" />آخرین مطالب Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
دسته: آخرین مطالبRSS
شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد
۱۹ مهر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد

با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری این اتاق با وزرات امور اقتصادی و دارایی در راستای شناسایی، حذف و اصلاح مقررات مخل و زائد و به منظور پیگیری موضوع و طرح آن در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،

کارفرمایان و مدیران محترم پروژه¬های ساختمانی و شرکت های مجاز دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و عضو سندیکا
۱۳ مهر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کارفرمایان و مدیران محترم پروژه¬های ساختمانی و شرکت های مجاز دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور و عضو سندیکا

با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی پیش آگاه ناشی از افزایش تحریم ها و کاهش واردات کالا به لحاظ مسائل ارزی که متاسفانه موجب تشدید شرایط قبلی حاکم بر اقتصاد کشور گردیده که به طبع صنعت آسانسور نیز از آن مستثنی نبوده اند

بیست و یکمین جلسه
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

بیست و یکمین جلسه

بیست و یکمین جلسه هئیت مدیره ی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران وخدمات وابسته