" /> دوره های آموزشی سندیکا Archives - سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
Category: دوره های آموزشی سندیکاRSS
ثبت نام در دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی
۹ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره آموزشی مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی

کارگروه آموزش سندیکای آسانسور و پله برقی ایران، در نظر دارد با توجه به الزامی شدن اجرای استاندارد های ملی آسانسورهای هیدرولیکی از آخر فروردین سال ۱۴۰۰و مبانی و شناخت اجزاء و طراحی آسانسور هیدرولیکی، در ۱۶ و ۱۷ تیر ماه برگزار نماید.

بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در این دوره حضور بهم رسانند.

ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک
۹ خرداد ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک

کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش مقدماتی و الزامات استاندارد پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک با محور های ذیل برگزار نماید.

فرم ثبت نام در دوره آشنایی با مبانی طراحی سازه آسانسور (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فرم ثبت نام در دوره آشنایی با مبانی طراحی سازه آسانسور (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..

فرم ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (تابستان ۹۹)
۲ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

فرم ثبت نام در دوره آموزش مقدماتی پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک (تابستان ۹۹)

اعضای محترم سندیکا با سلام و احترام؛ کمیته آموزش سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در نظر دارد  دوره آموزش دو روزه ای را با محور های آموزشی ذیل برگزار نماید. بر همین اساس از کلیه همکاران گرامی دعوت به عمل می آید جهت افزایش دانش فنی خود و پرسنل فنی شرکت متبوع در…..