دعوت از اعضا جهت همکاری در کمیته های سندیکا

بسمه‌تعالی

 

اعضای محترم سندیکا

موضوع: فراخوان مشارکت اعضا

 با سلام

    از آنجا که اداره مطلوب امور سندیکا و تحقق اهداف مد نظر در قالب کمیته ها و کارگروه های تخصصی قابلیت اجرا خواهند داشت و این مهم جز با مشارکت حداکثری اعضا و بهره مندی از تجارب شما عزیزان به شایستگی جامه عمل نخواهد پوشید. لذا با توجه به رویکرد هیئت مدیره دوره دهم مبنی بر ساماندهی و اداره ی امور سندیکا با همفکری، همیاری و جذب نظر و ایده ی افراد متخصص فعال در صنعت، از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید در صورت تمایل و علاقه مندی به فعالیت در هر یک از کمیته ها و کارگروه های سندیکا، فرم درخواست همکاری ذیل فراخوان را تکمیل نمائید تا بررسی و اقدام مقتضی به عمل آید.

مشخصات متقاضی

در صورت داشتن هرگونه تخصص با ذکر عنوان و سابقه درج شود:

سایر مطالب