سندیکای صنایع آسانسور وپله برقی ایران با هدف ساماندهی صنعت آسانسور و برنامه ریزی در جهت آموزش و گسترش کیفی و هر چه بهتر شدن شرکت های آسانسوری و تولید کنندگان در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد و اکنون با عضویت بیش از ۱۰۰۰ شرکت در تهران و شهرستان ها و ایجاد کمیته های ارزشیابی، فنی، آموزش، طرح وبرنامه، فرهنگی، کنترل و نظارت و حل اختلاف و با ایجاد شعب مختلف در اکثر مراکز استان ها و همکاری با ۲ دانشگاه آموزش علمی آسانسور و همکاری و ارتباط نزدیک با سازمان ملی استاندارد و ادارات کل آن،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانه های طراحی و مونتاژ و کنترل کیفی و نظارت بر ساخت و تولید آسانسور و قطعات آن خدمات ارزنده ای را به اعضاء و خریداران و مصرف کنندگان و در کل به صنف آسانسور ارائه نموده است.لذا در راستای حمایت کمی و کیفی از این صنف و خصوصا تولیدکنندگان ،طراحان و فروشندگان آسانسور، تقاضای این سندیکا از شرکت های ساختمانی و سازندگان حقیقی این است که حتما از شرکت های عضو این سندیکا و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت محترم صنایع می باشند،مبادرت به مشاوره و خرید آسانسور نمایند.

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

یک پاسخ ارائه کنید