansanat.com
233ایرسا آسانبر پارسحجت اله علیخانی۹۷۲۳۵۸تهران، شریعتی، بالاتر از اتوبان صدر، خیابان سمیاری، پلاک ۲۸ ، واحد۹
۲۳۴ایرسا توسعه ایرانیانمرتضی کاویانی۹۵۲۲۸۶تهران، خیابان شریعتی، میدان نامجو، کوچه حلت ابادی، پلاک ۲، واحد۱۷۷۱۵۹۳۶۹-۷۷۵۸۵۲۶۸۷۷۵۸۵۸۶۸
۲۳۵ایرسا صنعت آوینعرفان ایزدیار۹۵۲۲۹۷تهران، جنت آباد جنوبی، مابین ۳۵ متری لاله و خیابان چهارباغ، پلاک ۱۴۸، واحد ۴۵۴۴۴۳۶۴۹۹-۴۴۴۳۶۴۲۲۴۴۴۳۶۴۹۹
۲۳۶ایرگان مهر ( آتی مهر راه ابریشم)رضا همائی۹۵۲۲۸۰تهران، خ شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه سوم، پلاک ۱۷، طبقه دوم۸۸۳۷۸۷۰۰-۸۸۳۷۸۷۰۱۸۸۳۷۸۷۰۱info@irganco.com
237ایساتیس آسانبرمحمدمهدی محمدی۹۱۲۰۲۳تهران، امحله والفجر؛ شیخ بهایی جنوبی، گلستان بن بست ۱۲ متری سوم، پلاک ۳، طبقه ۲، واحد۴۸۸۶۰۰۱۵۹-۸۸۶۰۰۱۶۱-۸۸۶۰۰۱۶۰-۸۸۳۵۹۲۰۱۸۸۳۵۹۲۰۱
۲۳۸ایساتیس پیشرو غرب بهنام آذرمهر ۸۳۱۰۹۰تهران ،شادآباد ، بهاران ۲،بلوک۱۳ ، پلاک ۵۱/۱ واحد۲۲۲۰۹۷۳۱۳۲۲۰۹۷۳۱۳
۲۳۹ایست رو آسانبر علی پدرام ۸۰۱۰۸۹تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، ابتدای خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۲۶ ، طبقه۸، واحد ۸A88067010-11-88623056-88623058-5988623056
240ایستابن سازههادی احمدی آشتیانی ۸۴۱۷۰۳تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری، خیابان پنجم، پلاک ۱۴، واحد ۴ ۲۲۸۵۹۸۲۲-۲۳ -۲۲۸۴۵۲۹۷۲۲۸۴۵۲۹۷www.istabon.com – info@istabon.com
241ایلیا عرش پیماعلیرضا میر نظامی۸۹۱۹۶۲تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به چهارراه تیرانداز، پلاک ۲۳۱، طبقه چهارم، واحد ۲۰۷۷۷۱۳۵۹۳-۷۷۸۸۸۸۴۶-۷۷۷۱۵۳۹۱۷۷۷۱۵۳۹۱
۲۴۲ایمن اوج فرهنگفرهنگ دهقان متعلق۹۴۲۲۶۷تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان خجسته پور (باهنر) پلاک ۵۵ طبقه اول(پونک، اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب ، نرسیده به همت، پلاک ۱۷۸، طبقه ۱۴۴۴۴۵۸۴۰-۴۴۴۴۶۲۰۳۴۴۴۴۶۲۰۳
۲۴۳ایمن آسان بر دوران طلاییمحمد رحیمی۸۶۱۸۰۹تهران ، میدان رسالت ، خیابان سلمان طرقی، بالاتر از چهارراه آذر، کوچه ۱۶۸، پلاک ۱۸ واحد۲ (شعبه مشهد : خراسان رضوی ، شهر مشهد ، بلوار سید رضی ۴۰ ، پلاک ۳۲۸۷۷۲۷۶۱۵۸۷۷۲۷۶۱۵۸
۲۴۴ایمن آسانبر افلاک مهرفرهاد صیفی۹۶۲۳۳۵تهران، شهریار، میدان جهاد، ساختمان امین، ورودی دو، طبقه سوم، واحد۲۱۶۵۲۶۸۹۸۴۶۵۲۶۸۹۸۴www.irassan.com
245ایمن آسانبر آرسسبهزاد نوروزیان۹۳۲۱۶۵تهران، خیابان پیروزی، کوچه حسین مسچین، پلاک ۵، طبقه ۲۳۶۶۰۰۹۸۰۳۶۶۰۰۹۸۰arses_norouzian@yahoo.com
246ایمن آسانبر آمیتیسمهری سادات قائینی۹۱۲۰۲۲تهران، نارمک، خیابان شهید حمید عالم نجف آبادی، خیابان شهید آیت اله مدنی، پلاک ۱۳۱۹، ساختمان تخت جمشید طبقه اول واحد ۲۷۷۲۶۱۸۳۴-۵۷۷۲۶۱۸۳۴m.najafizadegan@yahoo.com
247ایمن آسانبر دماوندعلی مرادی شیخلری۹۳۲۱۴۰تهران، اندیشه، فاز ۲، بلوار ولایت، نرسیده به سه راه اندیشه کوچه گل میخک ، پلاک ۲، طبقه ۳، واحد ۱۱۶۵۵۴۹۱۵۹-۶۵۵۴۹۱۰۷۶۵۵۴۹۱۰۷www.damavandelevator.com
248ایمن آسانبر عرشمجید صادقی۹۲۲۱۲۰تهران، بزرگراه فتح، جنب درب پایگاه یکم شکاری، مجتمع پور نصر، پلاک۹، طبقه سوم، واحد۱۷۶۶۲۸۶۱۹۷-۶۶۲۸۶۱۹۳۶۶۲۸۶۱۹۳eaaltdco@yahoo.com
249ایمن آسانبر عصر جدیدعاشور احمدی۸۳۱۰۹۵تهران، شهریار فردوسیه، شهرک صنعتی فردوس چهارراه نورجم گلستان جنوبی پلاک ۵۰۴۴۰۳۰۷۸۶-۴۴۰۳۰۵۲۴-۶۵۴۶۶۲۱۹۴۴۰۳۰۷۸۶
۲۵۰ایمن آسانبر فناوران نوینیحیی نظر بیگی ۸۵۱۷۳۶تهران،بزرگراه نیایش، نبش سردار جنگل شمال، ساختمان سهند،پلاک ۱۷۱،واحد ۸ ، طبقه سوم، ۴۴۸۵۹۰۷۵-۴۴۸۴۹۶۹۳-۴۴۸۴۹۶۹۴-۰۸۴۳۳۳۶۱۰۰۳۴۴۸۵۹۰۷۵imen_elevator@yahoo.com
251ایمن آسانرو پویامحمد رضا باغدار ارم ۸۱۱۳۵۷تهران ، میدان رسالت ، خیابان فرجام غربی ، نرسیده به تقاطع نیروی دریایی ، پلاک ۸۵۳ ، طبقه سوم شرقی ۷۷۱۹۲۸۴۵-۷۷۲۲۲۱۹۸-۷۷۲۲۴۸۱۷۷۷۱۹۲۸۴۵
۲۵۲ایمن بران آرمانمحمد نجفی۹۱۲۰۷۵تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر ۵ ، فتح سیزدهم ، مجتمع اداری پایتخت ، طبقه اول، واحد ۱۱ B6639659066396590
253ایمن بران فراهانداوود اعتمادی زاده۹۰۱۹۸۵تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری و اداری ولیعصر پلاک ۶۷۵ طبقه دوم ، واحد ۴۰۲۵۵۳۶۴۴۴۰-۵۵۳۶۶۳۰۹۵۵۴۸۳۲۱۸
۲۵۴ایمن پای آسامحسن کبودر آهنگی ۸۴۱۶۵۵شهریار، میدان امام، خیابان شهید ترابی، پلاک ۵۰۶۵۲۵۷۱۹۲-۳-۶۵۲۵۷۱۹۳۶۵۲۵۷۱۹۳IPALliftco@yahoo.com
255ایمن پیما سبلانبهمن عبدالهی شاعرلر۹۳۲۱۶۸تهران، آیت اله کاشانی، خیابان سلیمی جهرمی، خیابان اعتمادیان شرقی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ ، واحد ۸۶۶۶۹۰۸۶۰-۶۶۶۸۹۸۵۰۶۶۶۸۹۸۵۰eimenpeymasabalan@gmail.com
256ایمن ترددسعید کولیوند ۸۱۱۰۹۸تهران ، میدان رسالت ، ضلع جنوب غربی ، خیابان اسلام پناه ، پلاک ۱۲ جدید ،طبقه ۴۷۷۲۰۱۸۲۹-۷۷۸۹۰۸۰۱۷۷۸۹۰۸۰۱
۲۵۷ایمن رو شرقعلی محمد منصوری ۷۹۱۱۰۳تهران ، میدان انقلاب، مقابل سینما مرکزی، کوچه شهید جنتی، پلاک ۱۶، طبقه۱، شماره ۱۶۶۴۲۶۰۵۷-۶۶۴۳۴۰۲۳-۶۶۹۱۶۵۶۱-۲۶۶۴۳۴۰۲۳
۲۵۸ایمن سازان ارتفاعمراد پروانه ۷۹۱۱۰۱تهران ، مهر آباد جنوبی، بزرگراه فتح، لاین غرب به شرق، بعد از هواپیمایی ساها، نبش خیابان عمار، پلاک ۲۰۴۶۶۶۹۲۹۱۱- ۶۶۶۹۳۱۷۰۶۶۶۹۳۱۳۹
۲۵۹ایمن سازان هماصغرا سهرابلو۹۴۲۲۴۳تهران،شهرک شریعتی، سه راه شریعتی، ابتدای خیابان صمدی، کوچه واشقانی فراهانی، پلاک ۱۳۷ ، طبقه سوم۵۵۸۸۸۰۰۱-۲۵۵۸۸۸۰۰۱imensazanehoma@gmail.com
260ایمن سپهر پیماعلی آذری۹۴۲۲۳۵تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوی قدس ( اندیشه دوم) پلاک ۸۶، واحد ۱۸۶۰۲۴۷۴۰-۸۶۰۲۴۶۴۹-۸۶۰۲۴۶۴۰۸۶۰۲۴۶۴۹info@ispelevator.ir
261ایمن صعود البرزرضا بشارتی۹۶۲۳۴۲تهران، محله قلعه حسن خان، خیابان نسترن، بلوار شهدا، پلاک ۰، طبقه سوم، واحد۶۷۷۲۳۰۵۴۴-۷۷۵۳۰۱۳۵۷۷۲۳۰۵۴۴
۲۶۲ایمن صعود ایرانیانمحمد بختیاری۹۰۲۰۱۷تهران، بخش مرکزی، هاشم آباد، کوچه شهید حسین عوض پور، خیابان شهید عباسعلی هاشمی، پلاک ۴۱، مجتمع سپهر ورودی غربی، طبقه ۵، واحد ۱۷۸۸۷۴۹۱۰۹-۸۸۷۴۹۱۰۸۸۸۷۴۹۱۰۸imensoudiranian@yahoo.com
263ایمن صعود رایکاپدرام رجبی شمامی۹۶۲۳۵۰تهران، صادقیه، امیرکبیر شمالی، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۴۶۵، ساختمان آتنا، طبقه پنجم، واحد ۱۳۶۶۰۰۸۱۷۱۶۶۰۰۸۱۷۱
۲۶۴ایمن صعود سهندامین آزادواری۹۲۲۰۹۰تهران، ستاری شمالی، نرسیده به پیامبر، نبش جواهریان، پلاک ۴۸، واحد ۸۴۴۰۸۶۵۰۵-۴۴۹۶۵۹۱۷-۴۴۰۸۶۵۰۵
۲۶۵ایمن عرشیان ساغرحمزه نرقانی۹۶۲۳۲۳تهران، جنت آباد، خیابان شهید کبیری طامه، طبقه ۳، واحد ۸۴۴۴۲۸۶۱۳۴۴۴۲۸۶۱۳imenarshian@yahoo.com
266ایمن فراز اوجمهدی نوروزیان۹۱۲۰۳۳تهران، شهرک گلستان، خیابان امیر کبیر، بلوار گلها، بالاتر از میدان اتریش، خیابان ۱۶ متری گلستان، خیابان ولیعصر، نبش جنوب شرقی، یاس یازدهم، پلاک ۱۰، واحد ۸۴۴۷۵۵۲۶۲۴۴۷۵۵۲۶۲
۲۶۷ایمن فراز عطار پایتختامین حاج حسن۹۸۲۳۶۸تهران، بزرگراه رسالت، کوچه شهید مجید احمدی، بن بست شهید امیر زنجانی، پلاک ۶، طبقه دوم۸۸۴۵۷۹۹۱-۸۶۰۲۷۰۱۹۸۸۴۵۷۹۹۱afg.ramezani@gmail.com
268ایمن گستر پرشینمحمد جعفرنژاد عثمانوندی۸۸۱۸۹۸رشت ، بلوار معلم ، سه راه بهارستان ، بالای بیمه ایران ، طبقه ۳۰۱۳۱۵۵۰۹۳۱۳-۵۵۱۱۰۱۹۵۵۱۱۰۱۹
۲۶۹ایمن لیفت مغانسیمران بادانگیز۹۹۲۳۸۴تهران، اشرفی اصفهانی، خ حیدری مقدم، پلاک ۱۸۰، طبقه ۱، واحد۱۴۴۴۴۶۷۴۱-۴۴۴۴۴۴۲۱-۴۴۴۳۷۴۴۳۴۴۴۳۷۴۴۳
۲۷۰باتیس صنعت آسانبرعلی محمد ضیائی نصرآبادی۸۹۱۹۵۱تهران ، آیت اله کاشانی، بعد از پل ستاری، ساختمان نور، پلاک ۴۶۴، طبقه ۳، واحد ۱۸۴۴۰۵۰۹۱۲-۴۴۰۸۶۸۱۹۴۴۰۵۰۹۱۲
۲۷۱بازرگانی آسانبر شفق گسترحسن شکاری۹۲۲۱۱۱تهران، یافت آباد جنوبی، حسن زندیه، بن بست سنبل، پلاک ۱،طبقه اول۶۶۸۰۹۲۱۵۶۶۸۰۹۲۱۵
۲۷۲بال ایمن فرازمحمد بازغی کیسمی۹۱۲۰۴۷تهران، بلوار فردوس، نبش خیابان عقیل، پلاک ۵، طبقه ۴،واحد۷۴۴۰۲۵۳۷۹-۴۴۰۲۵۲۸۴۴۴۰۲۵۳۷۹Bif_co@yahoo.com
273بالابر ارتفاع نوینمحمد رضا قادری زاده۸۱۱۶۲۳تهران، تهران نو، خیابان دماوند، کوچه شهید سید اکبر میرحسینی ، پلاک ۱، طبقه ۴، واحد ۲۳۷۷۵۸۶۸۷۷-۷۷۵۸۶۸۸۰-۷۷۵۸۶۸۷۷-۷۶۵۱۵۲۷۱-۷۷۵۸۶۸۷۷
۲۷۴بالابر باممیر فیض ا… خندانی کوزه کنان۸۱۱۳۶۱تهران ، اتوبان شهید باقری ، بالاتر از تقاطع رسالت ، ساختمان ۱۲۳، پلاک ۴۱، واحد ۷ ۷۷۲۹۹۲۶۶-۷۷۲۹۳۳۴۴۷۷۲۹۹۲۶۶
۲۷۵بالابر برودتکامل رضوانی تابان ۷۹۱۱۰۵تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان گلشهر ، ساختمان گلشهر ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۹ ، واحد ۳۶ ۲۲۰۱۱۳۱۴-۲۲۰۱۱۳۱۶ ۲۲۰۱۱۳۱۶www.balabarbroodat.com – info@balabarbroodat.com
276بالابر پویان پویش هادی حجری۸۱۱۱۰۷تهران، بلوار فردوس، سازمان برنامه مرکزی، چهاردهم مرکزی، پلاک ۲، طبقه اول، واحد۷۴۴۰۱۷۸۳۸-۴۴۰۱۷۸۴۸۴۴۰۱۷۸۴۸
۲۷۷بالابر پیام سینامحسن افضلی۸۰۱۱۰۸تهران ، خیابان سبلان جنوبی، ۲۰متری انصار الحسین، پلاک ۵ و ۷۷۷۵۸۶۰۰۵۷۷۵۸۶۰۰۵
۲۷۸بالابر فیدار کیانعباس کریمی۹۲۲۰۸۹تهران،رودهن، بلوار امام خمینی، نبش بلوار امامت، ساختمان فیدار کیان، طبقه دوم، واحد ۲۷۶۵۰۷۴۸۶-۷۶۵۱۶۹۰۱-۷۶۲۴۶۲۸۷۷۶۵۱۶۹۰۱fidarkian@gmail.com
279بالابر موجمرتضی امرالهی ۷۹۱۳۶۷تهران، آزادی، خیابان بهبودی، نرسیده به خیابان نصرت، جنب بانک سپه، پ۱۴۵، طبقه سوم، واحد ۸ (شهرک صنعتی، چهاردانگه، خ ۲۱/۵لادن،ورودی۲، طبقه ۲، واحد۱۳۶۶۰۹۷۱۷۳-۶۶۵۶۰۰۶۲۶۶۵۰۴۵۶۰
۲۸۰بالابران بام الوند ایرانیانمرضیه نورالهی۸۹۱۹۶۹تهران، خیابان مطهری، خیابان اکبری ،پلاک۱۱۵، واحد۸۸۸۵۴۵۱۸۵-۶ -۸۸۵۴۶۱۴۸۸۸۷۴۰۱۹۱
۲۸۱بالابران محبوب شرقطاهر محبوب۹۳۲۱۹۷تهران، شهرری، فدائیان اسلام، بی بی زبیده، پلاک ۲۷۵، طبقه ۲۳۳۷۴۹۷۲۸۳۳۷۴۹۷۲۸balabaran.shargh@yahoo.com
282بام آریان آسا سیرفاطمه یوسفی۹۵۲۳۱۴تهران، کیان شهر، خیابان آل ابراهیم، میدان امام رضا ( ع)، نبش گشتاسب، درب داخل گشتاسب، واحد ۱۴، طبقه۴۳۳۸۹۲۴۲۰-۳۳۸۸۷۰۷۳۳۳۸۸۷۰۷۳
۲۸۳بام فراز تندیسمهدی فعلی۹۳۲۱۷۲تهران، قرچک ورامین، خیابان امین آباد،مجتمع مهر شاد۳۴، واحد تجاری دوم،۳۶۱۴۳۶۷۶-۳۶۱۴۲۲۸۶-۷۳۶۱۴۳۶۷۶
۲۸۴برج بران تکینرضا باقر قاسمی۹۲۲۱۱۶تهران، خیابان ستارخان، ضلع شمال غربی پل ستارخان، جنب گل فروشی، بن بست مهدی، پلاک۵، واحد۴، طبقه۴۴۴۲۴۱۵۵۵۴۴۲۴۳۹۳۶
۲۸۵برج نورد شرقعلی اکبر سواد کوهی۸۳۱۶۵۲تهران، خیابان جانبازان غربی، ساختمان ۲۰۰۰، پلاک ۳۱۸، طبقه ۴، واحد۱۵۷۷۶۹۴۲۸۷۷۷۶۹۴۲۸۷aliakbar.savadkoohi@yahoo.com
286برج نورد گیلانبهرام کوچکی۹۱۲۰۶۸تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه ۹۴۴۲۸۸۴۷۹-۴۴۲۸۸۴۸۰۴۴۲۸۸۴۸۰
۲۸۷بلند آسانبر تهرانسید مرتضی اوجاق۷۹۱۳۷۵تهران ، میدان جمهوری، خیابان جمهوری، چهاراه پیروز، ابتدای خیابان نوفلاح، پلاک۱، طبقه ۳، واحد ۵۶۶۹۲۹۵۵۰-۶۶۹۲۸۱۹۶۶۶۹۲۸۱۹۶
۲۸۸به سواران صنعت مبیناحسان آزادنیا۹۲۲۰۹۵تهران، مهر آباد جنوبی، خیابان شهید عبداله صفری، بزرگراه ۶۵ متری فتح، پلاک ۴۸، طبقه دوم۶۶۶۹۰۹۲۵-۶۶۶۹۵۴۳۵۶۶۶۹۵۴۳۵
۲۸۹بهراد صنعت آسانبرحسین فریدوش۹۷۲۳۵۵تهران، ۶۵ متری فتح، بزرگراه ۶۵ متری فتح، پلاک ۵۵۰ ،ساختمان فولاد، طبقه دوم۶۶۱۸۹۶۵۰-۶۶۱۸۸۹۷۱
۲۹۰بهران افراز آسانبرمحسن رمضان پور۹۹۲۳۸۱تهران، بلواردریا، ، خیابان رامشه، خ توحید یک، پلا۲۰، ساختمان بهران لیفت کو، طبقه سوم، واحد۶
۲۹۱بهران آسانبرمحمود شاکری ۷۹۹۱۷۴تهران ، شهرک قدس، بلوار خوردین، بعد از دادمان، توحید ۱، پلاک ۱۸ و ۲۰ ، طبقه ۵۸۸۳۶۰۰۲۵-۸۸۵۶۰۲۵۴-۸۷۱۶۲۰۰۰۸۸۳۶۰۰۲۵ داخلی ۴۰۰info@behranlift.com
292بهران برج سیمامجتبی اردلان مهر۹۱۲۰۴۸تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه اولیائی، میدان پنجم، پلاک ۳۱، طبقه دوم، زنگ سوم، ۷۷۴۹۳۷۸۳۷۷۴۹۳۷۸۳mojtaba.ardalan@yahoo.com
293بهران کارمسعود غفاری تبریزی ۸۱۱۳۷۶تهران ،بزرگراه فتح، خیابان ۱۷ شهریور، بلوار عبدالرحیمی، پلاک ۱۴، طبقه همکف۲۲۰۵۰۰۷۹-۲۲۰۲۱۴۱۹۲۲۰۲۱۴۱۹behrancar@yahoo.com
294بهران گستر ارس فرازدانش محمدی آذربایجان خالصه۹۵۲۲۷۹تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان محمدی ، پلاک ۴۳۱ ، طبقه ۵، واحد۹۴۴۲۸۵۸۳۳-۴۴۲۹۸۹۴۸-۴۴۲۰۲۸۷۴۴۴۲۰۲۸۷۴asansoraras@gmail.com
295بهران مهر پیمارحمت اله قیصری۹۲۲۱۳۱تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، نبش آلاله غربی، ساختمان کورش، پلاک ۸، طبقه ۴، واحد ۳۰۴۴۱۷۴۲۸۱-۴۴۱۶۷۲۱۰-۱۲۴۴۱۷۴۲۸۱
۲۹۶بهرو صنعت کرجفرهاد بهدوج ۸۱۱۱۱۶کرج، مینجاده، بلوار شهید حدادی، روبروی قنادی عسل، پلاک۲۰۰۲۶۳۴۵۷۵۴۴۲۲۶۳۴۵۶۸۶۳۷
۲۹۷بهرو فراز آسانبر آریاحسین نجد۹۲۲۰۸۱تهران، برزگراه رسالت، بعد از پل سید خندان، نرسیده به پل صیاد شیرازی، پلاک۱۲۲۸، واحد۴۸۸۴۶۸۸۸۰-۸۸۴۶۲۶۸۶-۷۷۸۱۳۹۷۲-۷۷۸۱۵۹۰۶۸۸۴۶۲۶۸۶
۲۹۸بهرو گستر ارتفاعحامد طاهر افشار۹۹۲۳۸۰تهران شهرک غرب، خیابان فرحزادی، خیابان نورانی، پلاک ۱۰۶۴۶۰۴۰۲۷۶۴۶۰۴۰۲۷۶
۲۹۹بهروان آسانبرحسینعلی حق پرست ۸۱۱۰۹۴تهران، میدان رسالت، خیابان سلمان طرقی، خیابان ۱۶۰ نبش رفیعی، پلاک ۱۵ ۷۷۸۹۹۳۴۲۷۷۸۹۴۴۸۴
۳۰۰بهساز صنعت هگمتانهعلی شاهرخی ۸۶۱۷۹۲شیراز، بلوار مطهری، نبش کوچه۸، ساختمان ۱۱۰، طبقه ۲، پلاک۷۰۷۱۱۶۲۸۷۸۶۱- ۰۷۱۱۶۲۸۷۷۰۴-۵۷۱۱-۶۲۸۷۸۶۱Shahrokhi34@yahoo.com
301بهسان تجارت آرامیسمحسن باقری۱۴۰۰۲۴۱۶تهران، خیابان گلبرگ ، خیابان شهید مدنی، مجتمع تجاری پالمیرا، طبقه پنجم، واحد ۵۱۴۷۷۸۵۰۶۵۸info@betaelevator.com
302بهفرآسانبرمحمود عرب زاده ۸۱۱۲۳۲تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش بن بست کاج، پلاک۴، طبقه۴۸۸۰۴۸۷۹۲-۸۸۰۵۱۱۴۲-۸۸۱۹۲۳۶۴-۷۸۸۰۵۱۱۴۲
۳۰۳بوتیا صنعت ایرانیانجعفر میرزا نژاد۹۱۲۰۳۱تهران، خیابان خلیج فارس، ساختمان المهدی، پلاک ۲۹۲، طبقه ۴، واحد ۱۲۶۶۲۶۵۱۵۰-۶۶۲۶۶۵۳۰-۶۶۲۶۶۵۷۶۶۶۲۶۶۵۷۶
۳۰۴بی تا فراز کرجمحمد اسماعیل عبدالهی۸۷۱۸۹۰کرج ، ۴۵ متری گلشهر، گلزار غربی بعد از انتقال خون، پلاک ۳۵۹۴ /۱۶۸۲۶۳۳۵۲۹۸۷۴۲۶۳۳۵۱۳۰۳۵
۳۰۵بیهق آسانسورابوالقاسم شم آبادی ۷۹۱۶۰۹تهران، شهرک ولیعصر،خیابان بهرامی، بعد از خیابان رجائی، نبش کوچه شهید بهرامی، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد غربی۶۶۳۲۰۶۸۹۶۶۳۲۰۶۸۹
۳۰۶پاد تجهیز ساختتورج شفائی۸۱۱۳۹۴تهران ، سپهبد قرنی،خیابان سمیه غربی، نرسیده به تقاطع ویلا، ساختمان سمیه، پلاک ۲۳۱، طبقه ۴ ، واحد ۱۴۸۸۹۱۱۷۰۶-۷۸۸۹۱۸۰۷۳
۳۰۷پارت دنا فوزامیربهرام دارایی۹۹۲۳۸۲تهران،بزرگراه آفریقا، بالاتر از ناهیدشرقی، کوچه شاهرخ، پلاک۱۲۶۲۰۱۱۴۳-۲۲۰۳۱۵۶۸۲۲۰۳۱۵۶۸www.partdenafoss.com-partdenafuz.fatemi@gmail
308پارت شمیم گسترسید مهدی مدنی۹۸۲۳۷۷تهران،خیابان کریم خان زند، خ آبان جنوبی، کوچه آژنگ، پلاک ، واحد ۴
۳۰۹پارس غزال بالابرعباس حسنی۹۱۲۰۴۰تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، ساختمان ایران بوک،پلاک ۱۴، طبقه ۲، واحد ۹۸۸۳۴۱۱۳۸-۹-۸۸۸۱۲۶۶۹-۸۸۸۱۲۶۶۸۸۸۸۱۲۶۶۸parsghazal@gmail.com
310پارس یزداحمد طاهری ۷۹۱۳۸۹تهران، مرزداران غربی، خیابان ابراهیمی، برج الوند، واحد ۵۰۹۴۴۲۷۷۸۹۱-۴۴۲۷۷۸۱۶-۴۴۲۷۷۸۸۵۴۴۲۷۷۸۹۱parsasansor@noujan.net
311پارسیان اوج سبلانوحید اصغری ثانوی۹۵۲۳۰۰تهران، فلکه اول تهرانپارس، ابتدای خیابان گلبرگ، پلاک ۳، طبقه ۵، واحد۱۷۷۷۷۲۶۳۳۲-۷۷۷۲۶۳۲۲۷۷۷۲۶۳۳۲parsianouj-sabalan@yahoo.com
312پارسیان حرکت نوینمنوچهر دمهری ۸۱۱۳۹۳تهران ، خیابان آپادانا ، خیابان نوبخت ، کوچه ۱۳ ، پلاک ۴ ، واحد ۸ ۸۸۷۳۶۵۷۷-۸۸۷۳۶۵۷۶۸۸۷۳۶۵۷۶
۳۱۳پارسیان سیر پیماسید سعید هیبتی ۸۱۱۱۱۹تهران ،بزرگراه نیایش، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن ، پلاک ۱۱، واحد۶۴۴۸۵۴۵۷۲-۴۴۸۵۳۹۸۰-۴۴۸۱۲۶۲۰۴۴۸۱۲۶۲۰
۳۱۴پایا صنعت تیوانسید علی داودی۹۹۲۴۰۹تهران، نیروی هوائی، خیابان شهید مرتضی ساعتچی فرد(۴/۳۶) خیابان پنجم نیروی هوایی، پلاک ۲۷۰، طبقه دوم، واحد شرقی۷۷۴۶۱۱۵۶-۷۷۹۸۰۶۱۷۷۷۹۸۰۶۱۷pst.530090@gmail.com
315پرتو آسانبر آسیامهدی ملکیان۹۳۲۱۶۰تهران، میدان آزادی، بزرگراه فتح ، خیابان خلیج فارس، بین کوچه تقوی و غلامی نژاد، پلاک ۴۰۵، طبقه سوم، واحد۶۶۶۲۷۶۸۱۷-۶۶۲۷۵۷۲۸۶۶۲۷۵۷۲۸parto.elevator@gmail.com
316پرسپولیس آسانبر اورامانمسعود رحیمی۹۰۲۰۰۴تهران ، میدان میرداماد ، میدان کتابی ،کوچه دایانا ،کوچه شهید بروجردی ، پلاک ۴۴، طبقه ۳، واحد۵۲۲۸۷۱۵۰۲-۳-۲۲۸۶۷۲۳۳۲۲۸۶۷۲۳۳
۳۱۷پرشین آسانبر نیمافیروزه چهارمحالی۹۳۲۱۷۵تهران، تهران نو، کوچه نوری، خیابان مهر بار، پلاک ۱۷، طبقه اول۷۷۱۶۶۹۶۲۷۷۱۶۶۹۶۲persian asanbarnima@gmail.com
318پرمیس آسانبر پاسارگادفرشید ستاکه۹۳۲۱۸۸تهران،بزرگراه رسالت، نرسیده به استاد حسن بنای شمالی،پلاک ۱۱۵۱، طبقه همکف۲۲۵۰۱۹۹۰-۲۲۵۰۰۳۱۵۲۲۵۰۰۳۱۵farshidsetakparmis@gmail.com
319پریز کوه یگانهامیرحسین زاده۹۱۲۰۶۲تهران، جردن، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش کوچه صانعی، برج امیر پرویز، طبقه۹، واحد ۹۵۸۸۸۷۸۳۲۶-۸۸۸۵۰۸۲۵-۸۸۸۵۰۸۲۶-۸۸۸۷۹۰۴۹۸۸۸۷۹۰۴۹www.parizelevator.ir – parizelevator@yahoo.com
320پویا آفرینان راه سامانبابک ناسی زاده۸۸۱۹۴۱تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۱، طبقه ۵،واحد۲۲۸۸۸۸۸۶۰۴-۸۸۶۲۸۸۱۹-۸۸۶۲۸۸۱۴۸۸۶۲۸۸۱۴www.pars-elevator.com – info@pars-elevator.com
321پیشرو آسانبر سپهرهوشنگ زیاری۸۷۱۸۶۴تهران ، بزرگراه رسالت ، گلبرگ غربی ، چهارراه کرمان ، نبش کوچه شهید احمدی ، پ ۵۲ ، واحد۸ ۷۷۸۴۱۷۳۰-۷۷۸۴۱۷۳۲-۷۷۸۳۵۲۳۴ ۷۷۸۳۵۲۳۴
۳۲۲پیشتازان صنعت بالابر معراجعلی فولادی ۷۹۱۱۲۲تهران ، فلکه دوم تهرانپارس ، خ جشنواره ، میدان اشراق ، خ زهدی (امین) ، ۲۰ متری شهید ملکی ، کوچه پیشداد ، نبش کوچه رجبی ، پ۶۲ ، واحد ۵۷۷۱۴۳۴۲۲۷۷۱۴۳۴۲۲
۳۲۳پیشتازصنعت کجاوهجمال ابراهیمی شهمیرزادی۹۳۲۲۰۵تهران، پاکدشت، شهر صنعتی عباس آباد،خیابان افرا۷، خیابان آبنوس، کوچه صفار صفت، ۷/۲، پلاک ۶۶۳ ۳۶۴۲۵۵۷۱-۳۶۴۲۵۵۷۰۳۶۴۲۵۵۷۱mohammad.lashani@yahoo.com
324پیشرو آسانبر ویدارامین بختیاری بخت آزما۹۲۲۱۰۲تهران، ضلع جنوب شرقی سه راه تهرانپارس، پلاک۵۱۴، طبقه۳، واحد۶۷۷۸۷۸۱۶۵-۷۷۷۲۱۵۳۷-۷۷۱۲۲۶۵۹۷۷۱۲۲۶۵۹pishroasanbarvida@gmail.com
325پیشگام آسانبر رضا صفرزاده ۷۹۱۱۲۴تهران ، پاسداران، بوستان دوم، خیابان شهید عراقی، بن بست ارکیده، پلاک ۱۱۱، طبقه ۵، واحد۱۴۲۶۳۲۴۰۰۱-۲۶۳۲۴۰۰۲-۲۶۳۲۴۰۰۳۲۶۳۲۴۰۰۳
۳۲۶پیشگامان توسعه فتحفهیمه مددی۹۴۲۲۵۲تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان ترکمنستان، نبش سرو، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد۶۸۸۴۴۷۶۴۰-۸۸۴۴۶۸۲۴۸۸۴۴۷۶۴۰www. Ptfrepair.com
327پیشگامان هیدرو آسانبر ایمنعلی روزبهانی۹۰۲۰۰۱تهران ، شهرری، سه راه ورامین، مقابل تامین اجتماعی، نبش کوچه صادقی، پلاک ۲، طبقه ۴۷۷۳۲۳۳۴۵-۷۷۷۹۷۲۵۹۷۷۳۲۳۳۴۵
۳۲۸پیمان بالابان صنعتلقمان پوربی آزار۹۹۲۳۹۱تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، کوچه چهارم، خیابان جهاد، پلاک ۴، واحد ۶۸۸۰۹۱۱۵۹-۹۶۶۲۱۴۸۰-۸۸۰۸۹۳۹۵۸۸۰۹۱۱۵۹www.balabansanat.com-info@balabansanat.com
329پیمان صنعت آسمانمحمد زمانی اصل۹۶۲۳۵۳تهران، رودکی، کوچه پریچهر، پلاک ۲۱، طبقه چهارم، واحد ۱۷۶۶۸۴۰۲۵۶۶۶۸۴۰۲۵۶
۳۳۰پیمان فرآیندمحسن ارجمند ۷۸۱۱۲۶تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، روبروی پمپ بنزین ، برج شهاب ، طبقه ۶ ، شماره ۶۰۷ ۸۸۷۱۴۵۹۳-۸۸۷۱۰۴۱۸۸۸۷۱۰۴۱۸pfelevator@yahoo.com
331پیمانکاران بالابرمحسن ذریه محمدخیابانی ۸۷۱۸۷۶تهران، توحید، کوچه مازیار، خیابان بهبودی، پلاک ۱۴۵، طبقه سوم، واحد شمال غربی۶۶۵۰۵۸۴۱-۶۶۵۰۴۱۹۴۶۶۵۰۴۱۹۴
۳۳۲پیمانکاران پیشرو فراز رسانمحمد ناصری ۷۹۱۱۲۷تهران ، قیطریه ، خیابان سلیمان شرقی، روبروی بانک تجارت ، پلاک ۱۳، طبقه اول ، واحد۱۲۶۴۵۸۰۰۱-۵۲۶۴۵۸۰۰۴
۳۳۳پیمایش آسانسورمجید ماجدی ۷۸۹۴۹۲تهران ، ضلع جنوبی پل سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، خیابان برازنده، پلاک ۵۲، واحد۹، طبقه ۲۸۸۵۴۸۱۹۸-۸۸۵۴۸۱۹۴-۷۸۸۵۴۸۱۹۸
۳۳۴تاسیساتی راحت سوار طوبیعلی طوبی هریس۷۹۱۱۶۳تهران ، گلبرگ غربی ، بین چهارراه کرمان و ۱۶ متری دوم، نبش عادل زاده شمالی، پلاک ۲۶۳ ، واحد ۳ ۷۷۸۳۰۷۷۲-۷۷۲۶۰۰۴۳۷۷۸۳۰۷۷۲
۳۳۵تانیش بالابران ایرانیانمهردادصادقی۹۴۲۲۳۴تهران، میدان بروجردی، خیابان بروجردی، مجتمع سپاهان، جنب بانک تجارت ، پلاک ۱۱۵۳۳۷۵۳۰۲۰-۳۳۳۹۸۰۶۳-۳۳۷۴۵۱۲۶۳۳۷۵۳۰۲۰taniashbalabaran@yahoo.com
336تاو آسیا سیستممحمدرضا کریمی۹۱۲۰۷۶تهران، میدان هفت تیر، کوچه آذری، پلاک ۱۷، واحد یک۸۸۳۴۴۵۶۴-۸۸۳۴۴۵۶۵-۸۸۳۰۰۶۱۳۸۸۳۰۰۶۱۳www.tavelevator.com-info@tavelevator.com
337تأسیساتی تهران لیفت حمزه محمدی۷۹۹۱۳۸تهران، شهید قندی، پلاک ۱۰۰، طبقه ۳، واحد ۳۰۲۸۸۷۶۵۲۶۱-۸۸۷۶۹۹۸۸-۸۸۷۶۵۲۵۳۸۸۷۶۵۲۶۱
۳۳۸تجهیز آسانبر حکیمابوالقاسم حدادی۹۶۲۳۳۲۰تهران، خلیج شمالی، کوچه شهید آیت اله غفاری، پلاک ۳۲۴، ساختمان نگین خلیج فارس، طبقه دوم، واحد ۱۳۶۶۲۵۲۶۹۶-۶۶۱۸۲۴۷۴۶۶۱۸۲۴۷۴
۳۳۹تدبیر برنا آسانبرکیوان مشفقی۹۵۲۲۸۱تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان رجائی، تقاطع بهرامی، جنب بانک مسکن، پلاک ۴، واحد۱۳۶۶۲۴۲۰۳۱-۶۶۲۴۲۱۵۳۶۶۲۴۲۱۵۳tadbir-bornaasanbar@yahoo.com
340تسلا ایرانمهدی میر عبداله یانی ۷۸۱۱۰۹تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی، پلاک ۱۹۷۷۳۴۹۹۲۵-۷۷۳۳۹۱۹۰۷۷۳۴۹۴۵۵info@tanddcop.com
341تک صنعت بهروپاندوس نجاری اردستانی ۸۱۱۴۱۲تهران ، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خیابان سپهر، نبش سپهر هفتم، ساختمان سپهر، پلاک ۱۴، واحد۲۴۴۲۸۴۰۷۲-۴۴۲۸۳۵۹۶۴۴۲۸۴۰۷۲
۳۴۲تکسان آسانبر اندیشهجلال طهماسبی ۸۵۱۷۴۰تهران، سهروردی شمالی، اندیشه پنجم، کوچه تقوی، پلاک ۱۴، طبقه همکف، واحد همکف تهران، محله خواجه نظام الملک، خیابان اجاره دار، بین خیابان شهدا و بن بست بصیری ، پلاک ۱۹۷، طبقه همکف۷۷۹۶۹۷۹۸-۷۷۸۰۹۰۵۰-۸۸۳۰۷۲۵۲۷۷۸۰۹۰۵۰taksunasanbar@yahoo.com
343تکنو ترممحمدسعید اسلامی۷۸۱۵۹۲تهران، خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، پلاک ۵، طبقه ۵ شرقی، واحد۱۰۲۲۶۵۵۸۲۸-۳۱۲۲۶۵۵۸۲۸
۳۴۴تکنو دی آسمهدی ایرانخواه ۷۸۱۱۳۲تهران ، خیابان آذربایجان، میدان رشدیه، کوچه خسرو محمدی، پلاک ۳۴،طبقه همکف۶۶۸۹۳۱۶۳-۶۶۸۳۵۷۳۷۶۶۸۹۳۱۶۳
۳۴۵تکنو ناطانادر اللهی ۷۹۹۳۷۶تهران ، عباس آباد، خ خرمشهر(آپادانا)،شهید عربعلی (نوبخت) ،کوچه ۶، پلاک ۵۷ طبقه ۷۸۸۷۳۴۰۰۹-۸۸۷۶۶۷۳۹۸۸۷۳۴۰۰۹
۳۴۶تکنوع آسانبرساسان رهگذر۸۰۱۴۱۰تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نبش آرش مهر ، ساختمان گلزار ، ط ۴ ، واحد ۴۰۴۸۸۳۶۷۳۱۵-۸۸۶۸۳۷۴۲-۸۸۳۸۴۱۰۷-۱۰۸۸۳۶۹۲۰۳
۳۴۷تمکین آسانسور ایرانعادل حیدرنژاد۹۴۲۲۸۰تهران، ازگل، بلوار ارتش ، جاده لشکرگ، پلاک ۳۴، ساختمان میلاد، بلوک ۳، طبقه ۲، واحد۱۱۸۸۸۹۸۵۳۰-۲۶۲۱۱۶۹۷-۷۷۳۱۱۴۶۱-۷۷۰۰۳۶۲۹۷۷۰۰۳۶۲۹
۳۴۸تمکین فولاد آسانبربهروز عمرانی ۸۴۱۶۷۹تهران ، میدان آرژانتین، خیابان ۲۱، پلاک ۶، طبقه ۴، واحد ۱۰۸۸۷۱۳۴۰۶-۷-۸۸۷۲۶۱۷۴۸۸۷۲۶۱۷۴
۳۴۹تهران آسانبر دوهزارمحمود حسین مقتدری ۸۱۱۱۳۹تهران، تهرانسر، بلوار لاله، خیابان نفت شمالی، پلاک ۱۷۴، طبقه ششم، واحد ۱۲۴۴۲۳۷۵۰۲-۴۴۲۳۷۵۰۴۴۴۲۳۷۵۰۲Tehranasanbar2000@yahoo.com
350تهران آسنکرونعبدالمطلب مومنی سوق۸۱۱۱۴۳تهران ، تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بین رشید و زرین، ساختمان ۲۳۱، طبقه ۵، واحد ۲۲۷۷۰۸۱۸۶۸-۷۷۳۶۶۲۹۵-۸۸۹۶۵۳۸۹-۸۸۹۵۷۵۶۷ ۷۷۷۱۲۷۳۱
۳۵۱تهران بالابر سپهرهمایون بصیری۷۹۱۴۲۰تهران، بزرگراه آبشناسان، خیابان سردار جنگل شمالی، پلاک ۱۷۱، ساختمان سهند، طبقه ۱، واحد ۱۹۴۴۸۴۸۰۵۰-۴۴۸۴۸۵۰۴۴۴۸۴۸۵۰۴
۳۵۲تهران تک آسانبرمجید عبدالهی ۸۳۱۱۳۵تهران ، خیابان شریعتی ، روبروی شهید کلاهدوز ، پلاک ۱۵۶۴، ساختمان فرهنگ ، ط ۳ ، واحد ۸۲۲۶۱۲۱۵۹۲۲۶۱۲۱۵۹Tehran_teck@yahoo.com
353تهران چلندرحسین دوستی۷۸۱۱۴۰تهران ، خیابان کریمخان زند ، خیابان دکتر حسن عضدی شمالی ، پلاک ۱۲۰ ، طبقه ۲ ۸۸۸۰۰۳۴۶-۸۸۹۰۶۱۴۹۸۸۹۰۶۱۴۹
۳۵۴تهران درخشاسماعیل محمودی ۷۹۱۱۴۱تهران ، سهروردی شمالی ، بین اندیشه ۲ و ۳ ، شماره ۴۲۱ ، ط ۳ ۸۸۴۷۳۶۹۰-۸۸۴۷۳۶۹۳-۸۸۴۱۳۰۶۱۸۸۴۷۳۶۹۰Mahmudi_lift@yahoo.com
355تهران روئین آریاپیمان دادگستری ۸۴۱۶۶۹تهران ،خیابان خالداسلامبولی(وزرا)نبش خیابان یکم،برج ستاره، طبقه ۱۰،واحد ۳۵۸ -۸۸۷۱۵۰۷۸-۸۸۷۱۰۷۶۷-۸۸۴۸۱۳۶۰-۸۸۷۱۰۷۶۸ ۸۸۷۱۰۷۶۸
۳۵۶تهران محرک جمشید بولهری ۷۸۱۴۲۲تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای بزرگراه مدرس ، ساختمان پاناسونیک ، پلاک ۲۰ ، واحد ۱ زیرزمین ۲۲۰۴۵۸۴۳-۲۲۰۴۴۸۷۸۲۲۰۴۴۸۷۸www.tehranmoharek.com – info@tehranmoharek.com
357توسعه آسانبر جهانمیر حسن هاشمیان سیکارودی۹۶۲۳۵۱تهران، امیرآباد، خیابان جنت، بزرگراه شهید گمنام، پلاک۳، طبقه دوم، واحد۲۴۴۰۵۳۳۱۳-۴۴۰۲۵۱۱۶۴۴۰۵۳۳۱۳
۳۵۸توسعه تجهیزات صنعتیعلی احتشام زاده ۷۹۹۶۷۳تهران ،میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۱۱، طبقه دوم، واحد ۷۸۶۰۸۷۱۶۲-۸۶۰۸۷۱۵۰۸۶۰۸۷۱۶۲
۳۵۹توسعه سرمایه گذاری آسه تک نیما معصومی۹۴۲۲۴۱تهران، داوودیه، بلوار میرداماد،خیابان شهید مهدی وزیری پور، خیابان خسروانی، پلاک ۴، طبقه سوم، واحد ۱۵۲۲۲۵۸۰۸۷-۹( داخلی ۱۰۳(۲۲۲۵۸۰۸۷
۳۶۰توسعه فراز مغانطاهر محمدزاده۹۵۲۳۰۷تهران، خیابان جنت اباد جنوبی، خیابان ۳۵ متری لاله شرقی، پلاک ۱۳۸، واحد۲۴۴۶۲۳۶۷۴۴۴۶۲۳۶۷۴
۳۶۱توسعه و ساخت آتیه سازان موفقعلی نادری نسب۹۲۲۱۲۶قزوین، خیابان نادری جنوبی، پلاک ۱۳۳، واحد۱۰۲۸۱۲۲۴۶۷۲۱-۴۴۲۵۱۳۶۳-۴۴۲۲۹۲۷۹۴۴۲۲۹۲۷۹info@
362تولیدی بالان صنعتبیژن ابنوزاده۹۵۲۲۹۳شیراز، کیلومتر ۳۵ جاده شیراز- فسا، جنب مرغداری چرومی ۰۷۱۳۷۷۴۵۱۵۱-۷-۰۷۱۳۷۷۴۵۰۶۸-۹۷۱۳۷۷۴۵۰۶۸balansanat.com
363تیراژه سازان ایرانیانداود علی اصغری۹۳۲۱۴۲تهران، شهر قدس، بلوار ۴۵ متری انقلاب، روبروی ساختمان کوه نور، پلاک ۲۵۰، طبقه اول۴۶۸۶۶۴۰۰۴۶۸۶۶۴۰۰yashar-6320032002@yahoo.com
364تیس بنا سرویسعلی کامل رفیعی مقدم۹۱۲۰۶۹تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به چهارراه سرسبز، ساختمان ۷۱۱، طبقه ۳، واحد ۱۳۷۷۱۸۶۲۵۱-۷۷۱۸۶۲۵۲۷۷۱۸۶۲۵۲tisbanaservice@yahoo.com
365تیماس آسانبرسهیل دادمهر۸۹۱۹۶۴تهران، خیابان دماوند، ایستگاه داریوش، پلاک ۹۲، طبقه اول، واحد ۴۷۷۸۹۷۴۰۱۷۷۸۹۷۴۰۱
۳۶۶جام جم آسانسوراصغر بلوکی متعلق ۷۹۹۷۲۴تهران ، کارگر شمالی ، خیابان نصرت ، ساختمان شماره ۱۰۰ ، طبقه ۲ ، واحد ۶ ۶۶۴۳۵۰۷۴۶۶۴۳۵۰۷۴
۳۶۷جهان آسانبر آذرعباداله ناظری گنزق۹۱۲۰۵۳تهران،سه راه آدران، شهرک قلعه میر، شهرک صنعتی بهاریه، خیابان علم و صنعت، کوچه کاج ۲، پلاک ۴ ۵۵۶۶۲۲۸۴-۵۵۶۶۲۲۸۴۵۵۶۶۲۲۸۴
۳۶۸جهان آسانبر موجابوالقاسم پور محمدی۹۳۲۲۱۷تهران، ضلع جنوب شرقی میدان رسالت، پلاک ۷۷۸، طبقه دوم۷۷۲۴۳۵۶۷-۸-۷۷۱۹۱۵۲۹۷۷۱۹۱۵۲۹jahanasanbarmoj@yahoo.com
369جهان سور گستر ابوالفتح رحیمی ۸۱۱۴۲۸تهران، سه راه افسریه، انتهای خیابان مظاهر، پاساژ جم، پلاک ۱۱۳۳۸۶۶۱۳۵۲۲۵۰۸۴۵۳
۳۷۰جهان گستر فرازسمیه پازوکی۸۱۱۱۴۷تهران ، نارمک، خیابان گلبرگ شرقی، بعد از دردشت، پاساژ گلبرگ، طبقه سوم شمال شرقی، واحد۵۵۷۷۹۴۹۴۸۱-۷۷۹۴۹۴۷۱-۷۷۹۴۹۴۹۱۷۷۹۴۹۴۹۱
۳۷۱چابک تدبیران رادین آسانبرحمیدرضا جلیلوند۹۹۲۴۱۱تهران، بزرگراه فتح، باغستان، خیابان ولیعصر، خیابان بهار، مجتمع اداری و تجاری سعید آباد، واحد۱۲۴۰۶۶۷۷۲۳۴۰۶۶۷۷۲۳www.radinlift.com
372خدمات آسانبرشانی ارش بهزاد رشیدیان ۸۰۱۴۷۸تهران ، شهرک غرب ، بلوار اصلی فرحزاد ، نرسیده به بازار تره بار ، نبش گلستان ۲ ، ساختمان بانک تجارت پلاک ۹۶، ط۵،واحد ۱۴۲۲۳۵۱۸۳۶-۲۲۰۷۳۹۸۷۲۲۳۵۱۸۳۶
۳۷۳خدمات آسانبرمتین افرامحمد کریمی۸۰۱۲۴۵شهرری، میدان شهرری، خیابان بیات، پلاک۴۰۳، مجتمع مروارید، واحد ۴۱۰، ۵۶۲۳۵۷۱۶-۵۶۲۳۶۰۵۵-۷۷۶۴۷۶۱۸۷۷۶۴۷۶۱۸
۳۷۴خدمات و نگهداری آسانسورهای اختر پویشمجتبی پلوئی ۸۱۱۰۰۷تهران ، اتوبان رسالت ، ابتدای خیابان استاد حسن بنای جنوبی ، نبش کوچه حیدری ویسه، پلاک ۴۰۵ ، واحد ۳۲۲۳۰۲۴۶۴۲۲۳۰۲۴۶۴
۳۷۵خدماتی روان سیر پارسیان علی طبسی ۸۵۱۷۶۹تهران، سی متری نیروی هوایی، ابتدای خیابان پیروزی، پلاک یک طبقه ۲، واحد۴۷۷۹۸۴۴۶۴-۷۷۹۰۱۰۰۶۷۷۹۰۱۰۰۶
۳۷۶خدماتی و بازرگانی دلتا آذین وحید رجب پور۸۸۱۹۲۶تهران ، رسالت ، خیابان شهید آیت ،بزرگراه رسالت، خیابان آیت شمالی، پلاک ۷۹۵، طبقه دوم۷۷۲۴۲۷۵۱-۷۷۱۸۰۷۷۴-۷۷۴۵۸۶۳۴۷۷۴۵۸۶۳۴
۳۷۷خدماتی بازرگانی برج نورد دماوندمحمد خرمی راد۹۱۲۰۶۷تهران، خیابان نجات الهی(ویلا)، پلاک ۱۰۷، طبقه سوم، واحد۶۸۸۹۴۹۴۱۳-۱۴۸۸۹۴۹۴۱۳-۱۴www.borjnavard.com – info@borjnavard.com
378خدماتی بوستان رنگینه شمالرضا حیدری صوفیانی۸۹۱۹۴۴رشت، خیابان معلم، جنب استانداری ، خیابان گلها، ساختمان اهورا، طبقه دوم، واحد۳۰۱۳۳۲۴۳۳۰۵-۰۱۳۳۳۲۴۳۳۰۱۱۳۳۳۲۴۳۳۰۵
۳۷۹خدماتی توحید آسانبرسید محمد طبائی ۸۴۱۷۰۹تهران ، تهرانپارس، فرجام ، بین زرین و عادل، ساختمان مهدیس، پلاک ۵۶، طبقه پنجم واحد۲۷۷۷۲۹۴۵۱۷-۷۷۷۲۶۲۸۹۷۷۲۹۴۵۱۷
۳۸۰خدماتی سپهر آسانسور مهر جمشید علی محمدی ۷۹۱۱۸۱تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان فرجام، بین عادل و زرین، پلاک ۶۱، واحد ۱۳۷۷۷۲۰۵۲۵-۷۷۷۲۰۶۲۰-۷۷۷۲۰۶۲۱۷۷۷۲۰۵۲۵
۳۸۱خرم آسانبر لرستانمرتضی شاکرم ۸۱۱۱۵۱خرم آباد،خیابان امام خمینی، حدفاصل سبزه میدان و چهارراه بانک، مجتمع میلاد نور، طبقه سوم۷۷۱۸۸۸۹۵-۶۷۷۱۸۸۸۹۶M_shahkarami3754@yahoo.com
382خیام آسانبررامین دهنوی ۸۵۱۷۵۸تهران،اتوبان ستاری، بالاتر از کورش، نبش خیابان اسدی، پلاک ۴۱، واحد۱۴۴۱۴۵۰۰۳-۴۴۱۴۵۰۰۴۴۴۱۴۵۰۰۴info@khayyamlift.com
383داتیس آسانبر فراهانمجید ماستری فراهانی۹۳۲۱۴۱تهران، میدان قزوین، خیابان مخصوص، نبش کوچه یونان، پلاک ۱۳۱، واحد۹۵۵۴۲۰۳۹۲۵۵۴۲۰۳۹۲datis-farahan@yahoo.com
384داتیس فراز پویاحمید دانشیان خانشیر۹۱۲۰۷۲تهران، اتوبان ستاری، پائین تر از پیامبر غربی، نبش پنج شرقی، ساختمان گلها، پلاک ۸۰ ، واحد ۲۹۴۴۰۷۲۹۱۰-۴۴۰۱۷۸۸۶-۴۴۰۶۵۵۳۹۴۴۰۷۲۹۱۰
۳۸۵دانا لیفتمحمد دانا ۷۹۱۱۵۳تهران ، خیابان لبافی نژاد ، بین جمالزاده و کارگر، پلاک ۲۲۹، واحد ۷۴۴۸۲۶۴۷۷-۶۶۴۲۵۳۱۷-۶۶۹۲۹۰۲۰۴۴۸۲۶۴۷۷
۳۸۶دقیق صنعت کومشمهدی امیدیان۸۵۱۷۷۲تهران، مجیدیه ، خیابان شهید علیرضا رحمتی، خیابان جانبازان غربی، پلاک ۳۳۸۰۲۳۱۴۴۶۴۴۰۳- ۰۲۳۱۴۴۶۱۲۷۸۲۳۱۴۴۶۴۴۰۳
۳۸۷دیبا آسانبر پاسارگادامین دوستی۹۴۲۲۴۷تهران، خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به انقلالب، خیابان روانمهر، پلاک ۱۵۸، طبقه ۱۶۶۱۷۴۷۰۷-۶۶۱۷۶۵۳۸۶۶۱۷۶۵۳۸diba.asanbar@gmail.com
388دیبا برج آسیاحسین شریفی۹۰۲۰۱۰گرمسار ،خیابان شیلات، ضلع جنوبی پارک شادی، مجتمع فردوسی، واحدهمکف ۰۲۳۲۴۲۴۳۵۱۲-۰۲۳۲۴۲۴۳۵۱۳۲۳۲۴۲۴۳۵۱۳
۳۸۹دیبا برج تهرانکیکاوس محسنی۷۸۱۱۶۰تهران ، سهروردی شمالی ، بالاتر از تخت طاوس ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک ۳۱۷ ، طبقه ۴ ، واحد غربی۸۸۴۵۰۵۴۵-۸۸۴۲۳۴۳۸-۸۸۴۲۳۴۳۹۸۸۴۵۰۵۴۵info@dibaborj.com
390دیبا صعود عرش آسمانامیدحسین مقتدری۹۳۲۲۰۰تهران، تهرانپارس، خیابان محمدرضا طاهری(۱۲۱) ، خیابان ابراهیم خلیلی ( ۱۹۸ غربی) پلاک ۶، طبقه پنجم – واحد ۱۸۷۷۸۶۱۸۴۱۷۷۸۶۱۸۴۱dsaaco@gmail.com
391دیبا فراز آسمانعلی اکبر جلینی۹۳۲۱۶۹تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان کاوسی فر، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد۸۸۸۷۵۷۹۱۷۸۸۷۵۷۹۱۷
۳۹۲دیبا یدک آسانبرعلی نور بخش حبیب آبادی ۹۳۲۲۲۲تهران، بزرگراه نیایش نرسیده به میدان شهران، خیابان حاج آقا خیابانی، خیابان ارکیده ضلع جنوب مجتمع تجاری کاشانه ، پلاک ۱۳۴۴۳۳۶۵۰۰-۴۴۳۰۴۱۳۵۴۴۳۰۴۱۳۵
۳۹۳راحت بر دنیزمسعود فرهاد نیا ۷۹۱۱۶۲تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک ساعی ، برج نگین ساعی ، طبقه ۱۱ ، واحد ۵ ۸۸۷۱۳۸۹۲-۸۸۷۱۳۸۹۳-۸۸۵۵۰۳۴۹ -۸۸۵۵۰۳۴۴۸۸۵۵۰۳۴۹
۳۹۴رایان روان آسانبر فاطمه پازوکی طرودی ۸۱۱۴۴۹تهران ، ستارخان ، بعد از فلکه اول صادقیه ، ساختمان نگین ، طبقه ۶ ، واحد ۲۸۴۴۲۳۰۴۱۱-۴۴۲۳۰۱۰۵-۴۴۲۶۶۰۶۱۴۴۲۳۰۱۰۵
۳۹۵رایانه ران آذرمجید پار ۷۸۱۴۴۸تهران ، اتوبان همت شرقی، خ استاد حسن بنا ی شمالی ، میدان ملت، کوچه فرزاد، پلاک ۲ ۲۲۹۷۶۱۰۱-۵-۲۲۹۷۶۰۸۷-۲۲۹۷۶۰۸۸۲۲۹۷۶۰۸۷
۳۹۶رایزن صنعت آدرینامیر بهرامی۹۹۲۳۹۰تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان شهید علی حسینی، خیابان شهید نظری، پلاک ۵، واحد۹۴۴۰۷۳۶۵۵۴۴۰۷۳۶۵۵
۳۹۷ره آورد بالابرامین اله زنده دل ۷۹۹۱۷۸تهران، میدان محسنی ، اول خیابان بهروز ، برج بیژن ، طبقه ۱۴، واحد ۳۲۲۲۵۵۱۳۸-۲۲۲۵۵۱۳۹ ۲۲۲۵۵۱۳۸info@rahavardlift.com
398ره پویان اوج نیروی جاویدفرزاد لاهوت۹۵۲۲۹۶تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بعد از پل نیایش، خیابان گلستان سوم، ۱۰ متری اول، ساختمان گلستان سبز، واحد ۱۲۲۱۱۷۲۷۵-۲۲۱۴۶۶۹۰۲۲۱۱۷۲۷۵javid-elevator.com
399ره سازان آسانبر کیهانمهدی قره خانی۸۷۱۸۴۸تهران ، میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی،کوچه رشتچی، مجتمع تجاری اداری پارس، طبقه ۳، واحد ۱۱۶۶۵۷۰۵۹۶-۶۶۵۶۹۳۰۴۶۶۵۶۹۳۰۴www.rahsazanbarco.ir/rahsazanasanbarco@gmail.com
400رها عرش پیماعلی نجفی۹۴۲۲۷۴تهران، شهرک ورد آورد، خیابان مطهری، خیابان شهید سپهبد قرنی، پلاک ۱۴۴۹۹۳۷۶۹۴۴۹۹۳۷۶۹
۴۰۱رهیاب آسانبر پارسامسعود پری دری۸۷۱۸۶۸تهران، بزرگراه رسالت بین شانرزده متری اول و دوم شمالی، پلاک ۱۰۶۵، طبقه همکف۸۸۸۱۴۰۰۴ -۸۸۸۱۴۰۰۵۸۸۸۱۴۰۰۵
۴۰۲روان پارس کیان عباسی ۸۲۱۱۷۲تهران ، ستارخان ، باقرخان ، پلاک ۷۵، طبقه همکف ۶۶۵۹۴۲۰۲-۶۶۵۹۴۲۰۳-۶۶۹۴۸۵۸۹-۶۶۹۴۸۶۶۹۶۶۵۹۴۲۰۲
۴۰۳روان پیمای نگین عرشمسعود مرغوب۹۲۲۰۹۱تهران، شهریار، نرسیده به سه راه اندیشه، روبروی فاز ۲ اندیشه، بلوار شهید راغب، پلاک ۱۶، ط اول، واحد ۱ شرقی۶۵۲۸۴۵۴۲۶۵۲۸۴۵۴۲
۴۰۴روان رو وازگل سلیمانی ۸۱۱۴۵۴رباط کریم، سه راه آدران، خیابان شهید زواره ای، خیابان هشتم، پلاک۱۵۶۵۸۴۶۴۴-۵۶۵۸۵۳۶۶۵۶۵۸۴۶۴۴
۴۰۵روان رو تهرانناصر صدیق۷۸۱۴۵۰تهران ، سهروردی جنوبی ، کوچه افشین ، پلاک ۴ ، طبقه ۴ شمالی ، واحد ۷۸۸۴۳۶۴۳۳-۸۸۴۲۲۸۴۴ ۸۸۴۳۶۴۳۳
۴۰۶روان ریلسید دانش رجایی آل هاشم۸۰۱۱۶۹تهران، اسلامشهر، شهرک واوان، بلوار امام خمینی، میدان امام، مجتمع مهرگان، طبقه ۳، واحد۴۵۶۱۶۶۱۳۰-۴۰۵۵۷۷۶۰-۶۱۵۶۱۶۶۱۴۰
۴۰۷روان سیر شرقمجید طبسی۹۳۲۲۲۱تهران، افسریه ، ۳۵ متری قصر فیروزه، جنب آتش نشانی، مجتمع تجاری نیک روز، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد۳۱۳۳۳۲۰۹۳۹۷۳۳۲۰۹۳۹۷
۴۰۸روان صعود ارتفاعرشید خادمی۹۴۲۲۶۸تهران، پونک جنوبی، خیابان شهید حسن حیدری مقدم شرقی، بلوار آیت اله اشرفی اصفهانی پلاک ۱۷۸ طبقه منفی یک۶۶۳۸۹۹۳۲-۴۴۴۷۰۴۹۷-۶۶۳۸۹۹۳۵۶۶۳۸۹۹۳۵ravansoodertefa@gmail.com
409روان گستر حامدفاضل رزمی۸۹۱۹۵۰تهران ، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، نرسیده به ستاری، روبروی آموزش و پرورش منطقه ۵، ساختمان یاس، پلاک ۴۳۶، طبقه ۲ شمالی، واحد ۷۴۴۰۰۹۷۰۱-۴۴۰۰۹۷۰۲۴۴۰۰۹۷۰۲
۴۱۰روزبه آسانبر مهرحمید روزبهانی۸۸۱۹۳۳تهران ، تهرانپارس، خیابان ۱۹۶ غربی، نبش اتوبان باقری، ساختمان شریف، پلاک ۱۱۳، طبقه۴، واحد۶۷۷۷۴۱۲۶۴-۵-۷۷۸۸۲۳۴۳۷۷۸۸۲۳۴۳rozbeh.asanbar@yahoo.com
411روژان آسان رو تهرانمحسن نورانی بالایی۸۲۱۱۷۳تهران ، ضلع جنوب شرقی میدان رسالت، ایتدای خیابان سمنگان، جنب بانک انصار، پلاک ۵۷۰، طبقه دوم۷۷۲۲۰۶۷۹-۷۷۱۹۰۸۶۰-۷۷۱۹۰۸۶۳۷۷۲۲۰۶۷۹www.rojanasansor@yahoo.com
412ریل پیما آسانبرمهدی رحیمی۸۳۱۶۵۱تهران، میدان نبوت، خیابان گلبرگ غربی ، خیابان شهید کمیجانی، پلاک ۲۱، طبقه ۲۷۷۹۵۰۹۶۳۷۷۹۵۰۹۶۳
۴۱۳زنجان ویمحمد کریمی۸۸۱۹۲۰تهران ، میدان المپیک ، شهرک چشمه ، تقاطع خیابان بوستان وگلها ، پلاک ۳۶ ، طبقه اول ۴۴۶۱۱۸۷۹-۴۴۷۲۷۷۱۸-۴۴۷۳۲۰۳۵۴۴۷۳۲۰۳۵www.zanjanway.com
414ساحل آسانبر تهرانعشقعلی رحیمی ۸۱۱۱۷۵تهران ، میدان رسالت، خیابان سمنگان، نبش کوچه شهید حیدر آبادیان، پلاک ۸۴، واحد ۳۷۷۲۰۷۵۶۲-۷۷۱۳۴۲۲۸۷۷۱۳۴۲۲۸the-sahelasanbar@yahoo.com
415سام سازه دیباامیر خورشیدی ۸۶۱۸۱۷تهران ، بالاتر از میدان هفت حوض، خیابان کیانی ثابت، مجتمع تجاری اداری کیش، طبقه ۶، واحد ۱۲۷۷۱۸۳۹۰۸-۹-۷۷۴۹۱۱۶۶۷۷۴۹۱۱۶۶
۴۱۶سامان فرافر پرشینمیلاد ذکی۹۳۲۱۵۶تهران، رباط کریم، شهر جدید پرند، محله پرند فاز۵، خیابان شهید سردار محمدعلی توسلی، خیابان شهید محلاتی، پلاک ۲۳۲، ساختمان بازار پرنیان، طبقه همکف۵۵۲۴۲۲۸۰-۵۵۲۴۲۱۲۶۵۵۲۴۲۱۲۶samanfarafar@yahoo.com
417سپاهان نوین گستر برج علیرضا آقامیری اردستانی ۸۴۱۶۵۸تهران، نارمک، خیابان جانبازان غربی، میدان شصت و دوم، پلاک ۱۴، طبقه دوم۷۷۸۲۷۲۶۲-۷۷۵۷۲۹۲۴-۷۷۸۲۷۲۶۳ ۷۷۸۲۷۲۶۳
۴۱۸سپند اوج پیمازهرا شهبازی۹۶۲۳۳۹تهران، بزرگراه رسالت، بعد از خیابان کرمان، پلاک ۸۲۶، ساختمان گلستان، طبقه اول، واحد ۱۹۵۱۲۵۶۰۷۲۲۳۳۷۷۴۹
۴۱۹سپهر ایمن رو قائماسماعیل خسروی۸۸۱۹۰۲تهران ، میدان رسالت ، ضلع جنوب غربی ، خیابان اسلام پناه ، پلاک قدیم۱۲( پلاک ۲۰ جدید) ، طبقه ۳۷۷۲۰۰۸۰۹۷۷۲۰۰۸۰۹
۴۲۰سپهر آریا سیمرغحسین افشار فرد۹۲۲۱۱۹تهران، کوی نصر، خیابان۱۹، پلاک۲، طبقه۲، واحد۸۸۸۲۴۹۲۳۵-۸۸۲۴۴۳۲۴۸۸۲۴۴۳۲۴www.sasim.ir – info@sasim.ir
421سپهر آسان رو شرق جعفر علی محمدی ۸۰۱۴۶۴تهران ، تهرانپارس ، بین فلکه اول و چهار راه تیر انداز ، نبش خ ۱۵۶ غربی ، پلاک ۲، واحد ۱۳۷۷۸۸۵۱۲۶-۷۷۷۱۷۶۱۹۷۷۷۱۷۶۱۹
۴۲۲سپهر آسانبر آتیهمحمد صالحی۹۳۲۱۹۰تهران، تهران نو، خیابان شهید جلیل کریمی، خیابان دماوند، پلاک ۵۱۱، برج تجاری اداری دماوند، طبقه هشتم، واحد ۸۹۷۷۸۴۹۹۱۵-۷۷۸۴۵۸۸۱۷۷۸۴۹۹۱۵
۴۲۳سپهر آسانبر شاهینحسین نصیری۸۸۱۹۱۰تهران،تهرانپارس، اتوبان باقری، بین ۲۱۴ و ۲۳۶۷۷۱۹۸۷۸۴-۷۷۱۹۸۲۹۶-۷۷۱۹۸۸۷۰۷۷۱۹۸۸۷۰sepehrasanro@hotmail.com
424سپهر آسانرو اوج علیرضا علی محمدی ۸۴۱۶۵۳تهران ، تهرانپارس ، بین فلکه دوم سوم ، نبش ۱۸۴شرقی ، پاساژ فجر ، طبقه ۵، واحد ۶۷۷۷۱۶۰۲۸-۷۷۸۷۴۴۶۳۷۷۸۷۴۴۶۳ojelift@gmail.com
425سپهر آسمان بر اوجوحید حنفی۹۳۲۱۸۷تهران، شکوفه ، خیابان شکوفه، خیابان شهید داود عمریه، پلاک ۱۷، طبقه ۲، واحد ۳۳۳۳۲۵۴۷۴-۳۳۳۱۸۹۰۹۳۳۳۱۸۹۰۹mohammad-javaherikia@yahoo.com
426سپهر آفرید دیارهادی ارجمند فرد۹۰۲۰۱۳تهران، محله کوی ارم، وحید شرقی، بن بست مینا، پلاک ۸، ساختمان یکتا، طبقه همکف، واحد ۷۳۳۳۵۹۹۰۳۳۳۳۵۹۹۰۳
۴۲۷سپهر نوین بر حمید جباری قزوینی۸۲۱۱۸۰تهران، خیابان امام خمینی (ره)، بین خیابان خوش و قصرالدشت، کوچه طلب آوینی، پلاک ۳، واحد یک شرقی۶۶۳۵۰۷۷۶-۶۶۱۷۹۶۲۵۶۶۳۵۰۷۷۶
۴۲۸سپهرار آسانبرسورنا آذری ۸۰۱۴۶۳تهران ، خیابان آیت ا… کاشانی ، به سمت شهر زیبا ، جنب بانک مسکن ، ساختمان نور ، طبقه ۴ ، واحد ۲۱ و ۲۲۴۴۰۸۸۳۴۰-۴۴۰۸۶۳۸۰-۴۴۰۸۶۲۱۳-۴۴۰۵۰۹۹۵-۴۴۰۰۴۴۱۱۴۴۰۰۴۴۱۱( داخلی۶)www.sepehrar.com – sales@sepehrar.com
429سپید فراز آسانبرعلی رنجبر۹۳۲۱۷۴تهران، شهران، جنب فرهنگسرای معرفت، ساختمان شهران، طبقه ۵، واحد ۱۹۴۴۳۵۶۹۷۷-۴۴۳۳۲۷۴۱-۴۴۳۵۶۹۷۸۴۴۳۵۶۹۷۸sepid faraz asanbar@yahoo.com
430سپید فراز مهرگانمحمد رضا سعادتمند بحری۹۲۲۱۰۳تهران، خیابان شهید حسن مظفری( یافت آباد)، بلوار معلم، پلاک ۴۳۹، ساختمان اداری تجاری مروارید، طبقه ۲، واحد ۶۶۶۲۰۲۳۷۱۶۶۲۰۲۳۷۱um_mb@yahoo.com
431ستاره سپهر آسانبرداود رضائی زاده۹۹۲۳۸۷تهران، سبلان جنوبی، کوچه حسینی، پلاک ۱۰۶، طبقه اول، واحد۱۷۷۸۵۹۵۳۴۷۷۸۵۹۵۳۴www.setarehsepehr.ir info@setarehsepehr.ir
432ستاره فراز نما علیرضا سخاوت ۷۸۱۱۸۳تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران، برج نگین رضا، طبقه ۳ جنوبی، واحد ۳۰۷ ۴-۴۴۰۳۰۴۵۵-۶ -۴۴۰۳۱۵۰۲۴۴۰۲۲۶۸۵sekhavatlift@gmail.com
433سحر فراز پیمان مهدی محمدحسینی۹۳۲۱۸۱تهران، خیابان قزوین، نبش شانزده متری امیری، مجتمع تجاری میلاد قائم، طبقه دوم، پلاک ۵۷۸-۵۷۹۶۶۳۹۹۲۰۲۶۶۳۹۹۲۰۲
۴۳۴سرعت سیر سعید و ماهیارسعید فهار ۸۱۱۱۸۴تهران، خیابان آیت اله کاشانی، بعد از پل ستاری، پلاک ۴۶۴، مجتمع نور، طبقه ۷، واحد ۴۲۴۴۰۸۳۹۷۰۴۴۰۸۳۹۷۰
۴۳۵سرمد بالابر تهران محمدرضا ولدخانی ۸۱۱۴۶۹تهران ، اتوبان جوانه، خیابان مهران، خیابان یعقوبی، پلاک۱۱۵۵۵۸۷۷۸۴۵-۵۵۸۷۲۳۰۹۵۵۸۷۷۸۴۵
۴۳۶سریر آسانبر ایمن میثم طهرانچی بلدی۹۴۲۲۶۶تهران، دهستان سیاهرود، روستا سیاه سنگ، میدان مادر، خیابان برادران خوش سیرت، پلاک ۱۱۵، طبقه همکف۲۶۳۲۵۹۹۷-۲۶۳۲۵۹۸۹-۴۷۶۲۱۴۷۶-۴۲۶۹۵۸۹۸۴۲۶۹۵۸۹۸www.greenlift.co
437سریر هور(تضامنی موسی خانی) علی موسی خانی ۷۸۱۴۰۷تهران ، بخارست، نبش کوچه ۹، پلاک۱، برج بخارست، طبقه ۱۴۸۸۷۲۹۲۲۰-۲۱-۸۸۷۲۹۲۲۳-۸۸۸۷۲۹۲۲۰
۴۳۸سلوک صنعت آسانبرایرج روشن چشم۹۳۲۱۷۰تهران، تهرانپارس، بالاتر از میدان پروین ، بین خیابان ۲۰۶ و ۲۰۸ ، پلاک ۲۹۳۷۷۱۴۷۰۵۸-۷۷۱۴۷۰۵۹۷۷۱۴۷۰۵۹
۴۳۹سلیم آسانبرشمشاد قاسملو۷۹۱۴۷۰شیراز، خاکشناسی جنب باشگاه تخت ساختمان ۵۶۲ ، طبقه چهارم ، واحد شرقی۷۱۳۲۲۸۸۷۱۲
۴۴۰سلین آسانبر ایرانیانعلی حشمت پور۹۳۲۱۶۲تهران، خیابان ۴۶ متری نارمک، ابتدای خیابان سمنگان، پلاک ۳۵، ( شعبه کرج : رجائی شهر ، بلوار مطهری، ساختمان الماس، طبقه ۶،واحد ۲۴)۷۷۹۳۹۵۳۴۷۷۹۳۹۵۳۴info@selinelevator.com
441سما سای ماهونیاسیده فلورا حسینی۹۳۲۱۹۳تهران، فرجام، حیدرخانی شمالی،روبروی مسجد وحدت، پلاک ۱۱۳، ساختمان تینا، طبقه اول، واحد ۳۳۳۸۲۸۹۱۹
۴۴۲سما فراز فرهانسیده فرانک حسینی سروستانی ۹۴۲۲۴۵تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان شهید مدنی، خیابان کشفی، نبش حمدی، پلاک ۳۹، واحد۴۷۷۰۹۲۵۴۵۷۷۰۹۲۵۴۵
۴۴۳سماء آسانبر پارسعلیرضا هداوند خانی ۸۹۱۹۷۷تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه ساعی دوم، برج الماس ساعی، پلاک ۶، طبقه ۷، واحد۲۴۸۸۸۸۱۲۱۴۸۸۸۸۱۲۱۴
۴۴۴سماء آسانبر نگین آسیاایمان رضایی دوگاهه۹۱۲۰۲۶تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، پلاک ۴۹ طبقه اول، واحد ۲۲۶۶۵۶۱۳۸۷-۶۶۵۶۱۳۸۹۶۶۵۶۱۳۸۷www.samalift.com – samalift@yahoo.com
445سهلان سازهعلی رفیعی۹۰۲۰۰۵تهران، مهران، خیابان شهید حسین جواهریان شمالی، پلاک ۲۹، طبقه ۳، واحد ۱۳۴۴۰۶۲۹۰۵-۴۴۰۳۵۶۶۹۴۴۰۶۲۹۰۵www.sahlansazeh.com
446سهند سیر سرو آسمانفهیمه شیرخانلو۹۹۲۴۰۸تهران، شهریار، ملارد، مارلیک، خیابان مریم شرقی، بلوار رسول اکرم، پلاک ۹۱، طبقه دوم، واحد۳۶۵۱۱۱۷۴۰-۶۵۱۱۷۴۰
۴۴۷سهند فراز کیمیامهدی علیزاده صدقیانی۱۴۰۰۲۴۱۵تهران، کارون شمالی، خیابان جیحون، کوچه شادان، پلاک ۲۰، واحد۷۶۶۰۸۸۰۰۴-۵۶۶۰۸۸۰۰۴
۴۴۸سهیل آسانبر سمنانعباس دنیا دوست۸۶۱۸۰۷سمنان، بلوار آزادی،نبش کوچه شانزدهم غربی، ساختمان زیتون، طبقه دوم، واحد۴ ۲۳۳۳۴۳۸۰۸۶۲۳۳۳۴۳۸۰۸۶soheylasanbar@yahoo.com
449سودا پویش تجارت محمد امیر جمالان ۸۱۱۴۷۳تهران ، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه فلسفی، پلاک ۲، واحد۴۲۲۹۲۲۱۵۷-۸-۲۲۹۲۰۹۴۰-۲۲۲۵۶۴۴۳۲۲۲۵۶۴۴۳
۴۵۰سیروان آسان رو حسن خسرو پور۸۶۱۸۳۹تهران ، میدان رسالت، خیابان شهید مدنی، بعداز چهارراه جانبازان، پلاک ۱۳۲۵، ساختمان البرز، طبقه چهارم، واحد۲۰۲۶۳۱۶۸۸۶-۸۸۵۲۲۶۰۵-۶۸۸۵۲۲۶۰۵
۴۵۱سیستم آسانبر پاسارگادجعفر محمد حسینی۹۱۲۰۷۴تهران،خیابان نبرد شمالی، پایین تر از چهارراه ائمه اطهار، نبش کوچه کاظمی زاده ، پلاک ۸۷ ، طبقه اول۳۳۱۰۸۸۹۴-۳۳۰۶۶۷۶۱۳۳۰۶۶۷۶۱
۴۵۲سیف الکترونیک فرآیند نگرحمید کرمی ۸۱۱۴۹۹تهران ، انتهای خیابان استاد مطهری ، روبروی خ ترکمنستان ، ساختمان هیوندا ، پ ۲۳ ، ط ۵، واحد۲۰۸۸۴۲۸۷۴۱-۸۸۴۲۷۷۷۹-۸۸۴۴۵۹۴۹۸۸۴۴۵۹۴۹
۴۵۳سیگما آسانبر فرید کورس ۸۳۱۶۲۵تهران،نلسون ماندلا ، امانیه، کوچه مروارید، خیابان گلدان، پلاک ۸، طبقه دوم، واحد۱۱۲۲۰۳۶۴۷۵-۸۰۸۸۱۹۰۷۶۵INFO@SIGMA_ELEVATOR.NET
454سیما تکساناحمد بیابانی۸۸۱۹۱۷تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از میدان ولیعصر ، کوچه فیروزه ، مجتمع تجاری ولیعصر ،‌طبقه هفتم واحد ۸۵۸۸۹۴۱۵۳۳-۸۸۹۴۲۴۸۰۸۸۹۴۲۴۸۰
۴۵۵سیماهنگ صنعت بالابرمهدی رنجبر پروج۹۴۲۲۴۸تهران، شهرری، کهریزک کیلومتر ۶ جاده دوم، کمربندی دوم تهران، بعد از پادگان جان بزرگی، پلاک۲۵۶۵۲۰۲۸۲۵۶۵۲۰۲۸۸
۴۵۶سیمرغ آسانبر سایانشایان دیر دل۹۳۲۱۵۸تهران، خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان چهاردهم، پلاک ۳، طبقه پنجم ، واحد ۵۱۶۴۴۰۳۴۸۷۹-۸۹۷۷۴۶۸۴-۴۴۰۳۵۸۲۱-۴۴۰۳۰۵۷۱۸۹۷۷۴۶۸۴sayan@yahoo.com
457سینا صعود البرزعلی جعفری۹۴۲۲۶۵تهران، خیابان دماوند، ایستگاه دفتر، بین آیت و خاقانی، پلاک۴۱۴، طبقه همکف، واحد ۱۷۷۱۵۰۰۱۰-۷۷۱۱۶۱۵۲۳۷۷۴۶۰۳۹۰jafari-sinasoudalborz@yahoo.com
458سینا صعود یکتا غلامحسین سهیلی نیا ۸۴۱۷۱۴تهران ، بزرگراه رسالت( شرق به غرب) اول خروجی بنی هاشم، ساختمان زمرد ، طبقه ۲، واحد ۲۰۱۲۲۳۲۳۱۳۲-۲۲۳۰۷۵۶۳۲۲۳۰۷۵۶۳sinasoodyekta@yahoo.com
459سینا صنعت برجمحسن فلاحی۹۲۲۰۸۸تهران، خیابان یافت آباد، بلوار معلم، جنب اداره گذرنامه، پلاک ۳۸۲، واحد ۳۶۶۳۰۴۱۹۴۶۶۳۱۰۶۶۰www.ssb-elevator.com–info@ssb-elevator.com
460شاهین رو عرشمحمدرضاخبازان ۸۸۱۹۳۸تهران ، خیابان انقلاب ، نرسیده به پل چوبی ، خیابان روشن دلان ، بن بست اول، پلاک ۶ ، طبقه همکف۷۷۶۰۲۱۷۷-۷۷۵۳۴۳۸۲۷۷۵۳۴۳۸۲
۴۶۱شاهین فراز بالابر زادور قادیمیان ۸۰۱۱۹۰جاده آبعلی، رودهن ، مجتمع تجاری ایران زمین، طبقه ۵ ، واحد ۲۶۷۶۵۱۲۹۷۲۷۶۵۱۲۹۷۲
۴۶۲شایا ایده آسانبرعباس خرسندی طاسکوه۹۲۲۱۳۶تهران، سعادت آباد، خیابان شانزدهم شرقی، پلاک ۳۸، طبقه ۲، واحد۲/۵۲۲۰۸۷۵۰۷۲۲۰۸۷۵۰۷
۴۶۳شایگان آینده ایمنشاهد شهبازی۹۸۲۳۶۲تهران، گاندی، بن بست سی و ششم ، پلاک ۷، مجتمع ولی عصر۲ ، طبقه دوم، واحد۲۲۳۸۸۶۴۷۷۶۷-۸۸۶۴۷۷۶۶۸۸۶۴۷۷۶۷
۴۶۴شرواناعلی فتح رحیمی ۷۸۱۸۴۷تهران ، خیابان انقلاب ، نرسیده به میدان امام حسین ، نبش خواجه نصیر طوسی ، بالای پاساژ کویتیهای انقلاب، طبقه ۳ ،پلاک۵۷۷۵۰۱۱۲۷-۷۷۶۰۲۸۴۷۷۷۶۰۲۸۴۷
۴۶۵شقایق بلند پرواز مجید حبیبی ۸۲۱۰۵۳تهران، خیابان سبلان جنوبی، خیابان شهید امیر کیایی، کوچه حسینی، پلاک ۲۰، طبقه همکف ۷۷۰۳۲۸۱۴۷۷۰۳۲۸۱۴www.majid_habibi84@yahoo.com
466شکوه ایرانیان شایستهمحمد خلیل پور۹۳۲۲۱۶تهران، اتوبان آیت اله سعیدی، نبش زمزم، مجتمع اداری تجاری پارس، طبقه همکف، واحد ۱۱، واحد۸۵۵۸۶۸۰۸۳۵۵۸۶۸۰۸۳
۴۶۷شهاب آسانسور نیک مرتضی عسگری ۷۹۹۲۱۱تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدا… انصاری ، پلاک ۱۰۷ ، برج آسمان ، طبقه ۷ ، واحد C22856826-2285642322856423
468شهر آرا اثرمحمدرضا عظیمی۹۳۲۱۴۴تهران، خیابان پیروزی، خیابان دهم، فروردین، خیابان لرستان ، نبش کوچه غفاری، پلاک ۴۸۳۳۱۸۲۲۶۳-۳۳۱۸۷۶۰۶-۳۳۱۸۲۲۶۴۳۳۱۸۲۲۶۴shahr.ara_co@yahoo.com
469شیلر آسان بر محمد خزلی ۸۱۱۱۹۳تهران ، خیابان آیت ، بالاتر از هفت حوض ، ابتدای خیابان وحید ، مجتمع اداری و تجاری کیش ، ط۳ ، واحد۱۷۷۴۹۰۹۹۴-۷۷۲۳۰۶۴۳۷۷۴۹۰۹۹۴
۴۷۰صبا آسانبر شمالجمشید گوی آبادی۸۷۱۸۵۷رشت، خیابان لاکانی، مجتمع کاسپین، طبقه ۴، واحد۱۱۰۱۳۳۳۲۳۰۸۱۱-۰۱۳۳۳۲۴۱۸۷۹-۰۱۳۳۳۲۴۵۳۱۴۱۳۳۳۲۴۱۷۷۹
۴۷۱صبا فراز عرشمجتبی سیابان آسیا بر۹۱۲۰۶۶تهران، میدان پروین، خیابان ۲۰۸ شرقی، خیابان ۱۳۳ ( جمیل شبستری) پلاک ۳۱۶، طبقه ۱ واحد جنوبی۷۷۷۰۶۰۷۴۷۷۷۰۶۰۷۴sabafaraz@yahoo.com
472صدرا آسانبر افرابهروز عطالو۹۲۲۱۰۶تهران، پاسداران، خیابان شهید مجید طلوع تهران، خیابان پاسداران، پلاک ۵۱، طبقه زیر زمین۲۲۸۷۶۵۰۲-۴-۲۲۸۵۶۷۱۵۲۲۸۵۶۷۱۵sa.elevator@yahoo.com
473صعود آسانبر اریکهآیدین علیپور۹۳۲۱۵۰تهران، خیابان میرداماد، خیابان آقا زاده ، کوچه بهبهانی، پلاک ۴ ، واحد ۸۲۲۲۶۰۷۵۵-۲۲۲۷۷۰۲۵۲۲۹۱۵۲۹۰ s.aarike1@gmail.com
474صعود بنای ایرانیانمجتبی ریاحی۹۲۲۱۱۵تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب اله، پلاک ۲۹۹، طبقه ۳، واحد۳۶۶۵۵۹۱۹۲۶۶۵۵۹۱۹۲
۴۷۵صعود سامان عرشحمیدرضا غلام زاده۸۷۱۸۹۴تهران ، بلوار آیت اله کاشانی ، بلوار اباذر، نرسیده به تقاطع شالی، مجتمع پاسارگاد، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۴۴۴۰۵۴۷۷۰-۴۴۰۱۱۹۰۰-۴۴۰۰۸۶۰۲۴۴۰۰۸۶۰۲
۴۷۶صعود سامانه احمد علی آزادی نوید ۷۹۱۴۸۳تهران، محله پیروزی، کوچه شعراء، خیابان پیروزی، پلاک ۰، ساختمان یاسین ورودی شرقی، طبقه پنجم، واحد۱۷۵۶۷۹۵۰۸۷-۵۶۷۹۵۰۷۷۵۶۷۹۵۰۷۷
۴۷۷صعود صدیق سهندمهدی قلیچی۹۴۲۲۴۲تهران، جمهوری، خیابان رودکی، خیابان ارومیه غربی، پلاک ۱۳۴، ساختمان آرین، طبقه دوم، واحد سوم۶۶۰۸۹۰۴۴-۶۶۸۷۷۲۴۳۶۶۸۷۷۲۴۳
۴۷۸صعود گستر سبلانرضا زاد مهدی۹۱۲۰۲۷تهران،خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، نبش پیچ شمس آباد، پلاک۸۳۵، طبقه اول، واحد۳۲۲۵۳۳۳۱۳۲۲۵۳۳۳۱۳info@sgslift.com
479صنایع مهندسی مهر آسای میلادمیلاد فرخی۹۳۲۲۰۲تهران، جاده شهریار، نرسیده به سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون، خیابان اول جنوبی، پلاک ۸۶۵۶۱۰۱۵۲-۶۵۶۱۱۰۱۹۶۵۶۱۱۰۱۹info@hydrau-farco.com
480صنایع هبو ایرانیانابوالحسن شهیر به سیروس طایفه۸۷۱۸۷۵تهران، مرزداران – خیابان ش علی مالله ابراهیمی، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۱۷۷، طبقه پنجم، واحد شمال شرقی۹۱۹۲۶۴۶۳۴۹۹۱۹۲۶۴۶۳۴۹
۴۸۱صنعت الکترونیک پژوه کاظم اسدی ۷۸۱۴۸۹تهران ، خیابان دکتر بهشتی ، بین میر عماد و مفتح ، جنب استانداری ، پلاک ۱۲ ، واحد ۱ و ۲۸۸۷۵۸۱۵۷-۶۰-۸۸۷۵۸۱۶۳۸۸۷۵۸۱۶۳
۴۸۲صنعت بالابران راجیحمیدرضا حیدری۹۰۲۰۱۵تهران، پونک شمالی، بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی، مجتمع تجاری بوستان، طبقه همکف، واحد ۷۸۱۴۴۶۰۱۵۲۲-۴۴۶۱۱۴۷۴۴۴۶۰۱۵۲۲mohammad_hedari2001@yahoo.com
483صنعتی ساختمانی بنا فن افزارمهدی بیاتی۸۳۱۶۰۹تهران ، بزرگراه رسالت ، بعد از استاد حسن بنای جنوبی ، پلاک ۱۱۰۴/۱ ، طبقه ۴ ، واحد ۷ (۲۲۳۰۴۳۴۱ -۲۲۳۰۴۳۴۷ اصلی)۲۶۱۴۱۱۹۸۲۶۱۴۱۱۹۸banafan_afzar@yahoo.com
484ضامن صنعت محمود صادق زاده ۷۹۱۴۹۱تهران، بزرگراه نواب، خیابان کمیل، جنب پمپ بنزین، شماره ۹۰۵۵۱۳۳۹۰۱-۵۵۱۴۲۱۱۰-۲۵۵۱۳۳۹۰۱
۴۸۵طراحی مهندسی ایرسا مهر اسانبرسید جواد طالقانی نیا۹۶۲۳۲۹تهران، شهرک نفت، کوچه معین یکم، خیابان معین، پلاک ۳۳، ساختمان معین، طبقه۱، واحد۶۴۴۸۶۱۸۹۹-۴۴۸۵۵۰۳۱-۴۴۸۵۵۲۹۱ ۴۴۸۵۵۲۹۱
۴۸۶طراحی مهندسی آسا قدرهادی مهدوی خواه۹۳۲۱۷۳تهران، بلوار نلسون ماندلا(جردن)، نبش کوچه شهید حمید طاهری ساختمان مرکز تجارت ایران، پلاک ۲۱۶، طبقه ۱۵۲۶۲۱۲۵۱۰-۱۲۲۶۲۱۲۵۷۳
۴۸۷عرش پیما ایرانیانیاسر پرماه۹۲۲۰۸۴تهران، نارمک، میدان هفت حوض(نبوت)، کوچه ۸ متری اول، پلاک ۵، واحد ۷۷۷۹۰۷۱۱۲-۷۷۹۵۰۵۵۴۷۷۹۵۰۵۵۴
۴۸۸عرش سازه نیک آراخاطره مظفری۹۶۲۳۴۰تهران، شهریار، بلوار شهدای اندیشه، کوچه قانون ، پلاک ۱۴، طبقه دوم، واحد۵۶۵۳۲۷۵۸۹۶۵۳۲۷۵۸۹
۴۸۹عرش فراز گیلسعید لطفیان ماتک۹۰۱۹۹۸تهران، میدان شهدا، پشت اداره برق شهدا، نبش خیابان منتظری، ساختمان کیانا، پلاک۱، واحد۱۶۳۶۶۰۲۹۱۵- ۳۶۶۰۲۹۱۴۳۶۶۰۲۹۱۴
۴۹۰عرش نورد آرینجواد صادقی۹۸۲۳۷۱تهران، شهید مدنی، جنب ایستگاه مترو فدک، مجتمع تجاری پالمیرا، طبقه ۴، واحد۴۰۴۷۷۰۳۶۳۱۸-۷۷۲۸۹۲۴۵۷۷۲۸۹۲۴۵
۴۹۱عرشیان آسانبر پارساسعید آقاجانیان۹۴۲۲۴۰تهران ، بزرگراه نواب، جنوب به شمال ، جنب پل کمیل، مجتمع افرا، طبقه هفتم، واحد ۷۱۵۵۵۴۳۷۵۶۶۵۵۴۳۷۵۵۸arshian.elevator@gmail.com
492عمران صنعت ارتاخهمهدی قدیمی گزار۹۱۲۰۳۸تهران، نازی آباد، خیابان شهیدرضا شیر محمدی، خیابان شهید مجید سلمان خرمی، پلاک ۳۳، طبقه همکف۵۵۳۰۳۶۹۰-۵۵۳۰۳۶۹۹۵۵۳۰۳۶۹۹omranlift@yahoo.com
493فاتح روان رو حبیب کامروا فر۷۸۱۲۰۴تهران، شهریار،اندیشه ابتدای فاز یک جنب فرش شو نهر، ساختمان اداری احسان پلاک ۱۷۶، طبقه دوم، واحد ۴ ۶۵۵۳۰۶۹۶-۶۵۵۳۰۲۷۸۶۵۵۳۰۶۹۶
۴۹۴فانوس آسمان آبیمسعود همتی۹۲۲۱۱۰تهران، خیابان کارگر جنوبی، کوچه شهید حبیب اله مهدی زاده، پلاک ۵، طبقه ۵ واحد ۹شرقی ۸۸۹۱۸۴۱۵-۶-۸۸۹۱۸۴۱۴۸۸۹۱۸۴۱۴www.asansor.ir.-hemmatimasoud@gmail.com
495فتحی الماس رامین فتحی ۸۵۱۷۷۹تهران ، خیابان مطهری ، نرسیده به شریعتی پلاک ۱۵ ، طبقه ۶ ،واحد ۱۲۸۸۴۰۶۹۲۱-۸۸۴۲۶۲۵۲-۸۸۴۰۰۶۸۵۸۸۴۰۰۶۸۵
۴۹۶فرا فرود ایستامحسن مهاجر۹۵۲۳۱۲تهران، خیابان مطهری، پلاک ۲۸، طبقه ۸ جنوبی۸۸۴۴۲۲۳۴-۸۸۴۴۸۷۹۵۸۸۴۴۸۷۹۵info@faraforoud.com
497فرابر برودت مهدی ارجمند ۷۹۱۲۰۹تهران، میرداماد، کوچه اول، بلوار میرداماد،پلاک ۳۵۶،طبقه اول، واحد ۷۲۶۴۰۸۱۹۸-۲۶۴۰۸۱۷۰-۲۶۴۰۸۱۷۰۲۶۴۰۸۱۷۰
۴۹۸فراز آسانبر صباسید هاشم راشدی۹۴۲۲۶۰تهران، ۶۵ متری فتح، بزرگراه ۶۵ متری فتح ، بن بست فتح سیزدهم، پلاک۴۶، پاساژ فولاد و استیل پایتخت- c17- طبقه اول۶۶۳۹۵۳۶۴۶۶۳۹۵۳۶۴faraz-asanbar@gmail.com
499فراز برج فارانفراز منصوری قلعه سفیدی۹۵۲۲۹۱تهران، بزرگراه نواب صفوی، روبروی ورودی مترو نواب، مجتمع اداری سهیل، پلاک ۵۱۸، طبقه۶، واحد۶۰۳۶۶۳۸۱۳۴۳-۶۶۳۸۱۳۴۴۶۶۳۸۱۳۴۳www.faranlift.com-info@faranlift.com
500فراز پیمای هگمتانهنظامعلی محسن لو ۸۷۱۸۴۹رباط کریم ، خ شهید رجایی ، خیابان نارون پنجم، خیابان ۱۸ متری احداثی، ساختمان نیما ۵۶۷۳۰۲۹۰۵۶۷۳۰۲۹۰
۵۰۱فراز رسان آسمانپویان رسالت پور۹۰۱۹۹۴تهران، نارمک، میدان رسالت، خیابان هنگام،روبروی شهرداری، پلاک ۱۴۱، طبقه ۶، واحد ۱۷ ۷۷۲۲۰۲۰۰-۷۷۲۷۵۳۴۸۷۷۲۷۵۳۴۸
۵۰۲فراز صعود الماسعلی نظمی۹۴۲۲۵۹تهران، میرداماد،بعد از میدان مادر، روبروی بانک مرکزی، پلاک ۱۵۵، طبقه دوم، واحد۵۲۲۲۲۴۱۰۶-۲۲۹۰۶۴۰۹۲۲۲۲۴۱۰۶fsaelevator@gmail.com
503فراز فرود بتاامیر محرم زاده۹۵۲۲۹۹تهران، علی آباد، بلوار دستواره کوچه حاجی بابابی، خیابان یاسین مجتمع آسمان پلاک ۱۱، بلوک۷، طبقه همکف۵۵۳۳۵۴۸۶-۵۵۳۳۵۶۷۲farazforodbeta@yahoo.com
504فراز فرود تهرانعلی ارغیانی۷۹۱۵۰۱تهران ، خیابان شریعتی ، بعد از چهارراه قصر ، نبش خیابان محبی ، پ ۸۵۶ ، ط ۱ ، واحد ۱ ۸۸۷۶۲۳۱۶-۸۸۷۶۲۳۱۷-۸۸۷۶۸۵۷۳۸۸۷۶۸۵۷۳farazforoud@yahoo.com
505فراز نما آسمانمحمد حسینی۹۴۲۲۴۶تهران، خیابان آزادی، بین خوش و قانعی ، پلاک۲۲۷ واحد ۱۶۶۶۴۲۱۸۳۲-۶۶۴۳۲۹۱۴۶۶۴۳۲۹۱۴
۵۰۶فرازان صنعت صعودشهاب پاینده۹۰۱۹۸۹تهران، شهرزیبا، بلوار تعاون، انتهای خ شربیانی(نبش باکری)، پلاک ۲، ساختمان آناهیتا، طبقه ۳، واحد۲۰۴۴۱۴۱۹۰۹-۴۴۱۱۱۸۴۶-۴۴۱۱۴۲۸۸۴۴۱۱۴۲۸۸
۵۰۷فرازبین ماندگاراروج آقائی فرد۸۴۱۶۶۲تهران ، خیابان کارون ، بین خیابان امام خمینی و هاشمی ، ساختمان راه پیما ، پلاک ۳۲۸ ، طبقه سوم ، واحد ۲۵ ۶۶۳۷۵۹۳۳-۶۶۳۷۵۹۳۴۶۶۳۷۵۹۳۴
۵۰۸فراسازان آسمان هیراداحمد شیاسی پور۹۶۲۳۲۱تهران، گلبرگ غربی، بعد از خیابان صفائی، پلاک ۳۸۶، طبقه دوم، واحد ۳۸۸۴۷۷۲۰۴-۸۸۴۲۳۰۶۴۸۸۴۲۳۰۶۴
۵۰۹فرس آسان رو مجتبی مهرابی ۸۱۱۲۱۰تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان صنایع، بعد از میدان نصرت، مجتمع تجاری و اداری پارسیان، طبقه اول، پلاک۹۳۵۵۲۶۲۲۸۶۵۵۲۶۲۲۸۶
۵۱۰فرمان آسانسورعلیرضا یوسفی ۸۰۹۱۲۱تهران ، خیابان طالقانی ، بین بهار و مفتح ، ابتدای کوچه طالبیان ، پلاک ۱ ، طبقه ۳ ، واحد ۵ ۸۸۳۴۱۵۴۶-۸۸۳۰۸۲۳۴۸۸۳۴۹۹۲۰
۵۱۱فرهیختگان کیاکارعلی حشمت۸۰۱۵۰۷ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ، پاساژ ارک ، طبقه ۳ ، پلاک ۴۷ ۰۴۴۱۲۲۲۲۷۶۳-۰۴۴۱۲۲۳۵۷۴۹۴۴۱۲۲۳۵۷۴۹www.farmandasanbar.com – taheri.farmand@yahoo.com
512فروز فرمان تهرانمهدی مقنیان۹۱۲۰۴۶تهران، خیابان کریم خان زند، نبش ویلا، پلاک ۲۱۴۸۸۹۰۳۷۶۴-۸۸۹۰۸۳۶۴۸۸۹۰۸۳۶۴www.foroozfarman.com – info@foroozfarman.com
513فضا آسانسورعلی ابراهیمی دوست۸۰۱۵۰۸تهران ، پاسداران ، میدان هروی، خیابان گلزار ( پناهی نیا) ، کوچه شهید حسن خاک، پلاک ۱۲، واحد۱ ۲۲۹۷۹۲۷۵-۲۲۹۷۹۲۷۲۲۲۹۷۹۲۷۲
۵۱۴فم ران سیده افسانه مسیح زاده طبری۸۱۱۲۱۳تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از ملایری پور، پلاک ۳۶، طبقه ۲، واحد ۳۸۸۳۱۸۹۶۱۸۸۳۱۸۹۶۱
۵۱۵فن آوران نوین صعودبهمن محمدی ۸۲۱۲۱۴تهران، بلوار میرداماد، حد فاصل میدان مادر و خیابان شریعتی، پلاک ۳۰، ساختمان درسا، واحد ۳۲۲۹۰۲۵۶۶-۶۸۲۲۹۰۲۵۶۶
۵۱۶فنون بالابر آسیاحسین گودرزی ۸۰۱۲۱۶تهران، شهرک غرب، بلوارفرحزادی،کوچه صفا، پلاک ۷۵، طبقه ۳۸۸۰۷۷۳۲۰-۸۸۵۶۳۵۹۶-۸۸۰۸۶۴۵۸-۸۸۰۸۶۷۰۳۸۸۵۶۳۵۹۶
۵۱۷فنی خدماتی سرعت نگار آسیا سیستمیوسف قاسم پور۸۸۱۳۲۴شیراز ، خیابان سعدی ، مجتمع تجاری ملت،‌ واحد ۱۰۷۰۷۱۱۲۲۴۵۱۷۴-۲۲۳۱۱۵۹۷۱۱-۲۲۴۵۱۷۴
۵۱۸فنی و مهندسی ساوالان سیر آسیامحمد محمدی۸۸۱۹۳۴تهران ، بزرگراه رسالت ، بین مجیدیه و ۱۶ متری اول ، پلاک ۱۱۰۷ واحد۹، طیقه ۲۲۲۵۳۱۱۸۰-۲۶۳۰۰۴۴۵-۲۶۳۱۴۵۶۸-۹۲۶۳۰۰۴۴۵
۵۱۹فنی آرمین آسانسورامیر محمد رئیس حسینی۹۷۲۳۵۴تهران، شهرک غرب، فلامک شمالی، کوچه نهم، پلاک ۲۶، (بالای همکف) واحد ۳۸۸۰۸۲۵۲۷۸۸۰۸۲۵۲۷amir.raishossein@gmail.com
520فنی بازگانی بهبر فراز پویامحمدرضا فراهانی۸۱۱۰۷۸تهران، پیروزی، خیابان کلینی ، کوچه فرهاد ادبی فر، پلاک ۱، طبقه یک، واحد غربی۷۷۴۸۷۰۷۶۷۷۱۴۲۰۳۵
۵۲۱فنی کابین آسانسور آقامعلی دهقانی ۷۹۱۲۱۹تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، بالاتر از عباس آباد ، کوچه متحیری ، پ ۶۰ ، ط ۶ ، واحد ۱۸ ۸۸۷۶۷۱۴۶-۸۸۷۵۷۷۲۸-۹ ۸۸۷۶۷۱۴۶
۵۲۲فنی مهندسی الماس صنعت آرتامصطفی میرزائی۹۵۲۲۹۸تهران، سعادت آباد، خیابان شهید وحید ریاضی بخشایش ، خیابان سیزدهم غربی، پلاک ۴۱، طبقه سوم۲۶۷۴۳۷۹۶-۲۶۷۴۳۷۸۳۲۶۷۴۳۷۸۳mirzaeimostafa77@yahoo.com
523فنی مهندسی ایده آل آسانبر آترینعباس خسروجردی۹۲۲۱۳۴تهران، شهر آرا، خیابان پاتریس لومومبا، مبش خیابان آبشوری غربی، ساختمان پارس، پلاک ۱۶۸، طبقه ۲، واحد۴۸۸۱۷۵۶۹۶-۸۸۷۶۰۳۳۲۸۸۷۶۰۳۳۲atrinlift@yahoo.com
524فنی مهندسی آسان صعود نیمانیما رشیدی قبادلو۹۷۲۳۵۷تهران، رسالت، میدان رسالت، خیابان طاهر خانی، پلاک ۱۸، واحد ۱۲۷۷۲۰۰۵۱۸۷۷۲۰۰۵۱۸
۵۲۵فنی مهندسی پیشگامان صنعت ماندگاررضا محتشم مهر۹۱۲۰۳۷تهران، بزرگراه رسالت، جنب پل سید خندان، خیابان شهید کابلی، پلاک ۱۹، واحد ۳۸۸۴۶۸۶۲۳۸۸۴۶۸۶۲۳www.psmelevatorco.ir
526فنی مهندسی نگین کوهستان ایرانیانمعید اسماعیل زاده رودسری۸۸۱۹۲۱تهران،خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان آرامش، پلاک ۲۴، واحد۴۲۶۲۹۰۹۶۹-۲۶۲۰۷۹۹۳۲۶۲۰۷۹۹۳
۵۲۷فنی مهندسی نوین صنعت همراه پارسیانعسگر احمدی تازه آبادی۸۸۱۸۹۶تهران ، سازمان برنامه شمالی، خیابان کیهان، خیابان اول، پلاک ۸، ساختمان امید ، طبقه چهارم، واحد ۲۸۴۴۱۶۱۳۲۴-۴۴۱۲۸۶۷۱ ۴۴۱۲۸۶۷۱
۵۲۸فنی مهندسی و خدماتی بیهق اوج نیروحسن طبسی ۷۹۱۳۸۱تهران ، جنت آباد، لاله شرقی، نبش یاسمن، پلاک ۶۳، طبقه ۳۴۴۴۲۷۲۵۹-۴۴۶۰۴۶۶۵-۴۴۴۴۰۵۷۰۴۴۴۴۰۵۷۰bon_asansor@yahoo.com
529فنی و مهندسی شهاب فراز کهکشاناحمد پیرمرد بیرکی۹۱۲۰۳۴تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به متروی باقری، پلاک ۳۵۵، طبقه منفی یک ۷۷۱۴۲۰۶۵۷۷۳۳۹۵۶۷shahab_faraz@gmail.com
530فنی و مهندسی فناوران آریا تک حسن عظیمی باویل ۸۳۱۴۸۸تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، خیابان اندیشه ۲ شرقی، پلاک ۲۴، واحد ۴۸۸۵۱۹۰۳۳-۸۸۵۱۱۷۹۱-۸۸۴۴۸۴۵۹۸۸۵۱۹۰۳۴
۵۳۱قائم آسانسورنوراله رحیمی ۸۲۱۲۱۸تهران ، میدان رسالت ، خیابان سلمان طرقی ( آذر ) ، تقاطع فرجام غربی ، ساختمان ۸۸۵ ، طبقه ۳ ، واحد ۵ ۷۷۸۹۱۳۵۴-۷۷۸۹۷۹۴۳۷۷۸۹۷۹۴۳
۵۳۲کادوس آسانسور کیشمحسن علیخواه کرد محله۹۱۲۰۷۷جزیره کیش، بازار هرمز، طبقه اول، غرفه N142 (شعبه تهران: تهران، خیابان گاندی، خیابان ۲۳، پلاک۱۹، واحد ۳۰۱)۸۸۶۶۴۰۴۵-۷-۸۸۲۰۷۲۶۳-۰۷۶۴۴۴۵۱۶۶۴-۰۲۱۸۸۲۰۷۶۶۳۰۷۶۴۴۴۵۱۶۶۴-۰۲۱۸۸۲۰۷۶۶۳kadooselevator@yahoo.com
533کار آمد آسانسورعلی بلوکی۷۸۱۲۲۱تهران، کیلومتر۸ جاده مخصوص ، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، کوچه دوم انتهای کوچه یکم، سمت راست، بن بست سوم، پلاک ۵۴۴۵۹۲۱۷۳-۴-۴۴۵۹۲۱۸۲۴۴۵۹۲۱۸۲
۵۳۴کارا آسانبر آریااسماعیل عباسیان گواسرائی۸۴۱۶۶۸گیلان -لنگرود-خ سعدی – روبروی نمایشگاه توکل(شعبه تهران: ستاری شمالی ، بالاتر از پیامبر ، نبش کوچه اسدی ، پلاک ۴۱ ، واحد ۱۳)۰۱۴۲۵۲۳۵۵۵۰-۰۱۴۲۵۲۴۰۹۳۵۱۴۲۵۲۳۵۵۵۰
۵۳۵کارا بریس سازهمهدی رجبی۹۲۲۰۸۳۹۱۲۶۲۶۳۰۲۶
۵۳۶کامه افق رو آسانبرمجید رضا خانی۹۴۲۲۷۲تهران، چهارراه قصر، کوچه زارتشت، کوچه زمانی، پلاک۱۲، طبقه اول، واحد۱۱۸۸۴۶۱۲۵۳-۸۸۴۴۴۶۳۹۸۸۴۶۱۲۵۳
۵۳۷کامه آوین و آیدینمهدی علی محمدی۹۶۲۳۳۴تهران، آیت اله سعیدی، چهاردانگه، خیابان هیدخ، پلاک ۱۲۶، طبقه دوم، واحد شرقی۵۵۲۴۵۸۷۳۵۵۲۴۵۸۷۳info@kamehacc.ir
538کاوش فراز پیمارضا حبیبی صمدی ۸۱۱۵۱۳تهران ، تهران نو ، خیابان شورا ، خیابان شهید کامبیز خشی ، شماره ۱۳۹ ، طبقه همکف۷۷۴۱۷۵۰۹-۷۷۴۲۷۹۱۹۷۷۴۶۸۴۴۲
۵۳۹کاویان پولاد سیرجابر اکبرپور کلانکلایه۹۹۲۴۱۲تهران، لویزان، خیابان جوانشیر، خیابان احمد آبادی، خیابان گلزار غربی، پلاک۲۱
۵۴۰کائن آسانبرمسلم عمادین۸۹۱۹۴۶تهران، ابتدای جاده دماوند، پلاک ۳۷۰، مجتمع تجاری بابایی، طبقه اول، واحد ۸۱ ۷۷۷۴۴۳۱۶۷۷۷۴۴۳۱۶www.kaenlift.com – kaenasanbar@yahoo.com
541کسری پیمای آسانبرعلی روشن پور۹۸۲۳۶۵ورامین، خ شهدا، روبروی بانک رفاه، ساختمان الماس شرق، طبقه ۳، واحد۲۳۶۲۷۶۸۴۳۳۶۲۷۶۸۴۳
۵۴۲کنتاک آسانسور علی اصغر دنیوی ۷۸۱۵۱۵تهران، بلوار فردوس شرقی ( ابراهیمی جنوبی) کوچه شانزدهم، پلاک ۷، واحد ۲۵۴۴۰۸۵۹۸۷-۶۶۷۰۴۸۰۸۶۶۷۱۶۲۰۵
۵۴۳کوپل آسانسور علیرضا رحیمی اردلی۷۸۱۲۳۰تهران ، بلوار دانشجو، نرسیده ب میدان یاسمن، جنب رستوران شان لی، پلاک ۱۰، طبقه ۲، واحد۲۰۲ ۲۶۸۰۱۸۵۲-(۱۱خط- ۲۶۸۰۱۸۳۳)۲۶۸۰۱۸۵۲www.kouplelift.com – info@kouplelift.com
544گروه آسانبرو پله برقی رسامزهره یپرم(غلامرضا درودیان نقوسیان)۹۹۲۳۷۵تهران، گلبرگ غربی، کرمان شمالی ، پلاک ۶۶( پردیس، خرمدشت، خ قائم، خ معاصر، پلاک ۳۷۰، طبقه همکف)۲۲۹۳۹۰۶-۲۲۹۸۳۹۰۵۲۲۹۸۳۹۰۵
۵۴۵گروه تکلیف توانفرامرز زمانخانپور۹۵۲۳۱۷تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از محمودیه، پلاک۲۷۹۴، طبقه سوم، واحد۱۳۲۲۶۵۹۱۳۱-۲۲۶۵۹۱۳۴۲۲۶۵۹۱۳۴
۵۴۶گروه صنعتی شاندرمن آسیا محسن بلبلی۸۸۱۹۲۷تهران، خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به تقاطع هاشمی، پلاک ۵۰۸، واحد۳۸۸۳۶۲۰۰۲-۸۸۳۶۷۵۰۹-۱۰ ۸۸۳۶۲۰۰۲
۵۴۷گروه مهندسی تدبیر سیستم بهبودپژمان خسروی۹۲۲۱۲۴تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، پلاک۳۴، طبقه۴۲۲۹۰۶۶۲۴-۵-۲۲۲۵۲۱۷۷۲۲۲۵۲۱۷۷www.tadbir-enggroup.com – info@tadbir-enggroup.com
548گروه مهندسی فراز رهنماعلیرضا تجلی زاده خوب۹۹۲۳۹۲تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، کوچه گلستان۱۴، برج نگین رضا، واحد۵۱۵۴۴۰۳۰۳۲۱-۲-۴۴۰۴۳۶۰۸۴۴۰۳۰۳۳۸www.fujiliftir.com freg@fujiliftir.com
549گسترده طوسنرگس سالمی۷۸۱۰۵۲تهران ، خیابان استاد مطهری ، بین لارستان و میرزای شیرازی، پلاک ۴۰۰(بلوار فردوسی مقابل مخابرات ساختمان اسکان، طبقه ششم )( داخلی (۱)۰۵۱۳۷۶۸۰۰۷۵ – ۸۸۹۰۱۹۱۷۸۸۹۰۱۹۱۷Thyssenkrupp_assanbar@yahoo.com
550گسترش تجهیزات داناسید علی رضوی۹۶۲۳۳۶تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد۱۷۷۶۲۶۰۲۲-۷۷۵۳۸۶۸۳۷۷۵۳۸۶۸۳
۵۵۱گسترش داده پردازی پارایهبهنام یوسف زادی۹۶۲۳۳۲تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از پل میر داماد، کوچه سرو، پلاک ۵، طبقه ۴۸۸۶۵۲۶۰۰-۸۸۶۶۲۳۰۰۸۸۶۶۲۳۰۰
۵۵۲گسترش صنعت آسانبرملیک ملکی بخشمندی ۸۱۱۲۳۶بزرگراه فتح، بطرف شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور روبروی گوشیتران، خیابان مختاری ، پلاک ۹۶۶۸۰۰۷۸۰-۶۶۸۰۵۱۲۵۶۶۸۰۵۱۲۵
۵۵۳گلبام صنعت پارسعلی عباسی۱۴۰۰۲۴۱۸تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دامپزشکی، پلاک ۱۱، واحد۴۶۶۰۲۳۴۲۵۶۶۰۲۳۴۲۵
۵۵۴گلدیس آسانبر پارسسارا جعفری پاکزاد۸۸۱۹۴۲تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، روبروی اریکه ایرانیان، کوچه شهید اناری، پاساژآریا، طبقه چهارم، واحد ۴۰۴۸۸۳۸۵۵۶۷ -۶۸-۸۸۶۹۸۷۲۷۸۸۵۹۱۴۷۸www.goldislift.ir – info@goldislift.ir
555لیان پیشرو نیک پایتختمهدی اکبر پور۹۴۲۲۳۹تهران، ۶۵ متری فتح ، فتح ۱۳، مجتمع استیل و فولاد پایتخت، پلاک ۴۶، طبقه ۱،واحد c28 akbarpoorghohary@yahoo.com
556لیان صبا آسانبرعزیز کهربایی کنده۸۸۱۹۳۵بوشهر ، خیابان سنگی ،کوچه جنب استانداری بوشهر (خیابان بوستان ۶)بعد از زبانسرا ۷۷۱۳۵۳۰۸۴۰ ۷۷۱-۳۵۳۰۸۴۰
۵۵۷لیفتا پارسیحیی رشیدی ورنکشی ۸۱۱۲۳۸تهران ، شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ،بالا تر از نیایش ، برج افق ، طبقه ۶ ، واحد ۴۲ ۲۲۰۹۶۸۸۰-۱-۲۲۰۷۸۴۴۸۲۲۰۷۸۴۴۸
۵۵۸لیو تجارت اوراسیامحمدحسین قوامی شیرازی۹۸۲۳۶۷تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تور، پلاک ۸، طبقه چهارم، واحد۱۱۲۶۲۹۴۵۷۵-۲۶۲۹۴۳۸۱۲۶۲۹۴۳۸۱
۵۵۹مازند ایمن رو الوندرضا نیکخواه آبادی۸۸۱۹۲۹تهران، خیابان امام خمینی (ره) ، نرسیده به خیابان نواب، نبش کوچه مهربان، پلاک ۱۷۶۶۱۷۸۱۶۰۶۶۱۷۸۱۶۰
۵۶۰ماهان آسانبر ایمنسید محمد سلوکی گلسفیدی۹۲۲۱۲۱تهران،نارمک، خیابان گلستان، خیابان بزرگیان، پلاک ۸/۱، طبقه اول، واحد ۲۲۲۹۵۷۵۰۶-۷۷۲۵۵۱۲۱۷۷۲۵۵۲۷۶mahanliftco@yahoo.com
561ماهان آسانبر آریااحمد علی قمی۹۶۲۳۱۹تهران،فلکه سوم تهرانپارس، خیابان ۱۹۶ شرقی، پلاک ۵۱۵، طبقه ۴، واحد۸۷۷۷۳۸۲۱۴۷۷۷۳۸۲۱۴
۵۶۲ماهان آسانبر کهربای شرقمجید محمدی۹۵۲۳۱۳تهران، سه راه افسریه، خیابان ۳۵ متری قصر فیروزه، ساختمان نیک روز، پلاک ۱۵، واحد ۴۲۱۳۳۲۲۴۶۱۸-۳۳۲۲۴۶۹۷۳۳۱۱۴۶۹۷
۵۶۳ماهان بالابر آرینجابر اکبرپور ۹۳۲۱۷۸تهران، چهارراه پاسداران، میدان حسین آباد، خیابان احمد آبادی، کوچه گلزار غربی، پلاک ۲۱، واحد۱۲۲۹۸۴۲۴۵-۲۲۹۸۶۲۴۷-۲۲۹۸۶۲۴۵۲۲۹۴۱۶۹۹
۵۶۴ماهان سازه برمجید شرف زاده۸۴۱۶۸۹تهران، دماوند، محله جیلارد، خیابان بیمارستان سوم شعبان، بلوار شهید بهشتی، پاساژ هلالی شکل ظابطی، طبقه منفی۷۷۲۹۱۱۶۸-۷۷۷۲۱۸۲۶۷۷۷۲۱۸۲۶
۵۶۵مبتکران آسانبر پرشیناصغر نوزاد گنزقی۹۱۲۰۴۵تهران، بزرگراه نواب، خیابان محبوب مجاز غربی، پلاک ۳۸۸، طبقه اول، واحد۲۵۵۷۹۰۸۹۵-۵۵۷۹۸۸۴۲۵۵۷۹۸۸۴۲mobtakeranpersian@hotmail.com
566محبوب آسانبر پارسیانمهران محبوب نژاد۹۳۲۲۱۵تهران، پیچ شمیران ، خ انقلاب بهار جنوبی، برج بهار ، پلاک ۳۷، طبقه اول تجاری واحد ۳۰۹۷۷۵۰۲۷۱۳-۷۷۵۰۲۹۵۹-۷۷۵۰۳۰۹۲-۷۷۵۰۳۱۱۶۷۷۵۰۲۷۱۳www.mahboobasanbar.com
567محمد آبادگران پارس کهنمحمد عبدی۹۳۲۱۸۶تهران، پاکدشت، بلوار امام رضا(ع)، روبروی بیمارستان شهدای پاکدشت ، پلاک ۷۶۶۳۶۰۱۷۱۹۸۳۶۰۱۷۱۹۸asansormega@gmail.com
568مدیریت سرمایه پانادژسانمونا اکبری نوری۹۸۲۳۶۹تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خ شفق، پلاک۳۸۸۵۶۳۳۴۵۸۸۵۶۳۳۴۵
۵۶۹مشارکاران شرقمهرداد مرادی سبزوار۱۴۰۰۲۴۱۳تهران، شریعتی, خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، پلاک ۳۷، ساختمان زمردفام، واحدA11
570معراج صعود اندیشهاحد رنجبر آذرفام۸۷۱۸۷۳شهریار، فاز یک اندیشه،کوچه هاشمی، مجتمع ارم، بلوک A، طبقه سوم، واحد ۱۱۶۵۵۳۷۷۶۷-۶۵۳۵۳۸۶۲۰۶۵۵۳۷۷۶۷
۵۷۱معراج صنعت تهرانمجید تقوایی ویرثق ۷۹۱۲۴۳تهران ، بزرگراه یادگار امام ، بلوار شهید تیموری ، خیابان عموزاده ، کوی پیام ، پلاک۱۴ ، طبقه۲ ۶۶۰۶۴۸۷۲-۶۶۰۳۵۵۶۰-۶۶۰۶۴۸۷۳۶۶۰۳۵۵۶۰
۵۷۲معین آسانبرکامران امیر نژاد ۸۴۱۶۸۴تهران ، خیابان آذربایجان، روبروی بیمارستان شهریار، ساختمان پنج گنج، پ ۱۰۴۵طبقه دوم، واحد ۷۶۶۳۵۸۲۳۶۶۶۳۵۸۲۳۶
۵۷۳مه فخرآسانکار حامد جعفری پاکزاد ۸۵۱۷۲۸تهران ، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان کوهستان، مجتمع تجاری اداری اپال، طبقه یازدهم، واحد ۱۱۰۴۸۸۶۹۸۷۲۷-۳۶۸۸۶۹۸۷۳۶Jafari.pakzad@gmail.com
574مهدی صعود تهرانحشمت اله نجفی ۸۳۱۶۴۴تهران ، تهرانپارس ، میدان پروین ، خیابان ۲۱۲ شرقی ، پ ۶۲۵، طبقه ۴ ، واحد ۱۲۷۷۳۲۷۹۵۲۷۷۳۲۷۹۵۲
۵۷۵مهربان آسانسور واروش عیسی قلیان ۸۱۱۲۴۷تهران خیابان دماوند، ایستگاه پل،خیابان میر حسینی، خیابان اینویا، پلاک ۲۴، طبقه اول۷۷۸۴۹۹۴۳-۷۷۲۵۶۵۸۰-۷۷۸۳۴۹۲۲۷۷۸۳۴۹۲۲mehraban_lift@ymail.com – Varouj_lift@yahoo.com
576مهندسی پولاد آسانبرانعلی شنوی ۸۱۱۲۴۸تهران، خیابان اشرفی اصفهانی ( باغ فیض) ، خیابان شهید ناطق نوری، پلاک ۱۵، واحد ۳، طبقه اول۴۶۰۴۲۹۰۶-۴۶۰۴۲۹۱۷۴۶۰۴۲۹۱۷POOLAD_C@HOTMAIL.COM
577مهندسی نیک افروز نیماعلی اصغر حسینی منسوب۸۱۱۵۳۰تهران ، بزرگراه جلال آل احمد، بین کارگر و پل گیشا، پلاک ۳، طبقه ۲ واحد ۲۰۲۸۸۲۲۴۷۱۷-۸۸۲۲۴۱۵۴۸۸۲۲۴۱۵۴
۵۷۸مهندسی اطلس فراز امینحبیب امین آبادی۸۸۱۳۰۵تهران ، خیابان سبلان جنوبی ، نبش کوچه باغشاهی، پلاک ۴۴، طبقه اول۷۷۸۲۲۴۲۹-۷۷۸۴۸۶۲۴-۷۷۸۴۱۹۹۷۷۷۸۲۲۴۲۹
۵۷۹مهندسی اکباتان بالابر نیکعلی اسماعیلی ۸۱۱۳۴۸تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ۱۴۸ شرقی ، پلاک ۶۴، واحد ۴۷۷۸۴۱۸۵۴-۷۷۷۰۹۴۷۱-۷۷۸۱۴۰۶۶۷۷۸۱۴۰۶۶
۵۸۰مهندسی آسا تک الوندزهرا سنجری راد۹۴۲۲۵۷تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، شماره ۳، واحد ۵۲۶۲۰۷۲۸۸-۲۶۲۰۷۳۷۶-۲۲۰۵۳۱۷۶۲۲۰۵۳۱۷۶www.asatecalvand.com
581مهندسی آسانبر دارمان ایرانیانسهیلا امیرزاده گوغری۹۱۲۰۶۳تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۶، واحد ۷۷۷۵۲۶۷۲۵-۸۸۵۴۲۸۹۴-۵-۷۷۵۱۳۵۳۴۷۷۵۱۳۵۳۴www.Darmanelevator.com – Info@Darmanelevator.com
582مهندسی آسانبر عصرتوسعه وهاب جلیلی فر۹۶۲۳۲۰تهران، جنت آباد مرکزی، بزرگراه ستاری، ۲۰ متری گلستان شرقی، پلاک ۳۳، واحد جنوب غربی۴۴۴۴۰۵۶۵۴۴۴۴۰۵۶۵
۵۸۳مهندسی آسیا گستر مسعود حسین مهرگانی۹۳۲۱۴۷تهران،رسالت، کوچه آژنگ، بن بست سلامت دوم، پلاک ۲، طبقه سوم۷۷۱۹۹۲۱۷-۷۷۴۹۴۵۴۳۷۷۴۹۴۵۴۳ mehregani270@yahoo.com
584مهندسی آکسون فراز صنعتامیر ابراهیمی۹۹۲۴۰۱تهران، نظامی گنجوی، سید جال الدین اسد آبادی، خیابان ۵۳، پلاک ۳۴، طبقه ۲۸۸۶۰۵۵۶۷-۸۸۰۳۴۲۵۹۸۸۶۰۵۵۶۷info@axonelevator.com
585مهندسی بازرگانی تکین صنعت سپنتاسید حمید یاسینی۹۶۲۳۲۲تهران،زعفرانیه، میدان اعجازی، ساختمان آصف، پلاک ۱۰۸ قدیم۲۲۱۷۵۳۸۳-۲۲۱۷۵۳۸۵۲۲۱۷۵۳۸۵
۵۸۶مهندسی بنا آسانبر تدبیرپرویز پدرام۸۶۱۸۰۸تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، شیراز شمالی، پلاک ۱۱۳، واحد ۸۸۸۰۶۷۰۱۰-۸۸۰۶۷۰۱۱۸۸۰۶۷۰۱۱info@banaelevator.com
587مهندسی پارسا آسانبر کسریداریوش اشتیاقی۸۳۱۶۱۷تهران، یوسف آباد، خیابان ۵۴، پلاک ۱۰، واحد ۱۷۸۸۶۰۷۶۲۹ -۸۸۶۰۷۶۲۸-۸۸۰۴۴۳۵۳۸۸۰۴۴۳۵۳www.parsalift.com – info@parsalift.com
588مهندسی تکسان آسانبر پویاعلی فرخی ۸۹۱۹۴۸تهران ،اشرفی اصفهانی، خیابان مخبری، بین عدل و سردار جنگل، پ ۱۳۸،واحد۳۴۴۴۷۹۱۸۰-۱-۴۴۴۷۰۰۰۷۴۴۴۷۰۰۰۷
۵۸۹مهندسی خاور آسامحمدتقی طهرانچیتهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار( نیلوفر)، کوچه یکم، پلاک .۳۸،
۵۹۰مهندسی خدماتی رواق پردیس میناداود ارزانش۹۲۲۰۹۶تهران، اسلامشهر، میدان نماز، خیابان المهدی، بین کوچه ۱۸ و ۲۰ ، پلاک ۲۰۸۵۶۳۷۸۸۰۹-۸۹۷۸۸۷۷۲۸۹۷۸۸۷۷۲davoodarzanesh@yahoo.com
591مهندسی راه یاب زرفامامیر فرهاد اسمعیلی۹۴۲۲۳۶تهران، جردن، بلوار آفریقا، خیابان شهید سرتیپ و حید دستگردی، پلاک ۲۵۱، طبقه ۵، واحد۲۸۸۲۴۹۶۱۱-۸۸۶۴۲۳۱۴-۸۸۷۸۷۷۵۵۸۸۶۴۲۳۱۴www.rise-gift.com
592مهندسی ساباط سازان پایدارسجاد ساکی۹۳۲۱۹۶تهران، سهروردی شمالی، نبش خیابان هویزه شرقی، پلاک ۵۸۳، طبقه سوم، واحد۶۸۸۷۶۸۶۷۷-۸۸۷۳۸۹۲۲۸۸۷۶۸۶۷۷
۵۹۳مهندسی سبا آسانبرموسی نظربیگی۹۲۲۱۲۵تهران، بلوار اندرزگو، نبش خیابان وطن پور شمالی، پلاک ۵، برج بام، طبقه ۷شرقی۷۵۹۸۶-۲۶۷۶۹۹۱۸۲۶۷۶۹۹۱۸info@sabalift.com
594مهندسی سبا سرویس آسانبرمهرداد سلامت۹۲۲۱۰۱تهران، بلوار نلسون ماندلا(جردن)، نبش کوچه شهید حمید طاهری ساختمان مرکز تجارت ایران، پلاک ۲۱۶، طبقه ۱۵، واحد۱۴۲۳۷۸۲۲۶۵۸۲۴۲www.sabalift.com – info@sabalift.com
595مهندسی سماء صعود جماحمد مقیسه۹۱۲۰۵۵تهران، تهرانپارس، بلوار شاهد، بین ۲۱۶و ۲۱۷، پلاک ۱۳۶، واحد ۲۷۷۰۷۸۰۵۱۷۷۰۷۸۰۵۱
۵۹۶مهندسی سماء فراز آریا مرعشی ۸۰۱۱۸۶تهران ، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ، بالاتر از میدان کلانتری ، نبش خ ۳۹ ، پلاک۳۴۷ ۸۸۸۸۱۲۱۴۸۸۸۸۱۲۱۴
۵۹۷مهندسی سهند فراز کوشامحمد علیزاده۸۲۱۲۵۶تهران ، خیابان طالقانی، بعد ازچهارراه بهار،کوچه وزین، پلاک ۵، واحد ۸=’منطقه آزاد کیش-۷۷۶۳۵۴۴۱-۷۷۶۳۳۲۸۷-۴۴۲۲۱۶۴۴۷۷۶۳۳۲۸۷
۵۹۸مهندسی سهیل پیمای آریاحسین شهبازی چالشم ۸۴۱۶۷۳تهران ، صادقیه، خیابان سازمان آب، نبش خیابان نیرو ،پلاک ۱۵۴، طبقه ۳، واحد۷۴۴۲۵۵۷۱۲-۴۴۲۲۵۰۰۲۳-۴۴۲۵۵۷۱۳۴۴۲۵۵۷۱۳
۵۹۹مهندسی سی تک سازه پارسیانپیام شهبازی۹۱۲۰۳۵تهران،نازی آباد، خیابان نیک نام شمالی، تقاطع چهارراه احدی، پلاک۹۲۵۵۱۸۱۰۰۲-۵۵۳۳۲۳۵۱-۵۵۳۳۲۳۵۲-۵۵۱۸۱۰۰۳۵۵۱۸۱۰۰۳ctak_elevator@live.com
600مهندسی سی تک سازه پایدار پارسیانمیلاد جیبا۹۵۲۲۸۹تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، پل یادگار امام، مجتمع اداری تجاری پاسارگاد، طبقه دوم، واحد ۵۰۳۴۴۲۵۵۱۹۲-۴۴۲۵۵۱۹۳۴۴۲۵۵۱۹۳ctak-elevator@live.com
601مهندسی صدرا صنعت آسانبرسید احسان مکی۹۶۲۳۲۵تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، پلاک ۸، طبقه دوم، واحد۷۸۸۲۰۳۶۱۴-۸۸۲۰۳۶۱۰-۱۲۸۸۲۰۳۶۱۴
۶۰۲مهندسی صعود سیر سهندمحمد قادری۹۴۲۲۵۱تهران، انتهای یوسف آباد، نبش کوچه۷۲، پلاک ۴۷۸، طبقه دوم، واحد ۹۸۸۲۱۱۰۰۷-۸۸۰۳۱۵۴۵-۸۸۰۳۱۵۰۵۸۸۲۱۱۰۰۷info@bestlift.ir
603مهندسی فیدار آسانبر پاسارگادرضا گلریز۹۲۲۱۰۴تهران، تهرانپارس،میدان شاهد، خیابان شهیدان مهدوی زفرقندی (۱۹۶ شرقی)، پلاک ۴۲۰، طبقه دوم، واحد۳۷۷۳۳۹۱۰۵-۷۷۳۴۰۶۵۵-۷۷۷۸۳۲۲۹۷۷۳۳۹۱۰۵info@fapelevato.com- www.fapelevator.com
604مهندسی کیهان ابنیهعباس وفائی۹۵۲۲۸۸تهران، بلوار فردوس شرق، نبش وفاآذر جنوبی، مجتمع آیریک سنتر جنوبی، طبقه ۳، واحد ۱۰۷۴۴۹۷۴۵۱۷-۴۴۰۲۴۹۸۴-۴۴۹۷۴۵۰۲۴۴۹۷۴۵۱۷keyhanabnieh@yahoo.com
605مهندسی ماهان گسترش آسمان محسن خالو ۸۰۱۲۴۰تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک۴۱، واحد ۳۸۸۲۰۲۸۶۵-۸۸۷۷۶۳۰۸۸۸۷۷۶۳۰۸
۶۰۶مهندسی مهدیس آسانبر فرازحسین پورطلوعی ۸۶۱۸۰۵تهران ، خیابان شریعتی ، بالاتر از پل رومی ، بن بست حقیقت خواه، پلاک ۱۷۷۵، طبقه ۵، واحد۱۷۲۲۶۷۸۸۸۱-۳-۲۲۲۴۷۸۶۱-۲۲۲۴۸۹۲۷-۲۲۲۴۵۷۱۹۲۲۲۴۳۶۴۵
۶۰۷مهندسی نقش صنعت تهران مانی ناوی ۸۱۱۲۵۲تهران ، خیابان دولت ، بین اختیاریه و دیباجی جنوبی، پلاک ۱۰۹، طبقه ششم، واحد۴۴۲۲۷۶۷۹۹۵-۲۲۷۶۰۵۴۸-۲۲۵۴۸۳۷۹۲۲۷۶۷۹۹۵
۶۰۸مهندسی نوین ران صنعتحمیدرضا شفیعی ۸۰۱۲۶۳تهران ، کوی نصر ، ( گیشا ) ، نبش خیابان ۳۹ ، پ ۲۷۰ ، طبقه ۱ ، واحد ۸ ۸۸۲۸۹۴۲۴-۸۸۲۸۶۴۲۹-۸۸۲۸۶۴۳۰-۸۸۲۴۳۴۰۷۸۸۲۴۳۴۰۷NovinRun@yahoo.com
609مهندسی نوین ران صنعت مهد آسانبر مهدی محمدیون۹۳۲۲۱۲تهران، میدان پونک، بلوار میرزا بابائی، خیابان پاک، خیابان اردیبهشت شرق، پلاک۳۴۴۴۶۲۱۳۸۰-۴۴۶۲۱۹۵۰۴۴۶۲۱۹۵۰novinran mahd@yahoo.cm
610مهندسی هامان روان البرزمحمدحسین ادریسی۹۵۲۲۸۵تهران، خیابان دماوند، خیابان سوم نیروی هوائی، کوچه حسین مسعودیان فرعی، ۳/۳۷۷۷۱۵۳۴۶۰-۷۷۹۸۱۵۰۳۷۷۹۸۱۵۰۳info@hamanlift.com
611مهندسین مشاور هیدرو گستر آسانبرامیر بیوک خرمی ۸۵۱۷۳۴تهران، سعادت آباد، پاین تر از کاج، خیابان صرافهای جنوبی، نبش کوچه شهید کنعانی مقدم، مجتمع بهاران، طبقه دوم، واحد ۱۰۸۸۵۶۳۶۳۸-۸۸۶۸۸۷۹۸۸۸۶۸۸۷۹۸
۶۱۲مهندسین مشاورعرش پیمای آپاداناغلامرضا صفرپورملکرودی ۸۱۱۲۰۲تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، نبش خیابان نوبهار، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۲۴۴۴۱۷۳۲۲۳-۴۴۱۲۱۶۹۸-۴۴۱۳۹۵۱۱۴۴۱۷۳۲۲۳
۶۱۳میلاد آسانبرآریا علی عامری ۸۳۱۲۴۱تهران ، نارمک ، خ گلبرگ شرقی ، بعد از چهار راه دردشت ، مجتمع اداری تجاری گلبرگ ، طبقه۳ شرقی ، واحد ۵۴۷۷۹۴۵۶۷۹-۷۷۹۵۸۸۵۲-۷۷۱۹۸۳۷۹-۷۷۱۹۴۱۸۷۷۷۹۵۸۸۵۲
۶۱۴میلاد صعود ماندگارامیر رمضانی۹۲۲۰۸۵تهران،خیابان نامجو، ایستگاه روشنایی، جنب کوچه شایقی، پلاک ۸۴۸۷۷۵۷۵۰۶۳-۷۷۵۷۱۴۹۰-۷۷۵۷۱۴۸۹۷۷۵۷۱۴۸۹
۶۱۵نام آوران صنعت افشاراکبر بخشی۹۳۲۲۲۰تهران، نظام آباد شمالی، خیابان شهید محمود مهرانپور، خیابان شهید آیت اله مدنی، پلاک ۱۳۹۸، طبقه دوم، واحد۴۷۷۱۸۸۷۵۴-۵۷۷۱۸۸۷۵۴namavaran.s@gmail.com
616نبض صنعت نوین کویر قممحمود محلوجیان۸۹۱۹۵۸قم، بلوار عطاران، بین کوچه ۶ و ۸، ساختمان یاسمن، طبقه ۳، واحد۳۰۲۵۳۲۹۲۶۱۷۴-۰۲۵۳۲۹۱۷۹۸۰۲۵۳۲۹۲۶۱۷۴
۶۱۷نصر صنعت روانساسان همتی۹۳۲۱۵۳تهران، جنت آبادجنوبی، خیابان لاله شرقی، کوچه ۱۲ متری وحدت، پلاک ۹۵، طبقه اول۴۴۴۶۶۵۶۷-۴۴۴۷۵۰۸۶۴۴۴۶۶۵۶۷nasrlift@yahoo.com
618نگین آرام سازه سعید عابدی ۸۲۱۲۵۸تهران ، اتوبان شهید همت، جنب اتوبان امام علی(ع)،خیابان ریحانی، جنب چهارراه نعیم، پلاک۵۱، واحد۱۱۲۲۵۲۳۰۰۶-۲۲۵۲۳۰۱۲-۱۹-۲۶۳۱۱۹۸۶۲۲۵۲۳۰۰۶
۶۱۹نگین آسانبر آروین محمد امین پژوهان فر۸۱۱۵۳۶تهران، اتوبان یادگار امام ، بین خ امام خمینی ( ره) و خیابان هاشمی، خیابان غفوریان، پلاک ۷، واحد۴۴۴۸۴۴۴۲۰-۶۶۳۷۴۱۴۹ ۶۶۳۷۴۱۴۹
۶۲۰نگین بالابر عرشیامهدی سمیعی نیا۹۳۲۱۹۱تهران، خیابان پیروزی، ساختمان بنیامین، پلاک ۶۱۰، طبقه ۲، واحد ۵۳۳۷۹۶۵۰۷-۳۳۷۹۶۶۹۵۳۳۷۹۶۶۹۵nba.elevator@yahoo.com
621نگین فراز اعتمادرضا زائری اعظم۹۲۲۱۱۴تهران، شهرری، خیابان ابن بابویه، خیابان شهید صادقی، پلاک ۱۰۲۳۳۳۹۷۵۱۰-۳۳۳۹۷۰۵۵۳۳۳۹۷۰۵۵
۶۲۲نوآوران آسا گستر سید رضا حکیمی روح الهی۸۰۱۲۶۰تهران، میدان ولیعصر، مجتمع اداری ایرانیان، پلاک ۱۶۹۵، طبقه ۵، واحد۱۴۸۸۹۲۹۸۸۸-۸۸۹۸۰۷۸۹ -۸۸۰۱۰۰۹۵۸۸۹۸۰۷۸۹asa_gostarlift@yahoo.com
623نور الکتریک غرب الیگودرزشهاب الدین حبیبی۹۲۲۰۸۶لرستان، الیگودرز، بلوار شرقی، نرسیده به چهارراه شاهد۶۶۴۲۲۲۵۳۵۰۶۶۴۲۲۲۵۳۵۰
۶۲۴نوین آسانبر نگینابراهیم منجمی۸۲۱۲۶۲تهران، خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به چهارراه دروازه دولاب، نبش کوچه اکبری، پلاک ۱۱۴۶۳۳۵۱۷۸۴۰-۳۳۵۱۷۸۴۱۳۳۵۱۷۸۴۱
۶۲۵نوین بالابر حداد حسین ارجمند قیاسی ۷۹۱۵۳۸تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، پلاک ۱۴ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۶ ۲۲۲۷۵۲۲۱-۲۲۲۷۵۲۳۱-۲۲۲۷۷۵۴۳۲۲۲۷۷۵۴۳www.info@Novinbalabar.com
626نوین بالابر مهرگان افرامحمودرضا زاهدی۹۴۲۲۶۴تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، خیابان شهید واحدی(هفتم) پلاک ۶۴، طبقه اول، واحد۳۸۸۳۷۳۲۳۷-۹۸۸۳۷۳۲۳۷
۶۲۷نوین روان رو تهرانصابر آوند صالحی۹۹۲۳۸۸تهران، محله باغ صبا، سهروردی جنوبی ، بن بست افشین، طبقه چهارم، واحد شمالی۸۸۴۳۶۴۳۳-۸۸۴۳۶۴۳۳www.novinravanro@gmail.com
628نوین روانکاران سماتکعبدالرضا حق شناس ۷۹۱۱۷۱تهران ، سعادت آباد، میدان فرهنگ، پایین تر از بانک پاسارگاد، ساختمان بیژن، پلاک۳، طبقه۴، واحد۱۴۲۲۱۱۳۰۳۱-۲۲۰۶۴۴۰۱۲۲۰۶۴۴۰۱
۶۲۹نوین صنعت همره محمود هاشم نژاد ۷۹۹۲۶۴تهران ،ستارخان ، خیابان پاتریس لومومبا ، نبش خیابان ۲۱ و ۲۳ ، پلاک ۱۸۸ ، طبقه ۶ واحد جنوبی ۸۸۲۶۴۶۰۱-۸۸۲۶۴۶۰۲-۸۸۲۶۲۸۷۶ ۸۸۲۶۲۸۷۶
۶۳۰نوین صنعت وزینعلی جعفری۸۶۱۸۱۲تهران ، اتوبان رسالت، چهارراه سر سبز پلاک۶۸۰، واحد۵۷۷۲۷۱۳۹۶۷۷۲۷۱۳۹۶
۶۳۱نوین ظفر آسانکارابراهیم سمیعی زفرقندی۹۶۲۳۴۸تهران، شهید مدنی، خیابان شهید اسماعیل بزرگیان، کوچه شهید رجبعلی شاه میرزالو، طبقه دوم، پلاک ۸/۱، واحد ۴۷۷۲۸۴۶۶۵-۷۷۶۹۸۶۵۲
۶۳۲نوین کار صنعتبهنام بهزادی نیا ۸۲۱۲۶۶تهران ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان آذربایجان، کوچه چهل فواره، پلاک ۴، واحد ۷۶۶۴۳۷۸۰۱۶۶۴۳۷۸۰۱
۶۳۳نیک آسانسور داریوش عزیزی ۷۹۱۲۶۸تهران ، خیابان سمیه ، نبش فرصت، روبروی بیمارستان حضرت زینب، ساختمان سعید، پلاک ۶۸، طبقه ۱، واحد ۲۳۸۸۸۳۴۸۷۵-۸۸۸۱۱۲۰۳۸۸۸۱۱۲۰۳
۶۳۴نیک فراز آسمان تهرانمهدی مرادی شبستری۹۴۲۲۷۳تهران، شریعتی، محله حسن آباد، زرگنده، کوچه شهید حمید جوانمرد مدائنی، بلوار سیما شمالی، پلاک ۱۸۲۶۶۰۲۷۳۲۲۶۶۰۲۷۳۲moradimahdi@gmail.com
635نیکا سیر صعودرضا ابراهیم خطیب۸۹۱۹۷۹تهران ، خیابان سبلان جنوبی ، نرسیده به خیابان دماوند ، پلاک ۱۰۰، طبقه ۲۷۷۸۱۰۹۲۷-۷۷۴۸۸۰۰۷۷۷۸۱۰۹۲۷
۶۳۶نیکان آسانبر بیتاعباس ملا آقایی روز بهانی۸۹۱۹۴۵تهران ، بلوار ارتش شرق، بعد از خیابان هاشم ازگلی، نرسیده به مینی سیتی، ساختمان میلاد،بلوک۱، طبقه همکف، واحد۳ ۲۲۴۵۰۵۸۷-۲۲۴۶۹۹۷۶-۲۲۴۹۱۲۹۸۲۲۴۹۱۲۹۸nikanasanbarbita@yahoo.com
637نیکان آسانبر سپهرحمیدرضا خانی۹۸۲۳۶۱تهران،جنت آباد جنوبی، ۳۵ متری لاله شرقی، بن بست نسترن، پلاک ۱،طبقه دوم۴۴۴۸۷۵۰۰۴۴۴۸۷۵۰۰www.Nikanasanbar.ir-info@nikanasanbar.ir
638نیکوبران آسیا محمدعلی یوسفی ۸۲۱۲۶۹تهران ، جنت آباد شمالی، بلوار شهید مخبری، نبش ۱۶ متری دوم جنوبی، پلاک ۲۶۸، طبقه دوم۴۴۴۶۰۱۹۷-۴۴۴۶۶۲۴۰-۴۴۴۴۱۷۳۹۴۴۴۴۱۷۳۹www.nbaliftco.com – NIKOOBARAN_A@hotmail.com
639هانی فراز تهران حسن خیاطی شیخلان ۸۰۱۵۵۲تهران، جنت آباد شمالی، خیابان مخبری، نرسیده به شاهین شمالی، جنب مسکن بین الملل، پلاک ۲۲۲، واحد ۷، طبقه چهارم۴۴۶۲۳۶۸۹-۴۴۶۲۳۴۸۵-۴۴۴۳۵۲۳۳۴۴۴۳۵۲۳۳
۶۴۰هدیه سپید فریدون نصیری ۸۲۱۲۷۲کرج، فاز ۳ مارلیک، بلوار ارغوان، پلاک ۳۸۹ ۶۵۵۹۳۱۶۸
۶۴۱هرو آسانبر ملل(خزرصعود سهند)مهناز فخر موسوی۹۰۱۹۹۵تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده، پلاک ۵۷،طبقه ۲،واحد۷ ۸۸۷۹۰۴۳۷-۸-۸۸۷۹۱۲۹۰۸۸۷۹۱۲۹۰www.heroelevator.com – info@heroelevator.com
642هم افزا نگریحیی هاشمیان۹۵۲۳۰۴تهران، شهرک غرب، بلوار دریا بین فرحزادی و پاکنژاد، پلاک ۲۸۲، طبقه اول۸۸۰۹۳۵۸۲-۸۸۵۷۰۰۵۱-۸۸۰۹۳۵۸۲۸۸۰۹۳۵۸۲
۶۴۳همیار پویان استادعلیرضا حسینی گودرزی۹۳۲۱۶۱تهران، خانی آبادنو، خیابان مطهری شمالی، پلاک ۷۷، مجتمع اداری الماس ماهان، واحد ۷۵۵۸۴۶۷۲۹-۵۵۸۴۶۶۹۷۵۵۸۴۶۶۹۷hamyarpooyan@yahoo.com
644هنروران فنی سیدجمال سهل آبادی ۸۲۱۲۷۳تهران ، خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه ، ساختمان فروردین، طبقه۳ ، واحد۱۳۶۶۵۵۰۹۰۰-۷-۶۶۵۵۷۱۵۱-۶۶۵۵۰۹۰۷۶۶۵۵۰۹۰۷
۶۴۵هیراد صنعت آسانبر سید حسام اسلامی۹۳۲۱۴۸تهران، بلوار مرزداران، خ ایثار ، پلاک ۵، طبقه ۱۴۴۲۹۶۸۶۳-۴۴۰۱۲۴۷۹-۴۴۲۹۶۳۲۳۴۴۲۹۶۸۶۳ hiradelevator@yahoo.com
646واحه کار مهدی توکل ۸۵۱۷۶۱اردبیل ، خیابان شهید مفتح ، جنب مسجد علیه ، پلاک ۱۹۴ ۴۵۱۲۲۴۴۲۱۵
۶۴۷ویژن آسانبر پارتایرج رضائیان فرد۸۹۱۹۷۰تهران ، فلاح (ابوذر) خیابان فراهانی، خیابان ورزدار، نبش کوچه محقق، پلاک ۵۲۲۲۱۱۹۸۵۱-۶۵۸۱۰۶۹۴۲۲۱۱۹۸۵۱
۶۴۸یادمان ایمن سازهکورش بنیاس۸۷۱۸۷۲تهران، ستارخان، روبروی برق آلستوم، نبش خیابان صحرائی، پلاک ۸۵۶، طبقه ۶، واحد ۳ ۴۴۲۵۶۲۳۵-۴۴۲۰۱۶۰۲۴۴۲۵۶۲۳۵
۶۴۹یگان آسانبر شرق اکبرفرهودی یگانه ۸۵۱۷۷۵تهران ، سه راه تهرانپارس ، به طرف جاده دماوند ، کوجه رواج ، پلاک ۴ ۱۱۳۵۲۸۹۴۸۴۱۱۳۵۲۸۹۶۰۶
۶۵۰یگانه رو ارشیاحسن شیری جیان۸۸۱۹۱۲تهران، خیابان پیروزی، کوچه رشیدی، پلاک ۵۲۶، طبقه چهارم، واحد۹۳۳۳۰۷۲۸۴-۳۳۳۳۱۲۳۱۳۳۳۰۷۲۸۴