تبلیغات در صفحه اول سایت رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

اعضای محترم سندیکا

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند باکس های تبلیغاتی صفحه اول سایت رسمی سندیکا به آدرس iseei.net در سال ۱۳۹۵ از طریق قرعه کشی به مدت ۶ ماه به شرکت های متقاضی واگذار می‌گردد. لذا کلیه شرکت هایی که تمایل به داشتن تبلیغ در سایت دارند، درخواستهای خود را در سربرگ شرکت و یا از طریق فرم درخواست آگهی موجود در سایت حداکثر تا تاریخ ۰۵/۰۲/۹۵ به دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند.

شایان ذکر است مراسم قرعه کشی مورخ ۰۷/۰۲/۹۵ با حضور نماینده های شرکت های متقاضی در محل دفتر سندیکا برگزار میگردد.

سایر مطالب