" />دوره های آموزشی سندیکا Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: دوره های آموزشی سندیکاRSS
ثبت نام در دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی
۹ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در نظر دارد با توجه به الزامی شدن اجرای استاندارد های ملی آسانسورهای هیدرولیکی از آخر فروردین سال ۱۴۰۰و مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی، در ۱۶ و ۱۷ تیر ماه برگزار نماید.

بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در این دوره حضور بهم رسانند.