" />کمیته حل اختلاف Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: کمیته حل اختلافRSS
توصیه شماره شش کمیته حل اختلاف
۱۳ مهر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

توصیه شماره شش کمیته حل اختلاف

مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی« هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثراست.»

توصیه شماره پنج کمیته حل اختلاف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

توصیه شماره پنج کمیته حل اختلاف

⚖معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری و از موجبات اعلام ابطال معامله صوری از سوی محاکم خواهد بود.⚖

توصیه شماره دو کمیته حل اختلاف
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

توصیه شماره دو کمیته حل اختلاف

ایجاب و قبول – قصد و رضا از ارکان عقود و قرارداد ها می باشد. لذا فقدان عمدی و یا سهوی این ارکان ، از موجبات ابطال قرارداد می باشد

توصیه شماره یک کمیته حل اختلاف
۳ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

توصیه شماره یک کمیته حل اختلاف

قبل از امضاء و تائید هر عقد و یا قراردادی نسبت به احراز هویت اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی اقدام نمائید.

گزارش جلسه حل اختلاف مورخ ۹۸/۰۸/۲۷
۲۷ آبان ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

گزارش جلسه حل اختلاف مورخ ۹۸/۰۸/۲۷

بسمه تعالی امروز ۱۴ پرونده به کمیته حل اختلاف آمد که چکیده محتوای آنرا ذیلا باستحضار می رسانم. بندهای قراردادی که با مشتری می نویسیم بعضاً گنگ و دارای ابهام است، لذا با برداشتها و تفاسیر نادرست در مواقع بروز مشکل، مسیری سنگلاخ و سخت را برای خود بوجود می آوریم که بالطبع دریافت وجه…..

برگزاری مجموعه جلسات حل اختلاف در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

برگزاری مجموعه جلسات حل اختلاف در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳

برگزاری مجموعه جلسات حل اختلاف در روز دوشنبه مورخ  ۹۷/۱۲/۱۳ در طی این جلسات، مجموعا تعداد ده فقره پرونده رسیدگی و احکام مقتضی جهت رفع مشکلات فی مابین طرفین صادر گردید. شایان ذکر میباشد این تعداد احکام در دو کمیسیون که به صورت مجزا و موازی برگزار میگردند، صادر شده است.

گزارش عملکرد یکساله کمیته حل اختلاف
۱۱ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

گزارش عملکرد یکساله کمیته حل اختلاف

گزارش عملکرد یکساله کمیته حل اختلاف آمار صورتجلسه هاو تصمیمات متخذه :   جمع کل شکایات از تاریخ ۱/۱/۹۲ تا ۳۰/۱۲/۹۲ :۲۶۰ مورد  تعداد شکایاتی که قبل ازبرگزاری شورا با پیگیری سندیک امشکل مرتفع وپرونده مختومهشد: ۶۹ مورد تعداد پرونده های ارجاع به شورا جهت رسیدگی : ۱۹۱ مورد تعداد پرونده های در جریان : ۹۷…..