" /> اسلاید Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: اسلایدRSS
مسابقه بزرگ
۲۱ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

مسابقه بزرگ

کارگروه فرهنگی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته در نظر دارد برای ارتقاء سطح فرهنگی و رفع مشکل محبوس شدن در آسانسور به علت قطع مکرر برق مسابقه ای با موضوع آموزش عملیات نجات اضطراری افراد محبوس در کابین آسانسور را برگزار نماید.

موقع قطع برق در آسانسور چه کنیم؟
۲۱ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

موقع قطع برق در آسانسور چه کنیم؟

رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته گفت که کابین آسانسورهای جدید عموما هنگام قطع برق به طور اتوماتیک به نزدیک‌ترین طبقه هدایت می‌شوند، اما اگر به هر دلیل این امر محقق نشد و فرد آموزش دیده‌ای که بتواند مطابق دستورالعمل هر آسانسور، فرد را خارج کند در ساختمان نبود باید با آتش نشانی تماس گرفته شود.

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق
۱۴ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق

شصت و دومین شبین المللی بازرگانی دمشق در فاصله زمانی ۳ الی ۱۲ شهریور سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی دمشق برپا خواهد شد

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره
۶ تیر ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره

هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران چهل و پنجمین نشست خود را با حضور هیات رئیسه و برخی اعضا، (دیگر اعضا بصورت آنلان)، بازرسین، مشاوران اول تیر ۱۴۰۰ در محل سندیکا برگزار کرد.

ماهیت کد اینتا مالیاتی
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

ماهیت کد اینتا مالیاتی

در مورد ماهیت “ایتنا کد” مالیاتی، مورد از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردیده است.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰

تصویر نامه سازمان تامین اجتماعی، موصوف در ارتباط با حداقل دستمزد روزانه، سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگرران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ و جداول ذیربط