دوره آموزش مدیریت امور مالی و دارایی و ارزش افزوده

دوره آموزش مدیریت امور مالی و دارایی و ارزش افزوده

ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد
ارائه اظهارنامه ارزش افزوده
ارسال گزارشات فصلی
پلمپ دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

مدرس دوره:
«سرکار خانم آکنده
»

تاریخ برگزاری دوره:

گروه اول چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱

گروه دوم دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

گروه سوم دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱

هزینه ثبت نام برای هر نفر:
۳۵۰ هزار تومان برای شرکت های عضو
۵۰۰ هزار تومان برای شرکت های غیر عضو

هر نفر امکان شرکت در یکی از دو گروه را دارا می باشد.

جهت ثبت نام لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به واریز هزینه دوره به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۶۶۳۴۹۴۹ بنام جلال زارع چنیجانی اقدام نموده و فیش واریزی را  به همراه مشخصات فرد ثبت نامی به شماره ۰۹۳۸۶۸۲۲۷۲ ارسال نمایید. بدیهی می‌باشد با توجه به ظرفیت محدود دوره به ثبت نام های فاقد فیش واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر مطالب