" />دوره های آموزشی سندیکا Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: دوره های آموزشی سندیکاRSS
ثبت نام در دوره آموزشی  مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی
۳ اسفند ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در نظر دارد با توجه به الزامی شدن اجرای استاندارد های ملی آسانسورهای هیدرولیکی از آخر فروردین سال ۱۴۰۰و استاندارد پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک، در اواسط ۱۳۹۹ دوره های آموزش تخصصی مربوط به دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی برگزار نماید.

ثبت نام در دوره آموزشی الزامات و استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی۶۳۰۳-۲
۳ اسفند ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره آموزشی الزامات و استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی۶۳۰۳-۲

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در نظر دارد با توجه به الزامی شدن اجرای استاندارد های ملی آسانسورهای هیدرولیکی از آخر فروردین سال ۱۴۰۰و استاندارد پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک، در اواسط ۱۳۹۹ دوره های آموزش تخصصی مربوط به دوره آموزشی الزامات و استاندارد ملی آسانسورهای هیدرولیکی۶۳۰۳-۲ برگزار نماید.

بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در این دوره حضور بهم رسانند.

فرم ثبت نام در دوره آشنایی با مبانی طراحی سازه آسانسور (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فرم ثبت نام در دوره آشنایی با مبانی طراحی سازه آسانسور (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..

فرم ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فرم ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..

فرم ثبت نام در دوره های آموزشی طراحی و استانداردسازی آسانسورهای MRL (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فرم ثبت نام در دوره های آموزشی طراحی و استانداردسازی آسانسورهای MRL (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..

ثبت نام در دوره مبانی، شناخت و طراحی آسانسور های هیدرولیکی (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره مبانی، شناخت و طراحی آسانسور های هیدرولیکی (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..

دوره آموزش نرم افزار محاسبات ویرایش جدید استاندارد آسانسور
۲ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دوره آموزش نرم افزار محاسبات ویرایش جدید استاندارد آسانسور

بسمه‌تعالی   اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد با توجه به ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران (نامه شماره ۲۰۴۷۰۱ مورخ ۹۸/۰۸/۲۰ به شرح پیوست) مبنی بر الزام استفاده از ورژن جدید نرم افزار محاسبات یکسان آسانسورهای برقی در کل کشور که توسط…..