دسته: دوره های آموزشی سندیکاRSS
دوره آموزش نرم افزار محاسبات ویرایش جدید استاندارد آسانسور
۷ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دوره آموزش نرم افزار محاسبات ویرایش جدید استاندارد آسانسور

بسمه تعالی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد جهت ارتقای دانش فنی همکاران و شاغلین در صنعت آسانسور و پله برقی کشور دوره های مختلفی به شرح جدول ذیل برگزار نماید. شایان ذکر است در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می…..

دوره آموزش نرم افزار ۲۰۱۵ Lift Designer
۷ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دوره آموزش نرم افزار ۲۰۱۵ Lift Designer

بسمه تعالی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد جهت ارتقای دانش فنی همکاران و شاغلین در صنعت آسانسور و پله برقی کشور دوره های مختلفی به شرح جدول ذیل برگزار نماید. شایان ذکر است در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می…..

دوره آموزش آسانسورهای هیدرولیکی
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دوره آموزش آسانسورهای هیدرولیکی

بسمه تعالی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد جهت ارتقای دانش فنی همکاران و شاغلین در صنعت آسانسور و پله برقی کشور دوره های مختلفی به شرح جدول ذیل برگزار نماید. شایان ذکر است در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می…..